Annons

Kraftringen i Lund satsar på IoT och smarta elskåp

Än så länge har vi en bit kvar när det gäller svenska städers infrastruktur och uppkoppling. Det mesta är i dagsläget inte uppkopplat, vilket innebär att det kontrolleras manuellt, eller kanske inte alls. Genom att bygga upp ett nät för kommunikation av sensordata och förse infrastrukturen med sensorer blir stadens funktioner både bättre kontrollerade och effektivare underhållna.
Men det börjar hända saker. Ett exempel är energibolaget Kraftringen som i Lund tagit ett första steg i detta genom att göra elskåpen smartare. Under två veckor kommer Kraftringen att installera smart teknik i tjugo elskåp runt Mårtenstorget.
- Till en början kommer sensorer för att övervaka elskåpen att testas. Temperaturen i skåpen kommer mätas för att kunna upptäcka om ett skåp blir överhettat. Sensorerna mäter också acceleration, det kan ge information om att skåpets lucka har öppnats eller att skåpet kan ha blivit påkört, säger Håkan Skarrie Affärsutvecklare på Kraftringen.

I nästa steg kommer fler sensorer på utrustning i staden kopplas upp via nätet. Till exempel har Kraftringen också infrastruktur för värme, gas och fiber runt Mårtenstorget och även elbilsladdare på torget som kan förses med sensorer för ökad kontroll. Men det kan också handla om sensorer för att till exempel kunna se om en parkeringsplats är ledig, om en soptunna behöver tömmas eller för att mäta luftkvalitet.
– Vi har några spännande projekt med nya tillämpningar på gång som startas nu när sensornätet är igång, säger Håkan Skarrie.

Kan koppla upp fler funktioner
– Tack vare samarbetet mellan kommunen och näringslivet har vi lyckats skapa en unik lösning som kan vara första steget till att bygga stadens nya digitala infrastruktur, säger Anders Trana, projektledare för SOM-projektet där arbetet med elskåpen ingår. Det nya nätet kan ge en grundinfrastruktur för att koppla upp olika saker vilket möjliggör många nya lösningar i staden.
Hur är det hela upplagt?
• Ett kommunikationsnät som nyttjar Bluetooth mesh för att trådlöst skicka data från sensorer har utvecklats och kommer att testas. Elskåpen kommer att fungera som noder i meshnätet där sensordata samlas och skickas vidare.
• Projektet ingår som en del i Smarta Offentliga Miljöer, en IoT-hub i Lund och Malmö som finansieras av IoT Sverige. Smarta Offentliga Miljöer leds av Lunds kommun genom innovationsplattformen Future by Lund.
• Övriga företag som ingått i detta delprojekt är u-blox som tillverkar hårdvaran för kommunikation, ABB som utformat utrustningen som sätts i elskåpen och MiThings och Mobile Heights som stått för mjukvaruutveckling och samordning.

Kraftringen ägs av kommunerna Lund, Eslöv, Hörby och Lomma och har cirka 260 000 energikunder och runt 500 medarbetare.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title