Annons

Lunds Tekniska Högskola och Volvo Cars i nytt samarbetsavtal kring innovation och forskning

Till bakgrunden hör också att Volvo Cars har satt målet att vara ett klimatneutralt företag 2040, och ett sätt att nå dit är att samverka i utvecklingsfrågor.
– Jag är glad över att vi nu fördjupar samarbetet med LTH. Jag tror starkt på kunskapsutbyte och ser fram emot att undersöka nya teknologier tillsammans med de tekniska talangerna i Öresundsregionen. Detta samarbete ger oss också ökade möjligheter att delta i och bidra till forskningen. Allt med syftet att driva förändring mot ett bättre samhälle, säger Mats Moberg.

FEM UTVECKLINGSOMRÅDEN
LTH och Volvo Cars har identifierat fem områden som är viktiga för båda parter och ska utvecklas genom samverkan. Det handlar närmare bestämt om elektrifiering, trådlös kommunikation, mjukvara inom säkerhet, hållbara material samt maskininlärning och AI. Ambitionen är att befintliga och framtida teknologier inom dessa områden ska bidra till hållbar tillväxt, innovation, attraktivitet och ökad konkurrenskraft för både LTH och Volvo Cars.
– De fem områdena är alla väletablerade och starka forskningsgrenar på LTH. Därför har vi stora möjligheter att tillsammans med Volvo Cars kombinera våra styrkor och hitta hållbara lösningar och vägar framåt, säger Annika Olsson.

60 FORSKARE OCH NÄRINGSLIVSREPRESENTANTER
Idag ingår omkring 60 personer – forskare och industriföreträdare – i samarbetet mellan LTH och Volvo Cars. I takt med att det gemensamma arbetet fortskrider kommer fler medarbetare att ansluta. Samverkansavtalet har skrivits för en treårsperiod och kan förlängas i perioder om två år.
Från Volvo Cars forsknings- och utvecklingskontor i Lund medverkar utvecklingschef Henrik Svensson.
– Med partnerskapet får vi möjlighet att öka samarbetet, som redan pågår i olika former, till nästa mer strategiska nivå. Jag ser fram emot att hitta fler möjligheter till samarbete mellan våra ingenjörer och LTH:s forskare och studenter – partnerskapet hjälper oss med detta. Volvo Cars står inför många intressanta ingenjörsmässiga utmaningar de kommande åren, och jag ser att LTH med både sin forskning och sina utbildningsprogram kan ge viktiga bidrag här. Nästan all ingenjörskunskap som behövs för att konstruera en bil finns här alldeles intill vårt eget kontor på Ideon i Lund, säger han.
Henrik Svensson är en av dem från Volvo Cars som var med när diskussionen om ett samarbete påbörjades. Det var vid invigningen av spårvägen i Lund 2020 som han och blivande rektorn Annika Olsson stötte ihop på LTH:s hållplats. De bestämde att de skulle träffas på nytt för att diskutera hur LTH och Volvo Cars skulle kunna utöka sin samverkan till nytta för båda parter och samhället i stort.
Nu är avtalet om strategisk samverkan signerat och det gemensamma utvecklingsarbetet har börjat rulla.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title