Annons

Maersk kopplar upp 385 000 kylcontainrar – minskar CO2-utsläppen med 2 400 ton

Lösningen bidrar till att:

  • Förbättra synlighet av temperaturförhållandena inuti containrar
  • Upptäcka containerproblem i realtid, jämfört med 12/24 timmar genom traditionell manuell fysisk inspektion
  • Göra det möjligt för Maersk att förse sina kunder med en komplett försörjningskedjelösning
  • Minska risken för att livsmedel och kritisk last såsom mediciner och blodplasma går till spillo

Korta fakta:

  • 385 000+ uppkopplade kylcontainrar ingår i uppdraget
  • CO2-utsläpp ska reduceras med 2 400 ton tack vare proaktivt underhåll baserat på lösningen
  • Systemet ska hantera 10 miljoner händelser per dygn
Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title