Annons

PTC, Volvo Group och jakten på den DIGITALA TRÅDEN

Det är numera lite av en ”DJ-show” när de stora PLM-utvecklarna genomför sina användarevent och PTCs LiveWorx 19 här i Boston, USA, som genomförts under veckan, var inget undantag. Eventet inleddes med en färgsprakande laserljusshow ackompanjerad av dunkande discobasar med en volym som leder tankarna till en Swedish Housemaffia-konsert, snarare än industriellt IT-stöd.
Men icke desto mindre är det senare ämnet vad det landar i och PTC-chefen, Jim Heppelmann, gjorde det hela extra spännande ur svensk synvinkel: han lyfte fram blågula lastbilskoncernen Volvo Group, som ett ledande exempel på vad man kan göra med PTCs lösningar inom CAD, PLM och IIoT. Men framför allt demonstrerades hur man nu börjar använda AR, Augmented Reality, ”på riktigt” på verkstadsgolvet.
- Med AR kan vi exempelvis förbättra kvalitetskontrollerna av motorerna, berättade Volvo Groups Bertrand Felix, intervjuad av Jim Heppelman på scenen. Heppelmann gick sedan ner till en Volvo-lastbil och en urlyft motor och kunde med en surfplatta visa hur mjukvaran identifierade den individuella motorn, delarna som ingick, och han kunde dessutom plocka fram 3D-bilderna av respektive komponent och samtidigt kontrollera att allt var med och satt på rätt plats.
Därmed har man tagit viktiga steg mot en digitalt sammanhållen utvecklings- och tillverkningskedja. Man är inte där ännu på Volvo Group, men jakten på den digitala tråden är i full gång och PTC är den katalysator och leverantör av huvudverktyg man satsar på.

Man skulle förvisso kunna peka ut PTCs AR/VR/MR-plattform Vuforia, gärna i kombination med Microsofts Hololensglasögon eller en surfplatta, som hemligheten bakom detta trollerinummer, men bilden är förenklad. Poängen är nämligen hela den kedja för digital produktframtagning – utveckling och tillverkning – som Volvo Group valt att satsa på. Man har satt delkomponenter som ska bygga upp kedjan på plats, annat befinner sig i pilotskeden och mycket återstår. Men man har en plan och man är igång i förflyttningen framåt.

PTC-chefen, Jim Heppelmann, demonstrerade under LiveWorx i Boston i veckan vid en Volvo-lastbil och en urlyft motor hur man kan använda PTCs Vuforiaplattform i kvalitetsarbetet på verkstadsgolvet. Han kunde med en surfplatta visa hur mjukvaran identifierade den individuella motorn, delarna som ingick, och han kunde dessutom plocka fram 3D-bilderna av respektive komponent och samtidigt kontrollera att allt var med och satt på rätt plats. Men AR är bara en bit i utvecklingen av den digitala tråden och Heppelmanns berättelse om hur PTC tänker sig verktygen som behövs för att utveckla denna är den starkaste av alla marknadsspelares.


Från att ha haft en inte ovanlig ”automotiveuppställning” med ett lite blandat sortiment av lösningar från både Dassault (CATIA/CAD och ENOVIA/PDM), PTC och andra tycks den svenska lastbilstillverkaren gå mot en mer renodlad PTC-uppställning på IT-stödsidan, även om DS finns kvar på hyttdesign.

Ett växande hot både för Siemens och Dassault
Det är också typiskt nog framför allt in mot tillverkningsområdet PTCs mjukvaror expanderar, vilket på övergripande nivå är en spegling av dels Industri 4.0-trenden, dels ”Product-as-a-Service-tanken”.
Det senare innebär att en digital tråd måste etableras för att hålla ihop alla aktiviteter, från produktinnovation och -initiering till lösningen i slutanvändarens händer; en slutanvändare som i stor utsträckning inte längre nödvändigtvis köper de fysiska produkterna, utan istället de funktioner och kapabiliteter de representerar; ”Power by the Hour-tanken” alltså. Flygbolag köper enligt denna modell dragkraft per timme snarare än en flygmotor. Men det handlar långt ifrån bara om flygbolag; principen kan översättas till de flesta produkter. Produkter som är utvecklade och tillverkade i smarta fabrikssystem och som framlever sina livcyklar styrda och underhållna med hjälp av digitala tvillingar och trådar i nätkopplade system.
Den här utvecklingen med ansträngningarna riktade mot tillverkningssidan har under de senaste åren varit ett tydligt inslag i de tre stora spelarnas – Dassault, Siemens och PTC – utvecklingslinjer. PTC har här slagit sina påsar ihop med automationsbolaget Rockwell, Dassault med ABB, medan Siemens alltid varit och fortsatt är den ledande automationsspelaren. Även om framförallt PTC idag, tillsammans med Rockwell och deras FactoryTalk MES-lösningar, får ses som ett växande ”hot”.

I och med samarbetet med ANSYS har PTC fått in riktigt vassa simuleringslösningar i sin CAD-lösning Creo. Missa inte Verdi Ogewells webb TV-reportage om detta samarbete och vad det betyder för användningen av CAE-verktygen i utvecklingsarbetet, som publicerats på vår amerikanska systersajt, engineering.com. Klicka på rubriken: Video Report: Simulation as a Religion and Why ANSYS’s Future is Bright, för att titta.

