Annons

Lyckat AI-samarbete mellan universitet och Saab Dynamics

Den tekniska utvecklingen inom AI-området går blixtsnabbt och för Saab Dynamics är det viktigt att hänga med och förstå hur tekniken kan förbättra produkter och tjänster. Under våren har man tillsammans med AI-forskare vid Örebro universitet arbetat med projektet Corob, som handlar om att lära robotar att kommunicera med varandra.

Projektet Corob drog i gång i mars och är ett samarbete mellan Saab Dynamics och AI.MEE, som drivs av Örebro universitet och Alfred Nobel Science Park. Corob är en förlängning av ett tidigare samarbetsprojekt mellan parterna.
– Vi har haft ett längre samarbete med universitetet under ett paraply som hette Semantic robots, där vi har drivit flera mindre projekt. Vår teknikledare, Göran Backlund, sitter även med i styrgruppen för AI.MEE-projektet, så det här blev en naturlig fortsättning, säger Joachim Wickman, som arbetar med teknik- och autonomifrågor inom Saab Dynamics.

Vill göra robotar mer självständiga
Saabs övergripande mål är att utveckla en AI som gör robotar mer självständiga och bättre på att samarbeta. I framtiden vill bolaget till exempel kunna samordna flottor av undervattensrobotar, skapa robotar som kan anpassa sig efter en föränderlig miljö och förbättra samarbetet mellan robotar och människor genom att lära robotarna att prata. När det gäller just undervattensfarkoster för den civila marknaden så är Saab Dynamics och dotterbolaget Seaeye världsledande.
För att nå dit krävs dock en lång rad forsknings- och utvecklingsinsatser och där är Corob ett viktigt steg. I Corob arbetar forskarna med att utveckla ett gemensamt språk för olika typer av robotar, så att de kan kommunicera bättre.

Lär AI:n att identifiera objekt på satellit- och drönarbilder
En del i projektet handlar om att integrera två olika AI-metoder, en klassificeringsalgoritm och en resonemangsalgoritm. Det gör bland annat att vi människor ska kunna förstå hur och varför AI:n fattar sina beslut.
En annan del går ut på att lära AI:n att identifiera olika objekt på en satellitbild och att därefter överföra den färdigheten på andra typer av bilder, till exempel från en drönare. Om drönaren upptäcker en förändring i miljön, så är tanken att den ska kunna kommunicera med exempelvis en markrobot så att den genomför en extra datainsamling. På det sättet kan robotarna få en gemensam bild av sin omgivning och samarbeta med varandra.
– Som forskare är det väldigt roligt att samarbeta med industrin, att få se vilka behov de har och vilka problem de försöker lösa. Industrin är väldigt applikations- och resultatfokuserad, medan vi är mer inriktade på att hitta på nya algoritmer, innovationer och tekniska lösningar. Oftast krävs det mycket resurser för att testa om våra lösningar fungerar, så därför är den här typen av samarbeten väldigt intressanta för oss, säger Martin Längkvist, AI-forskare på AASS (Centrum för tillämpade autonoma sensorsystem) vid Örebro universitet.

Joachim Wickman, ansvarig för teknik- och autonomifrågor inom Saab Dynamics.

Saab vill se fördjupat samarbete med Örebro universitet
I onsdags redovisade forskarna vid Örebro universitet och Alfred Nobel Science Park resultaten från Corobprojektet för Saab Dynamics. Joachim Wickman var nöjd med det han fick höra.
– Det här är på helt rätt väg med tanke på vad vi hade planerat när vi satte upp projektet.

Det talas ibland om att industri och akademi står långt ifrån varandra. Hur har samarbetet fungerat, tycker du?
– Hittills tycker jag det har varit väldigt bra och intressant. När vi träffas har vi en väldigt bra dialog. Det svåra är egentligen att vi sitter på olika ställen, det blir inte naturligt att gå hit varje dag och kommunicera.
Så du skulle egentligen vilja se ett ännu närmare samarbete?
– Ja, jag hoppas på det, att vi ska kunna ha ännu fler projekt och kanske även ta med oss ingenjörer som kommer hit och jobbar ihop med forskarna.

Teknikutvecklingen i världen, bland annat kring AI, har gjort att utvecklingstempot inom industrin har ökat rejält de senaste åren. Därför ser Saab Dynamics det som helt nödvändigt med den här typen av samarbeten, förklarar Joachim Wickman.
– AI och maskininlärning är en disruptiv teknologi, där vi inte har möjlighet att följa med i utvecklingen på egen hand. Det går så fort och vi har inte muskler på företaget att klara det själva. Därför måste vi samarbeta och det här är ett sätt vi kan göra det på.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title