Annons

Manufacturing Intelligence: Hexagons Ola Rollén som världsledande CAM- och tillverkningsspelare

Det är ur svensk synvinkel förstås mycket intressant att följa Ola Rollén och Hexagons framfart på PLM- och tillverkningsarenorna. Med helheten i fokus har bolaget har satsat hårt utanför sina traditionella områden kring industriell mätning och äger numera flera PLM- och produktionsrelaterade verksamheter. Man tänker här främst på CAE-spelaren MSC, som köptes 2017, men också på CAM-sidan och det intensiva uppbyggnadsarbetet av Hexagons Manufacturing Intelligence-division.
Här meddelade bolaget nyligen att man integrerar CAM-bolaget Vero Software, FASys och SPRING Technologies i Hexagon, vilket alltså innebär att Vero numera är en del av Hexagon Manufacturing Intelligence.
Inom Manufacturing Intelligence huserar för övrigt också den i Sverige och Norden välkända CAM-lösningen Edgecam, med Edge Technology som svensk partner och återförsäljare. "Vi ser det som ett naturligt steg, som gör det tydligare att detta är lösningar som Hexagon numera erbjuder," säger Edge Technology-chefen, Anders Brunström, i en kommentar.
Faktum är att Hexagon är en av de absolut världsledande spelarna på CAM-området när det gäller icke PLM-paketerade CAM- och NC-lösningar; en position man vunnit utan att det egentligen uppmärksammats särskilt mycket i svensk press. Med PLM-paketerade applikationer avses plattformar typ Dassaults 3DEXPERIENCE eller Siemens Digital Innovation Platform.

Företagets varumärken på CAD/CAM-området omfattar AlphaCAM, Cabinet Vison, Edgecam, Machining Strategist, PEPS, Radan, Smirt, SURFCAM, VISI och WORKNC, tillsammans med ERP- och MRP-systemen JAVELIN och WORKPLAN.
En synnerligen bred portfölj alltså, men trots mångfalden har dessa mjukvaror en sak gemensamt: de hanterar alla utmaningarna som ligger i att uppnå tillverkningseffektivitet, framför allt när det gäller bearbetande, subtraktiva tekniker.

Vilken roll spelar Hexagon Manufacturing Intelligence i detta? Manufacturing Intelligence är paraplyet under vilket det mesta placerats som relaterar till smart tillverkning och intelligenta fabriksupplägg.
Så här ser tankekedjan kring det hela ut:
Tillverkning är det steg i produktionsprocessen då konstruktioner och produkter förverkligas. Oavsett om det handlar om bearbetning med maskin, gjutning, skulptering, sammanfogning eller 3D-printing, eller en kombination av flera processer, är det på verkstadsgolvet som produkterna tar form.
I detta spelar produktiviteten stor roll. I själva verket är effektivitet och produktionstakt fundamentala faktorer för att antingen bli eller förbli konkurrenskraftig. Kostnader måste kontrolleras och driftstopp undvikas. Det är vid produktion som produktkvalitet – oavsett vilket material man använder – och strävan efter att göra rätt från start har högsta prioritet.
Allt detta kräver i sin tur vassa mjukvaror anpassade för de specifika uppgifter som produkten kräver. Men inte bara som individuellt vassa enheter; det är snarare så att verklig effektivitet avgörs i de olika mjukvarornas kapabiliteter att koppla till varandra – ”snacka med varandra”. En kedja i tillverkningsprocessen är kort sagt inte starkare än sin svagaste länk.

Exempel på gränssnitt från den i Sverige välbekanta och ofta använda CAM-mjukvaran Edgecam, som är ett av varumärkena under Hexagons Manufacturing Intelligence paraply.

Att möjliggöra upplägg för smarta fabriker. Detta är nu något som Hexagon och Ola Rollén och hans medarbetare tagit sikte på. Och den som betraktar portföljen under Hexagon Manufacturing Intelligence-paraplyet är troligen benägen att hålla med. De olika varumärkena och applikationerna man ”samlat ihop” inkluderar specialiserade paket för att generera, hantera och optimera verktygsvägar i en rad skilda industri- och materialtillämpningar.
– Bildandet av verksamheten inom produktionsprogramvara kompletterar våra verksamheter inom design, konstruktion och mätteknik, vilket gör det möjligt för oss att bygga unika lösningar för våra kunder inom tillverkningsindustrin. I takt med att vi utvecklar denna strategi vidare kommer vi att kunna använda vår erfarenhet av att utnyttja data från alla faser i tillverkningsprocessen för att skapa de autonoma uppkopplade ekosystem (ACE), som kommer att möjliggöra smarta fabriker, säger Norbert Hanke, chef för Hexagon Manufacturing Intelligence.

