Annons

”Lyckad inkubation” när Indico gör exit från Uppsala Innovation Center

Innovativa företag som är redo att skala upp verksamheten kan få stöd från UIC för att växa snabbt, säkert och hållbart. Genom affärsutvecklingsprogrammet UIC Business Accelerator får bolaget individuell coaching från en handplockad affärscoach i näringslivet. Indicio Technologies har tagit del av stöd från UIC sedan de startade sin företagsresa och deltog i första affärsutvecklingsprogrammet UIC Business Agile, som senare blev UIC Business Startup.
– Utan UICs stöd i startfasen och senare avgörande skeden hade vi inte klarat av att fortsätta utveckla vår idé. De har stöttat oss från början när vi hade en idé till en färdig produkt och där vi är idag. Bland annat fick vi stort stöd genom de program som vi gick men även ett stort personligt engagemang från UICs erfarna coacher, säger David Fagersand, VD på Indicio.

Analys och prognostisering
Indicio tillhandahåller en mjukvara för analys och prognostisering av aggregerad försäljning, marknads- och makroekonomisk utveckling. Indicio automatiserar användningen av avancerade statistiska modeller som byggs av professorer och doktorander inom akademin. Med hjälp av Indicio kan beslutsfattare inom industri och finans applicera de senaste prognos-modellerna från akademin utan förkunskaper i statistik. På så sätt överbryggar Indicio det stora kunskapsgap som tidigare funnits mellan akademi och näringsliv när det kommer till prognostisering. Resultatet är radikalt förbättrade planeringsmöjligheter för svenska och internationella industriföretag och finansiella institutioner.

Nyskapande tillväxtföretag
UIC Business Accelerator pågår i två till tre år och vänder sig till nyskapande tillväxtföretag som vill växa och nå en internationell marknad. Indicio har fått stöd från UICs affärscoacher med bland annat försäljningsstrategier, affärsutveckling och budgetering av utvecklingskostnader. Bolag som antas till UIC Business Accelerator erbjuds en startinvestering på 500 000 kr från fonden Linnéa Capital. Målet är att förstärka bolagens finansiella situation och öka tillväxtmöjligheterna.
– Vi är väldigt stolta över att UIC, med vårt nätverk av affärscoacher, har fått stötta Indicio i fem år och att vi har fått följa deras framgång. Resan som de har gjort, med början i sin Master Thesis, till ett framgångsrikt bolag är imponerande. Vi önskar dem all lycka framåt och ser fram emot fortsatt tillväxt i Indicio, säger Patric Karlsson, programchef och ansvarig för UIC Business Accelerator.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title