Annons

KRÖNIKA: Vilka är de tunga trenderna i produktutveckling och relaterade PLM-verktyg 2021?

”Vi på PTC förutspår att industrin alltmer kommer att inse att simuleringsfunktioner är en nödvändighet, inte en lyx. Tillverkare ser simulering som något de måste göra, inte bara av de uppenbara skälen till kostnad och effektivitet, utan för att innovation driver positiva affärsresultat.

PTC’s CAD-ansvarige, Brian S. Thompson.

Innovation är också mer sannolikt att inträffa när simuleringsresultat är tillgängliga tidigt i designprocessen istället för bara på slutet.
Dessutom håller pandemin ingenjörer borta från sina produktlaboratorier, vilket ytterligare understryker att det är angeläget att använda simulering 2021.

LÅNGT DRIVET SAMARBETE MED ANSYS
PTC samarbetar på simuleringssidan med Ansys, världsledande inom simulering, och vi har integrerat Ansys solvers direkt i vår Creo-lösning för att säkerställa att varje designingenjör har fördelen med simulering i sin CAD-miljö.
Produktdesignern ska inte behöva bläddra mellan Windows, använda ett annat programvarupaket eller klicka och vänta. Formgivare som använder simulering i realtid inom sitt tekniska verktyg kan därför i denna miljö testa grundläggande scenarier, snabbt itera och avancera sina modeller så att analytiker kan spendera mer tid på frågor som förtjänar deras expertis.
Detta påverkar ekonomin för produktutvecklingsinsatser och ger utrymme för innovation, eftersom designern kan utforska fler idéer till en högre standard, färre beslut måste omarbetas och en produkt av högre kvalitet kommer snabbare på marknaden.

Generativ design är oftast kopplat till konstruktion av modeller för additiv tillverkning (3D-printing). Poängen med denna AI-teknologi är att mjukvara inom givna parametrar ”själv” itererar och tar fram de lösningar som bäst motsvarar de givna gränsvärdena.

DESIGNA MED ARTIFICIELL INTELLIGENS
Generativ design är den nya tekniken som alla pratar om och jag förutspår användning för att ytterligare expandera 2021.
Generellt handlar generativ design om samdesign med artificiell intelligens, bygger på generativa studier och kodar företags metoder för design.
Tanken bakom generativ design är att tidig konceptutveckling, som leder till slutlig design, är snabbare, effektivare och mer komplett. Baserat på konstruktionsbegränsningar, belastningar och material ger systemet optimerade lösningar som leder till bättre design av högre kvalitet med effektiv materialanvändning, vilket påverkar kostnaden för sålda varor (COGS).
När det generativa designverktyget använder molnet, har en motor i världsklass och är nära integrerad i CAD-verktyget möjliggör den utökade beräkningseffekten flera studier samtidigt. PTC har precis släppt Creo Generative Design Extension som gör just det. Det är också viktigt att förstå att det finns långsiktiga fördelar med att upprepade gånger använda generativ design för att lösa problem. Varför?

  • För det första lär sig ingenjörer och bygger erfarenheter snabbare, och input från erfarna ingenjörer innebär att kunskap, expertis och sund bedömning är inbyggd i systemets upplevelse, som nästa generation ingenjörer drar nytta av.
  • För det andra kommer systemet att lära av sin egen erfarenhet och kommer att fortsätta att generera lösningar snabbare över tiden.
MBD blir en hörnsten i digital transformation. På PTC kallar vi det ”att ordna ditt digitala hus”, säger Brian S. Thompson.

MODELLBASERAD DEFINITION (MBD) – SKÄRPT FOKUS PÅ 3D
Jag förutspår att detta tillvägagångssätt blir mer genomgripande än någonsin av den viktiga strategiska anledningen att en digital modell av en produkt kan användas i hela företaget – från tillverkning till marknadsföring, service och mer.
Jag menar att företag, influerade av detta, kommer att skärpa sitt fokus på 3D. Skälen är flera:

För det första är det viktigt att undvika 2D för att undvika ineffektiviteten med att skapa duplicerande innehåll. Riskerna för fel när 3D- och 2D-designen inte är synkroniserade är stora och konsekvenserna kan bli allvarliga.
Dessutom kan 2D-ritningar ge instruktioner eller kommentarer som inte återspeglas i 3D-designen, vilket leder till förvirring och förseningar.

För det andra kan de flesta moderna tillverkningsutrustningar fungera direkt med 3D. 3D-modeller tenderar att vara perfekta, därför minimeras fel när tillverkningen fungerar direkt från 3D-modellen. 3D-dokumentation ger vidare tydliga indikationer på kvalitetskrav, som är svårare att tolka i 2D.
Det är också anmärkningsvärt att många andra aktiviteter som simulering, utveckling av tillverkningsprocesser, utveckling av serviceinstruktioner etc görs bäst i 3D, enligt dagens standarder.
Designprocessen bör bl a av ovan angivna skäl fokuseras på 3D, så att alla arbetar med exakt samma information som designingenjören avsåg.

För det tredje kommer en geometrisk produktspecifikation att ge högre kvalitet, ökat samarbete mellan proffs av alla slag i företaget och högre effektivitet. Kom ihåg att alla förändringar i en modell krusar till alla delar av företaget.

EN HÖRNSTEN I DEN DIGITALA TRANSFORMATIONEN
I allt högre grad ser vi MBD som en hörnsten i digital transformation. På PTC kallar vi det ”att ordna ditt digitala hus”.
Jag arbetar med kunder som kanske har engagerat sig med oss för att de vet att vi leder i IoT och AR, men när vi kommer in i en diskussion ser de att det första steget i att förverkliga värdet av dessa tekniker är att se till att de har rik, full trohet 3D-data från teknik.
MBD är absolut en del av det och det är därför vår CAD-verksamhet har gjort det så bra under pandemin.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title