Ingen får idag ihop berättelsen om
den digitala tråden bättre än Heppelmann
När PTC inledde sin beramade IoT-resa, med Heppelmann som initiativtagare, åren efter 2010, var detta med IIoT (Industrial IoT) AR, VR, MR, digitala tvillingar och trådar oftast experimentella, pilotmässiga inslag i utvecklings- och verkstadsarbetet. Men PTC har under åren därefter lyft in IoT och AR i PLM och i det industriella systemet på ett sätt som saknar motstycke i konkurrensen.
Det har i och för sig sagts att bolaget med ett ensidigt fokus på IoT och AR ett tag tappade tempo i utvecklingen på PLM- och CAD-sidan, och så kan det vara, men de senaste två åren har detta förändrats. Man har breddats i takt med att IoT-plattformen ThingWorx, AR-lösningarna på Vuforiasidan, ANSYS Discovery Live-simulering i Creo och Rockwells FactoryTalk MES-svit integrerats och kopplats ihop med ”PLM-backbonet” Windchill. Allt är förstås inte klart, men man har lagt grunden för den digitala tråd som knyter ihop det industriella IT-stödet; från idé- och kravställningar, via produktdefinitionen, till tillverkningen och slutligen med produkten i slutanvändarnas händer.
Det är just den digitala tråden som en temat under detta event och ingen på PLM-arenan får just nu ihop berättelsen om toppmodernt industriellt IT-stöd bättre än Jim Heppelmann.
Men hur ser PTCs verktygsuppsättning ut?

PTCs arsenal för den digitala tråden
På scenen i Boston kopplar Jim Heppelman ihop punkterna/delarna, som vi i relevanta delar kan koppla till Volvo Groups arsenal av verktyg för produktframtagningen:
• PLM/cPDm (collaborative Prdoduct Definition management) – PTCs Windchillsvit kan användas som produktdataryggrad, men ska i Volvosammanhanget ses som i första hand en bärare av den digitala trådens delkomponenter. Volvos egenutvecklade produktkonfigurator, KOLA, är och förblir det styrande inslaget på struktur- och varianthanteringssidan. Men Windchill hanterar kopplingarna mellan de andra komponenter PTC erbjuder, i allt från CAD/CAx till IIoT och AR.
• CAD – Här använder man huvudsakligen ProENGINEER-arvtagaren Creo (motor, chassi), men som sagt, på hyttområdet används fortfarande DS’ CATIA. Precis som i så oerhört många industriella stororganisationer ska man inte förglömma att Autodesks AutoCAD alltid finns representerad för enklare designlösningar.
• IoT/IIoT (Industrial IoT) – PTCs ThingWorx är här plattformen, som Volvo dock ännu inte satsat på i stor skala, men däremot finns den i vissa piloter på fabriksgolvet. En eventuell satsning lär hänga på hur de fältsatsningar som görs fungerar. ThingWorx har utvecklats explosivt och är i långa stycken ett viktigt fundament i tillverkningen (IIoT) och PTCs digitala tråd. Lösningen är sammankopplad med PTCs Vuforiaplattform.
• AR/VR/MR (Augmented, Virtual och Mixed Reality) – Vuforiaplattformen, ofta i kombination med Hololens och/eller surfplattor. Kan användas på flera ställen i produktlivcykeln: I t ex produktutvecklingsfasen, i tillverkningen, i utbildningen och i produktunderhållet.
• PTCs Kepware – som ofta förekommer när det gäller operativ teknologi (OT) – alltså sånt som relaterar till maskiner och liknande i produktionen – finns representerat på Volvo för att samla och läsa ut produktionsdata ur heterogena tillverkningsmiljöer.
• Bland de PTC-produkter som ännu inte finns hos den globala lastbilstillverkaren är Navigate, som bl a kan spela en viktig roll för att hjälpa sällananvändare att komma åt produktdata. Allmänt när det gäller Navigate så har Volvo har ett större antal ”lätta PLM-användare” och i detta erbjuder Navigateplattformen möjligheten att med överraskande enkla medel skapa flexibla rollbaserade appar.

Partnerskapet med Rockwell på fabriksautomationssidan fortskrider bra, konstaterade Rockwellchefen, Blake Moret (t v), när Jim Heppelmann bjöd upp honom på LiveWorx 19-scenen i Boston.

