Annons

KRÖNIKA: PTC och Rockwell om ledarskap som nyckeln till det IoT-uppkopplade företaget

”Sammanslagningen mellan den fysiska och digitala världen är redan ett faktum. Vi samlar data kring vår träning, den uppkopplade bilen rullar på gatorna och robotdammsugaren städar hemmen. För de flesta företag är däremot inte fördelarna med att sammanföra den fysiska och den digitala världen lika uppenbara som för den privata sfären. Den konsumentdriva tekniken riktar sig trots allt till just konsumenter.

TRANSFORMATIONEN TILL ”SMART INDUSTRI”
AVGÖR SVENSKA FÖRETAGS KONKURRENSKRAFT
Svenska Tillväxtverket menar att företagens transformation till en ”Smart Industri” via digitalisering och automation kommer bli en avgörande faktor i de svenska företagens framtida konkurrenskraft. McKinsey släppte 2017 en rapport som uppskattar att Internet of Things har ett potentiellt ekonomiskt värde för den traditionella industrin på omkring 40 till 60 miljarder kronor, årligen, från 2025.
Även om Sverige rankas som bäst i klassen när det kommer till investeringar i start-ups, minskar samtidigt investeringarna i mer etablerade företag eller scale-ups, enligt McKinseys rapport ”Möjligheter för Sverige i digitaliseringens spår”.
Vi tror detta beror på att svenska chefer inte till fullo förstår och utnyttjar den sanna potentialen av det uppkopplade företaget. Chefer presenterar sällan potentiella ROI-tal för investerare.
Chefer leder sina medarbetare framåt. Allt för sällan präglas deras ledarskap av datadrivna insikter från deras team och deltagande i systemtekniska processer. Insikter från processer som upphandlingar, produktion och försäljning, bör vara en grund till kommande beslut. Varje dag strävar vi efter att illustrera dessa potentiella vinster och fördelar för företagsledningar och investerare.

När hela verksamheten är uppkopplad har du det som krävs för att optimera hela produktens livscykel och tillföra kontinuerliga förbättringar i produkten och processen, utan att påverka hela produktionskedjan.

INTERNET OF THINGS ÖKAR PRODUKTERNAS LIVSLÄNGD
Idag finns det redan teknologi som samlar data från enskilda maskiner och maskindelar och sammanför dem till en överblickbar helhet. I tillverkningsindustrin ser vi maskiner som själva sätter sig ur bruk och begär reperationsåtgärder. I logistikbranschen är det automatiska lagersystemet redan här.
Data från de uppkopplade enheterna ger en detaljerad inblick i verksamhetens prestanda, med en precision som kan välja ut den mista maskindel eller verksamhetsgren. När hela verksamheten är uppkopplad har du det som krävs för att optimera hela produktens livscykel och tillföra kontinuerliga förbättringar i produkten och processen, utan att påverka hela produktionskedjan.
Det påminner lite om barnens målarbilder där du kopplar ihop punkter som sedan visar ett motiv. Även om varje sträck är viktigt är det inte förens att helheten syns som du förstår kontexten. Det är den övergripande bilden chefer behöver när de navigerar företaget framåt.

INVOLVERA FLER INTRESSENTER NÄR DU KOPPLAR UPP DITT FÖRETAG
När du utvecklar en ny produktlinje eller anläggning bör du som ledare tänka annorlunda. Slutresultatet kommer att bli bättre om du involverar fler avdelningar med en systemteknisk strategi för produkternas livscykelhantering.

Alla avdelningar som är involverade i tillverkningsprocessen bör finnas med ombord i en IoT-satsning. Det behövs kort sagt en komplett bilden av din produkts livscykel och dess strategi.

Alla interna avdelningar som på något sätt är involverade i tillverkningsprocessen bör finnas med ombord. De finns där för att skapa den kompletta bilden av din produkts livscykel och dess strategi, såväl digital som fysisk, inklusive delsystem, gränssnitt och dataflöden. Du som ledare bör uppmana representanter från marknadsföring, försäljning, ekonomi, produkthantering till support och service att ge sina tankar om hur verksamheten bör utvecklas och digitaliseras. Detta eftersom inget företag är starkare än sin svagaste länk.
Om organisationen fullbordar uppgiften kommer det bli tydligt hur alla avdelningar kan dra nytta av den uppkopplade produktens förmåga att tillhandahålla värdefull information under sin livscykel, från till design till tillverkning och försäljning.

ATT SAMMANFOGA DEN VERKLIGA PRODUKTLIVCYKELN
I ett senare skede kommer de uppkopplade enheterna också att bli dina bästa testare. Den data de samlar in förbättrar din kunskap om områden som produkttekniska beslut, produktionsprocesser och eftermarknad. När alla ovanstående stjärnor står i zenit har du sammanfogat den verkliga cirkeln för produktens livscykel.
Som chef har du även skapat den bästa informationsplattformen för ditt ledarskap. Plattformen generar innehållet automatiskt och ger dig och dina potentiella investerare ett mervärde samt driver digitala initiativ framåt i din organisation.
Med en digital grundplatta blir det sedan enkelt att utveckla och testa nya produkter, inställningar eller funktioner som du sedan kan föra över till den fysiska processen eller via digitala tvillingar.

Av Felix Langkjaer, Norden-chef för Rockwell Automation (t v) och Filip Stål, PTCs Norden-chef.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title