Annons

Ledande köksspecialist utnyttjar digital tvilling för simulering av ny miljardfabrik i Jönköping

Att skapa en virtuell simuleringsmodell som imiterar användningen och beteendet hos den faktiska fabriken på 120 000 kvadratmeter innebar ett omfattande arbete. Flera olika arbetsflöden var beroende av varandra. 
– Med hjälp av den digitala tvillingen kunde vi simulera driften av den nya fabriken och detta var ett viktigt verktyg för att vi skulle kunna övervaka och ytterligare optimera installationen i fabriken. I slutändan är vi övertygade om att utrustningens totala produktionseffektivitet (OEE) blir betydligt högre tack vare detta grundläggande arbete, säger Liljegren.

Bättre effektivitet, betydande besparingar
Under planeringsfasen underlättade simuleringsverktyget både samarbetet och förhandlingarna med Nobias leverantörer. Simuleringen bidrog också till att effektivitet och besparingar kunde säkerställas. Genom att driva fabriksverksamheten i digital form framgick det till exempel att fabriken arbetade lika effektivt med färre tillverkningsmaskiner som med det ursprungligen antalet, vilket innebar besparingar på flera miljoner euro.
Den digitala tvillingen byggdes med hjälp av agila sprintbaserade metoder skapade av Etteplans experter.
– Vi intervjuade alla projektledare, från de som arbetar med sågmaskinsdrift till de som hanterar kantlister och leverans. Vi förde dialog med dem dagligen. Tack vare denna regelbundna kommunikation kunde vi skapa en digital tvilling av den nya fabrikslayouten och dess funktioner. I slutändan hade vi hundratals parametrar som påverkade produktionsflödet och den totala utrustningseffektiviteten, säger Johan Nilsson, områdesansvarig för mjukvara och inbäddade lösningar hos Etteplan Sverige.
Det här projektet visade på fördelarna med ett nära samarbete och maximal transparens, säger Eric Liljegren vidare och tillägger:
– Etteplan förstod våra behov och de agila metoderna som användes var det enda sättet att uppnå resultat inom denna tidsplan. Simuleringsmodellen har blivit ett värdefullt vardagsverktyg för våra produktionschefer.

Digital tvilling i nyckelroll för effektivitet
Simuleringsverktyget installerades och var klart för drift redan ett år efter påbörjat projekt och den nya fabriksanläggningen är på gång.
De digitala verktyg man använde från Etteplans sida i fallet med Nobias anläggning var MathWorks’ MATLAB och PYTHON för simuleringsmodellen.
– Det finns många nivåer av digitala tvillingar och i det här fallet har vi byggt en unik anpassad applikation med verktygen MATLAB och Python, som simulerar produktionen med ett hundratal parametrar som kan justeras och laboreras med, kommenterar Johan Nilsson.

Den digitala tvillingen har hjälpt Nobia att verifiera val, utmana leverantörer och säkerställa att flaskhalsar och potentiella problem upptäcks tidigt så att den övergripande produktionseffektiviteten kan förbättras. 
Den digitala tvillingen erbjuder en bra möjlighet att öka produktionseffektiviteten i alla produktionsanläggningar. 
– Etteplan har en lång meritlista när det gäller att hjälpa gamla fabriker att öka effektiviteten genom digitalisering och nya fabriker att bygga moderna produktionslinjer. Det här samarbetet är ett bra exempel på vad som kan uppnås genom nära partnerskap och kombinerade färdigheter, säger Johan Ehrnrooth, VP för Smart Factory på Etteplan.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title