Annons

ERICSSON: Så utvecklas 5G de närmaste åren enligt ny rapport

Det globala antalet 5G-abonnemang är beräknat att öka till 2,6 miljarder inom de kommande sex åren, drivet av en fortsatt snabbt utveckling på ekosystemsidan med 5G som bas. Prognosen ingår i novemberutgåvan av Ericson Mobility Report, tillsammans med en rad andra prognoser inom sträckningen av tidslinjen fram till slutet av 2025, där man också viktat in insikter om leverantörer av kommunikationstjänster.

VR-streaming i nytt konsumentbeteende
Genomsnittlig månatlig datatrafik per smartphone beräknas alltså öka från det nuvarande siffran på 7,2 GB till 24 GB i slutet av 2025, delvis drivet av nytt konsumentbeteende: till exempel streaming av virtuell verklighet (VR). Med 7,2 GB per månad kan man strömma 21 minuters HD-video (1280 x 720) dagligen, medan 24 GB tillåter strömning av 30 minuter HD-video med ytterligare sex minuter VR varje dag.

Rapporten hävdar vidare att 5G kommer att täcka upp till 65 procent av den globala befolkningen i slutet av 2025 och hantera 45 procent av den globala mobila datatrafiken.

Hög tillväxt i Kina och Sydkorea
2019 är årets ledande leverantörer av kommunikationstjänster i Asien, Australien, Europa, Mellanöstern och Nordamerika på sina 5G-nät. Sydkorea har redan sett ett stort 5G-upptag sedan lanseringen i april 2019. Mer än tre miljoner prenumerationer registrerades kollektivt av landets tjänsteleverantörer i slutet av september 2019.

Kinas lansering av 5G i slutet av oktober har också lett till en uppdatering av de uppskattade 5G-abonnemangen för slutet av 2019, från 10 miljoner till 13 miljoner.

Vad man i detta möjligen kan bekymra sig över är att dessa länders aktivering av en bredare användning av 5G-teknik kommer före den svenska, Ericssons egen hemmaarena, där vi inte är igång innan tidigast någongång under nästa år.

Fredrik Jejdling, verkställande direktör och chef för nätverk, Ericsson, menar i en kommentar att set är uppmuntrande att se att 5G nu har ett brett stöd från nästan alla enhetstillverkare.
– År 2020 kommer 5G-kompatibla enheter att gå in på volymmarknaden, vilket kommer att öka antagandet av 5G. Frågan är inte längre om, men hur snabbt vi kan konvertera användningsärenden till relevanta applikationer för konsumenter och företag. Med 4G kvar som en stark anslutningsmöjlighet i många delar av världen är modernisering av nätverk också nyckeln till den tekniska förändringen vi genomgår, säger han.

Nordamerika ledande
Med tanke på dagens momentum förväntas upptaget av 5G-abonnemang vara betydligt snabbare än för LTE – Long Term Evolution, vilket är en standard för mobilt bredband via 4G
Det snabbaste upptaget förväntas i Nordamerika med 74 procent av mobilabonnemang i regionen som beräknas bli 5G i slutet av 2025. Nordostasien förväntas följa med 56 procent, med Europa på 55 procent.

Så förväntas IoT-sidan växa till sig
Andra prognoser inkluderar sånt som att det totala antal cellulära IoT-anslutningar kommer att uppgå till på fem miljarder i slutet av 2025. Detta från dagens 1,3 miljarder i slutet av 2019, vilket sålunda skulle innebära en årlig tillväxttakt på 25 procent.
Man brukar i de här sammanhanget tala om LPWAN, ”LowPower Wide Area Network”, vilket är ett samlingsnamn för strömsnål teknik som används i nätverk av sensorer som täcker en större yta. Några av dessa är NB-IoT- och Cat-M-teknologier, som av Ericsson beräknas stå för 52 procent av de cellulära IoT-anslutningarna år 2025.
NB-IoT står för ”Narrowband IoT” och är som sagt en ”LPWAN-teknik”, som har utvecklats för att kunna koppla upp enheter som skickar små mängder data under lång tid. Tekniken är väldigt energisnål och kan gå ner i viloläge när datan är skickad eller mottagen.
Även Cat-M-teknologien är alltså en LPWAN-teknik för strömsnål energianvändning, som används i nätverk av sensorer som täcker en större yta. Det handlar om en optimering för att sända med låg effekt. I grunden är både NB-IoT och Cat-M baserade på smalband och hanting av små mängder data som kan överföras dubbelriktat med en acceptabel säkerhet och god batterilivslängd. Bägge dessa tekniker ansluter via befintliga 4G-nät och många operatörer har stöd för det in mindre eller större omfattning.
”Både NB-IoT och CAT-M1-enheter kan sova under längre tidsperioder, de har stöd både för utökad diskontinuerlig mottagning (eDRX) och ett strömsparläge (PSM). Dessa två faktorer minskar enhetens strömförbrukning och ger dessutom bättre räckvidd vilket ytterligare sparar ström,” skriver man på sajten induo.com.

