Annons

LOGISTIK/IoT: AddSecure vässar sin geografiska täckning med köpet av telematikbolaget LOSTnFOUND

Han hävdar vidare att kunder över hela Europa kommer att kunna dra nytta av detta bredare utbud av telematik-, positionerings- och fleet management-lösningar, samtidigt som AddSecure stärker sin position som europeisk IoT-leverantör.


GER NYA NIVÅER AV PRODUKTFUNKTIONALITET

AddSecure jobbar med IoT-konnektivitetslösningar där fokus ligger på säker kritisk kommunikation och säker data.
Med förvärvet av LOSTnFOUND får bolaget ytterligare telematikerfarenhet och nya försäljnings- och marknadsföringsmöjligheter. Dessutom tillför LOSTnFOUND en stark kundbas och marknadsnärvaro. 
Parallellt innebär samgåendet att LOSTnFOUND kan ansluta sig till en marknadsledande och växande europeisk leverantör. Det ger även båda företagen möjlighet att snabba upp teknikutvecklingen, förbättra kostnadseffektiviteten och skapa nya intäktsströmmar.
 – Denna affär sammanför två europeiska marknadsledare för att skapa en ännu starkare portfölj och kommer att göra det möjligt för kunder i hela Europa att dra nytta av nya lösningar, nya nivåer av produktfunktionalitet och kompletterande tjänsteerbjudanden, säger Daniel Thommen, CEO för LOSTnFOUND.

HAR DOTTERBOLAG I TYSKLAND OCH FRANKRIKE
Schweiziska LOSTnFOUND AG grundades 2009 och har dotterbolag i Tyskland och Frankrike, supportcenter i Österrike och utvecklare i Polen. LOSTnFOUNDs grundare och ledande befattningshavare kommer även fortsättningsvis att ansvara för den fortsatta utvecklingen på respektive marknad och kommer även att aktivt delta i vidareutvecklingen i den nya strukturen. Förvärvet och integrationen i AddSecure kommer att slutföras i början av 2022. 

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title