Rockwell-partnerskapet börjar betala sig
Som vi var inne på ovan är automations- och MES (Manufacturing Execution Systems) den senaste stora pusselbiten i det sammanhållna helhetsmönster som Heppelmann och PTC är på väg att skapa. Däremot har det varit svårt att få fram en tydlig bild av hur det ser ut på Volvos automations- och MES-sida. Men oavsett detta räknar Jim Heppelmann numera partnerskapet med Rockwell som en av PLM-utvecklarens mest värdefulla tillgångar med en enorm utvecklingspotential, både teknologiskt och finansiellt.
– Partnerskapet utvecklas helt klart i rätt riktning, konstaterade PTC-basen och plockade upp Rockwellchefen, Blake Moret, på scenen för ett kortare samtal kring samarbetet.
Till saken hör att Rockwell satsade en miljard dollar på partnerskapet och ett delägande (strax under 10 procent). Som en följd fick man också in Moret som en av styrelsemedlemmarna i PTC. Bolagen har kort sagt alla skäl i världen att hålla varandra på tårna, vilket man också tycks göra.
– Under det dryga år som gått har vi dels tagit fram den nya FactoryTalk Innovationssviten, vilket är en viktig milsten, dels utvecklat samarbetet på ett bra sätt, sa Moret.

Heppelmann tillade att bolagens organisationer jobbar och har jobbat intensivt med att lära sig varandras utbud och tjänster:
– Men trots att vi ligger tidigt i samgåendeprocessen har vi redan fått ihop närmare tre dussin klara gemensamma kontrakt, sa han och tillade, ”men i potten kan finnas så mycket som fyra, kanske fem tusen möjliga kunder.”

Inga lättknäckta nötter i konkurrensen på automationssidan
Tittar vi på helhetsbilden står det hur som helst klart att PTC fungerat som en pionjär i arbetet med att bygga upp ett teknologiskt spetsigt IT- och OT-sortiment, baserat på PLM, IIoT och AR/VR/MR. Det har varit en utmanande start, men de senaste årens utveckling bör få konkurrenterna att bli minst lika bekymrade som man blev bland automationsjättarna när GM lanserade sin Predixplattform.
Men det är inga lättknäckta nötter man har att ta itu med:

  • Siemens, har just kopplingen mellan produktutveckling och fabriksautomation, som en särskild svårutmanad styrka. Den tyska automations- och PLM-jätten har dessutom avancerat snabbt när det gäller uppbyggnaden av en vass simuleringsplattform (Simcenter) och med integrationen av ALM-lösningen Polarion och IoT-plattformen Mindsphere är man väl rustade att möta det mesta när det gäller Industri 4.0-behov.
  • Dassault är väl egentligen den spelare som har mest kvar att bevisa när det gäller både IoT (IIoT) och kopplade verktyg för fabriksautomation. Man har Delmia, som förstärkts med Aprisokapabiliteter, men hur effektivt det hela hänger ihop på 3DEXPERIENCE-plattformen, har ifrågasatts. ABB-samarbetet på automationssidan är också ännu i sin linda och några färdiga ”sviter” som kopplar ihop 3DEXPERIENCE, DELMIA och ABBs Ability-familj, har ännu inte annonsertats, vi har bara kunnat notera ett antal marginella tillskott.

Idag står det dock klart att . Men klart är att PTC är IoT- och AR-pionjären som gjort hemläxan med det tunga grundarbetet och i detta skaffat sig ett visst försprång.

PTC integrerar verktyg för mjukvaruutveckling i Windchill
Slutligen ska vi säga några ord om just detta med utvecklingsarbetet när det gäller lösningarna vid sidan av IoT och AR. Detta är förstås av yttersta vikt för att kunna växla upp de positiva effekter som de två förra områdenas kompetens och lösningar skapat för PTC.
Vi ska avsluta dagens artikel med att i all korthet titta på ett bra exempel på vad man gör med Windchill:
Dagens smarta, uppkopplade produkter kräver att tillverkare kan harmonisera mekaniska och elektriska komponenter med integrerad programvara. Detta är i dagsläget ett icke ovanligt problem, men att lägga upp de nya integrerade lösningar är inget enkelt jobb, utan kräver ofta stora omtag. Gamla processer i kombination med modern teknik ger oftast inte alltid bra slutresultat, och kan framför allt bidra till tröga produktutvecklingsprocesser.
Detta menar sig PTC nu ha tagit itu med. Bl a innehåller Windchill nu inbyggda länkar och kapacitet för spårning mellan inbyggda produktdatahanteringsfunktioner och systemteknik, kravhantering, källkodshantering och testning. Man beskriver det som, ”kraftfulla funktioner som finns i de nuvarande Integrity-produkterna” (PTCs verktyg för ALM, ”Application Lifecycle Management”, mjukvaruutveckling), som nu sammanförts med Windchillryggraden.
Med integrationen av ALM-lösningarna i Integrity i PLM-sviten Windchill har man gjort det möjligt för konstruktörer att identifiera beroenden, se designutveckling och förstå förbättringar och undantag.
Kärnan i detta är PTC OSLC (Open Services for Lifecycle Collaboration), en OASIS-industristandard, för att integrera Integrity-programmet i arsenalen av lösningar för livscykelhantering och systemteknik i Windchill. Dessutom vässar PTC också PLM-kopplingarna med länkar till ThingWorx Flow-lösningen.
– Tillägget av kravhantering och systemteknik kan ”katapultera” Windchill och ge en lösning för kunder som behöver utnyttja en konsoliderad, aktuell digital tråd bestående av produktinformation, inkluderat krav- och systemdesign, säger Stan Przybylinski, VP hos analytikern CIMdata.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title