Annons

KRÖNIKA: Är ditt affärssystem redo för Industrial Internet of Things (IIoT)?

 Sju av tio återförsäljare och leverantörer av affärssystem utvecklar lösningar för Industri 4.0. De gör det i väntan på en boom för Industri 4.0-teknologi och utökade tillverkningsprocesser som är anpassade för den fjärde industriella revolutionen. Så vad skiljer Industri 4.0 från tidigare förändringar och varför är affärssystemet så centralt i debatten?  ERP-utvecklaren Epicors Matthias Mueller-Wolf, regional försäljningsdirektörpå bolaget, har funderat på saken och diskuterar kring detta i ett antal frågeställningar i en dagsfärsk krönika på verkstadsforum.se.

”Industri 4.0 kräver en digitalisering av produkter och processer”, konstaterar Mueller-Wolf, och fortsätter: ”Inom tillverkning är det starkt kopplat till Industrial Internet of Things (IIOT) – där maskiner är sammankopplade och människor kan ta fram information från maskiner. Inom IIOT kan människor så väl som maskiner lära sig av trender och vidta åtgärder baserade på välgrundade beslut. Allt det bidrar till att skapa en produktionsmiljö som är mycket mer effektiv, överlägsen och ansluten än tidigare – en miljö där ERP-systemet är ett centralt informationscentrum för att övervaka och spåra utvecklingen.

IIoT kommer att skapa nya affärsmodeller. I slutänden är Industri 4.0 och IIOT inte ett mål i sig, utan det handlar om att stödja företags tillväxt. Som Industry of Things World 2017-rapporten visar, förväntar sig 62 procent av internationella industriföretag att IIOT kommer att skapa nya affärsmodeller och intäktsströmmar. Men det händer redan i dagsläget – de företag som har digitaliserat sin produktportfölj har växt mer än genomsnittet under de senaste tre åren.
Trots de affärsmässiga fördelarna, är Industri 4.0 endast högst på agendan för ett av tre företag. Om ditt företag är bland de återstående två av tre är det dags att komma ifatt. För att bli redo för Industri 4.0 är det avgörande att analysera dina befintliga IT-system för att se om ditt nuvarande affärssystem kan klara av de kommande förändringarna. De följande sex frågorna är en bra plats att börja.
1. Hur ser ditt nuvarande affärssystems arkitektur ut?
Utvärdera din programvaras arkitektur och hur framtidssäker den är. Behöver ni tex skjuta på uppdateringar på grund av att systemet är för komplext? I en snabbföränderlig Industri 4.0-värld är ERP-programvaran en central plattform mellan produktion, företagsledning, kunder och leverantörer. Den behöver därför kunna möta krav när det gäller skalbarhet, datahantering och anslutning till tredjepartssystem. Om ständiga förändringar är kostsamma och betungande, kanske ditt ERP-system inte passar för Industri 4.0. Överväg då att byta ut det till ett system som bygger på en enhetlig teknikstack, tex Microsoft .NET, som tillåter ändringar utan att störa programkoden, tack vare en serviceorienterad arkitektur.
2. Hur pratar dina system med varandra?
Fråga dig själv hur olika avdelningar i ditt företag kommunicerar med varandra och vilken typ av data de delar. Hur får till exempel personer på olika avdelningar tillgång till produktionsdata? Lyfter de på luren, delar de kalkylblad eller måste de navigera gränssnittet mellan ERP och produktionshanteringssystem för att få svaren?
För att uppnå fördelarna med Industri 4.0 bör alla avdelningar ha tillgång till samma produktionsdata i realtid, med endast några få klick ifrån informationen i affärssystemet. ERP-systemet kan dessutom behöva integreras med företagets MES-system för att datan ska vara korrekt. Om det inte går med ditt nuvarande system kan det vara dags att överväga ett nytt.
3. Baserar du dina beslut endast på magkänslan?
En viktig aspekt av att driva ett företag i en Industri 4.0-miljö är att fatta snabba och korrekta beslut. Men dessa beslut bör baseras på data och inte endast instinkt. För många företag är det svårt att få tillgång till detaljerad produktionsdata utan dröjsmål. Det kan leda till att företagsledare fyller luckorna i sitt beslutsfattande utifrån tidigare erfarenhet eller magkänsla. Men om ditt ERP-system ger dig den realtidsdata du behöver kan du skapa affärsplaner som håller.
4. Använder du flera datakällor?
Om din befintliga ERP-lösning gör att olika avdelningar i ditt företag kan ”prata samma språk” är du redan på väg att vara redo för Industri 4.0. Tack vare sina integrerade analysfunktioner gör dagens nästa generations ERP-lösningar det möjligt att fånga och lagra data, inte bara från produktionsprocessen utan även data gällande kundbeteende, B2B e-handelsintelligens och information om marknadsutvecklingen. Genom att tillhandahålla en ”nätverksvy” för verksamhetens avdelning kan alla, från finans till försäljning och från marknadsföring till affärsutveckling, fatta beslut utifrån samma uppgifter. Om exempelvis kundbeteendedatan visar en ökad trend för en viss produkt kommer säljteamet att ha tillgång till information i realtid för att driva ökad försäljning av produkten. Tillverkningsanläggningar kommer i sin tur att kunna reagera med ökad produktion i tid för att möta efterfrågan.
5. Har du samma funktionalitet i molnet?
Företag förändras snabbt, likaså vad ett företag behöver från sitt affärssystem. Vissa traditionella ERP-system saknar ett sofistikerat moln- eller hybridalternativ, och erbjuder endast full funktionalitet när de används lokalt. Den typen av programvara kan vara mycket begränsande för företag som växer och förändras snabbt.
Om din verksamhet exempelvis öppnar en ny anläggning på en avlägsen geografiskt plats och den nya anläggningen börjar använda molnbaserad programvara kan den snabbare komma in igång genom att kontinuerligt dela data och processflöden med det centrala system. En ERP-lösning som har moln, on-premises eller hybridalternativ och bygger på samma arkitektur samt har samma funktionalitet, datamodeller och affärslogik erbjuder den ultimata flexibiliteten för skalbarhet och kan förändras i takt med affärsstrategin.
6. Är ditt ERP redo för IIOT?
Nästa generations ERP-lösningar kommer inte endast att berätta för maskiner vad de ska göra, de kommer också att ta order från maskinerna. Till exempel, när en maskindel i en IIOT-produktionsanläggning behöver underhåll kommer den att skicka ett meddelande till ERP-systemet som i sin tur ser till att det åtgärdas innan det blir ett problem eller ser till att rätt uppgifter prioriteras så att produktionsnivåerna är oavbrutna under tiden.
Kan dina system redan göra detta? Om så är fallet är du på god väg att vara redo för Industri 4.0. Men IIOT i en Industri 4.0-värld handlar inte enbart om maskiner som reagerar på nuvarande händelser, den är också taktiskt. Maskinernas intelligens bör användas för att informera hela verksamheten – från serviceavtal, till korta och långsiktiga försäljnings- och marknadsstrategier. När ditt företag binder samman alla dessa punkter är du verkligen en del av den fjärde industriella revolutionen.
 
Gästkrönikör: Matthias Mueller-Wolf, Regional Vice President Sales, Epicor Software
Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title