Annons

Laddstationer för elbilar ger ABB plats på Fortunes TOPPLISTA

Svensk-scweiziska ABB är duktigt på snabbladdningslösningar för elfordon, så pass skickliga att prestigefulla Fortune Magazine rankar ABB som nummer 8 bland de främsta företagen som ”hjälper planeten och tacklar sociala problem”.

Platsen på ”Change the World-listan” kommer som ett svar på ABBs satsning på att snabba upp anammandet av transporter med ren el. Fortune förklarar att listan värdesätter företag som, ”har haft en positiv social inverkan genom aktiviteter som en del av deras strategi i kärnverksamheten.”

”Validerar ABBs ledarskap,” säger Spiesshofer. Genom att ranka ABB bland de 10 främsta i sin fjärde årsrankning placerar Fortune företaget i en prestigefylld grupp. Bland övriga företag som fått utmärkelsen finns läkemedelstillverkaren Merck för användning av det livräddande vaccinet mot Ebola-viruset i år i Kongo. Fortune har också premierat Reliance Jio, ett telekomföretag som tillhandahållit ”digitalt syre” för smarttelefoner och bredband till fler än 200 miljoner abonnenter i Indien på mindre än två år.
ABB:s koncernchef Ulrich Spiesshofer säger att Fortunes rankning innebär en validering av företagets ledarskap och satsning på e-mobilitet som ett sätt att bryta sambandet mellan ekonomisk tillväxt och klimatförändringar.
– ABB är engagerade i att driva världen framåt utan att förbruka jordens resurser, säger ABB-basen.

Över 7 000 snabbladdstationer. ABB – vars e-mobilitetsportfölj innefattar laddnings- och kraftlösningar för tåg, bussar och fartyg – har utvecklat snabbladdare för bilar som kan öka räckvidden med 20 mil på bara 8 minuter.
”I och med att elfordonen blivit allt mer populära”, skriver Fortune, ”har ABB installerat över 7 000 snabbladdstationer över hela världen – något som sparat över 7,5 miljoner liter bensin de senaste sju åren. Laddverksamheten har lett till tvåsiffriga årsintäkter sedan 2015. Härnäst: en plan att tillsammans med Electrify America placera ut hundratals laddstationer i USA under nästa år.”

30-procentig vinsttillväxt. Fortunes kriterier för rankningen ”Change the World” innefattar graden av innovation i företagets teknik samt fördelar vad gäller lönsamhet och aktieägarvärde från positiv social inverkan.
Sedan skadar det förstås inte för ABBs aktieägare att bolaget tjänar hyggligt på sina innovationer. Under andra kvartalet redovisade ABB mer än 30 procents tillväxt i nettovinst jämfört med samma period föregående år, till 681 miljoner dollar, medan intäkterna ökade till 8,9 miljarder dollar. Det senare är i svenska kronor ca 77,5 miljarder.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title