Om samarbetsfunktioner
Åter till Ericssomrapporten konstateras att trafiktillväxten från år till år för tredje kvartalet 2019 var fortsatt hög på 68 procent, drivet av det växande antalet smarttelefonabonnemang i Indien, den ökade månatliga datatrafiken per smartphone i Kina, bättre enhetskapacitet, en ökning av datakrävande innehåll och mer prisvärda dataplaner.

I en artikel i rapporten tar SK Telecom en detaljerad titt på hur man inom denna sydkoreanska tjänsteleverantör tillämpar en strategi för 5G-klusterinstallation, centrerad kring att ge en förstklassig 5G-nätupplevelse och innovativa tjänster till kunder på utvalda geografiska platser.

I en annan artikel, författad av Ericsson tillsammans med MTN Group, undersöks hur den sydafrikanskt baserade tjänsteleverantörens fokus på användarupplevelse och kundlojalitet har resulterat i mätbara nätverksförbättringar och kommersiella vinster i Rwanda och Ghana.

Rapporten tar också en djupgående titt på tjänsteleverantörernas tullplaner och avslöjar att de flesta tjänsteleverantörer, som har lanserat 5G, har prissatt 5G-paket cirka 20 procent högre än deras närmaste tillgängliga 4G-erbjudande.
Slutligen finns det en artikel som beskriver hur fordons-IoT uppfyller olika krav på användningsfall i fordons- och transportapplikationer.

Ericsson har 75 kommersiella avtal
Sammanfattningsvis kan noteras att Ericsson nu har mer än 75 kommersiella 5G-avtal eller kontrakt med unika leverantörer av kommunikationstjänster, varav 23 är levande nätverk. Exakt vad detta innebär för storleken av den svenska telekomspelarens marknadsandelar är svårt att ge exakta besked om. Det hänger lite på hur man räknar, men allmänt verkar läöget vara tämligen bra. Börje Ekholm sa i samand med Q2-rapporten:
– Det är svårt att än så länge mäta marknadsandelar relaterat till 5G. Men vi brukar säga att vår utrustning är i drift i dag i två tredjedelar av de nätverk som har verklig trafik, kommersiell trafik.
Tidigare, under 2018, har han sagt att Ericsson tar hem ca hälften av de nya kontrakten som kommer ut på marknaden.

Ericssons konkurrensläge
Ericssons tuffaste konkurrenter är för närvarande med Nokia och Huawei när det gäller. Vad som dock påverkat läget mycket under det senaste året är den begynnande problematiseringen av kinsisktägda Huaweis eventuella kopplingar till den kinesiska staten och därmed följande oro för eventuell inbyggd bakdörrsteknologi som skulle kunna påverka säkerhetsförhållandena i framför allt västliga stater. Amerikanska regeringstjänstemän har också pekat ut kommunikationsutrustning som kommer från Huawei som ett nationellt säkerhetshot.
Dessutom lobbar USA för närvarande aktivt gentemot sina europeiska partners för att avstå från Huawei 5G-nätverksutrustning till förmån för en som kommer från Ericsson eller Nokia.
Enligt Financial Times har de amerikanska tjänstemännen också diskuterat att inrätta ett subventioneringspaket för Nokia och Ericsson, som kan inkludera krediter så att dessa företag kan matcha de generösa villkor som Huawei erbjuder sina kunder runt om världen.
Det ser onekligen ut som att det svenska företaget har en del att vinna i detta. Börje Ekholm har emellertid pekat på osäkerhetsmoment i detta:
– Detta har skapat osäkerhet på marknaden och kanske en viss oro bland utrustningsleverantörer, sa han för en tid sedan till Reuters. Så om vi ser någontingkomma ur detta så är det i alla fall kortsiktigt en viss motvind snarare än något positivt. Marknadsoro är aldrig bra för affärerna.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title