Annons

M-Files och Nexer i partnerskap för att vässa kundernas digitalisering

Samarbetet kommer hjälpa företag inom alla branscher med deras arbete för digitalisering, effektivitet och efterlevnad.
– Med lösningar baserade på M-Files kan vi hjälpa våra kunder att effektivt hantera den snabbt ökande volymen av digital information och behov av digitalisering på ett kostnadseffektivt sätt. I och med vår etablering i Karlstad har vi redan djup kompetens på M-Files vilket gör att vi redan från start kan åta oss både införandeprojekt, support och förvaltning, säger Lars Kry, VD på Nexer.

”Vi är väldigt glada över partnerskapet med M-Files då det kompletterar vårt befintliga erbjudande och ger oss möjlighet att tillgodose våra kunders behov av effektiva och intelligenta lösningar för bland annat dokumenthantering och ärendehantering. Med lösningar baserade på M-Files kan vi hjälpa våra kunder att effektivt hantera den snabbt ökande volymen av digital information och behov av digitalisering på ett kostnadseffektivt sätt. I och med vår etablering i Karlstad har vi redan djup kompetens på M-Files vilket gör att vi redan från start kan åta oss både införandeprojekt, support och förvaltning”, säger Lars Kry, VD på Nexer.

SÄKER OCH TRANSPARENT ÅTKOMST PÅ RELEVANTA INFO
Exakt vad som menas med intelligent informationshantering ger förstås lite varierade svar beroende på vem man frågar. Men allmänt konstaterar M-files och Nexer att man ger användarna, ”säker och transparent åtkomst till all relevant information – från vilken plats som helst och oberoende av var den är lagrad. Genom att samla och konsolidera information i hela organisationen utan att migrera innehåll skapar man nya möjligheter till förbättrade rutiner, bättre dataanalys och nya tjänster. Det möjliggör också införande av effektiva policys kring datasäkerhet, informationsstyrning och efterlevnad.”
Nexer och M-Files kan hjälpa företag att införa rutiner kring exempelvis dokumenthantering, ärendehantering, avtalshantering och projekthantering, i hela organisationen och inom enskilda avdelningar. M-Files erbjuder färdiga integrationer med populära plattformar som Microsoft 365, Salesforce och Google Workspace. Nexer bygger vidare på sin omfattande expertis inom informationshantering, digitala arbetsplatser, distansarbete, CRM, produkt- och projekthantering. Tillsammans erbjuder företagen förstklassiga digitala lösningar.
– Partnerskapet med Nexer innebär lovande möjligheter för båda företagen på den mycket attraktiva nordiska marknaden, för kunder som vill påskynda sin digitalisering, säger Antti Nivala.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title