Det är inte svårt att hålla med honom. Bolagets mjukvarulösningar möter det mesta av de krav som gäller inom branscher som verktygstillverkning, produktionsteknik, plåtbearbetning, metalltillverkning, ja, till och med samt sten- och träindustrin. Trots dessa olika tillämpningar har bolagets programvarulösningar ett gemensamt fokus på att driva tillverkningseffektivitet och tillföra relaterat mervärde till verksamheten.

Arbete framför skärmarna i Hexagons VISI, ”erkänt som världens ledande, fullt integrerad design- och tillverkningslösning för Mold&Die-industrin som erbjuder applikationer för 3D-verktygsdesign, analys av plastflöde och omfattande fleraxelsfräsningsstrategier.

Så ser Hexagons programutbud inom CAM/NC ut. Vi ska så titta lite mer på vad Hexagon-stallet har att erbjuda gällande mekanisk design och tillverkningsmjukvara. Man har som sagt en mångfald av lösningar, specialiserade inom en rad nischsektorer, som exempelvis de som finns inom gjut- och formindustrin.
• Produktgrupperna VISI och WORKNC innehåller processkapabiliteter som gör det möjligt för konstruktörer eller maskinoperatörer att hantera komplexa och precisa komponenter betydligt snabbare än mer generiska CAD-CAM-system. VISI är, hävdar man, ”erkänt som världens ledande, fullt integrerad design- och tillverkningslösning för Mold&Die-industrin som erbjuder applikationer för 3D-verktygsdesign, analys av plastflöde och omfattande fleraxelsfräsningsstrategier.” WORKNC är en CAM-lösning för 2D till 5-axlig bearbetning för krävande industrier som automotive, aerospace, gjut- och formtillverkning.

Anders Brunström är VD för svenska Edgecam-återförsäljaren, Edge Technology.

• På marknaden för produktionsbearbetning kombinerar Edgecams lösningar kraftfulla och sofistikerade egenskaper för att generera verktygsbanor, med sömlös CAD-integration. Edgecam används globalt inom en mängd branscher och är en av de mest förekommande icke PLM-paketerade systemen i Sverige.
SURFCAM är en bra CAM-plattform på inträdesnivå.
AlphaCAM är avsedd för CAM-arbeten inom trä, metall, sten och kompositkomponenter, med allt från 2- till 5-axlig programmering.
• I ”plåtvärlden” är materialutnyttjande högt prioriterat och här är RADAN en väletablerad marknadsaktör som tillhandahåller applikationer för konstruktion och tillverkning (stansning, profilering, nestning och böjning) av metallkomponenter och produkter.
Cabinet Vision är en lösning för träbearbetning för sånt som möbler, träbearbetnings- eller köksskåpstillverkning, med bra upplägg för att helt automatisera och integrera designen för snabba flöden genom tillverkningsprocesserna.

Vero-köpet 2014 – ett viktigt steg på vägen mot CAM-ledarskap. Detta sagt ska noteras att Hexagons första större insteg på CAM-marknaden var köpet av Vero Software 2014. Bolaget utvecklar CAD/CAM-programvara och har fortsatt att utöka och diversifiera sitt utbud. Under 2017 förvärvades FASys vilket innebar att programvara för verktygs- och resurshantering samt expertis inom automatisering och integrering på verkstadsgolvet lades till företagets portfolio. SPRING Technologies, köpt under 2018, bidrar med CNC-simuleringsteknik för G-kodverifiering och optimering av arbetsflöden. Hexagon har redan använt sig av expertisen i denna breda teknikportfolio genom att kombinera olika komponenter för att utveckla lösningar inom omvänd konstruktion och ”on-machine”-mätning.
– Under de senaste fem åren har vår tillgängliga teknik och våra lösningar utvecklats avsevärt utifrån Veros arv inom CAD/CAM, berättar Steve Sivitter, VD för verksamheten inom produktionsprogramvara. Vi är alltmer fokuserade på att utveckla produktsynergier som kommer att hjälpa kunder att förbättra både kvalitet och produktivitet. Våra teknikexperter från Vero, FASys och SPRING har arbetat mycket nära ihop under en längre tid, så att arbeta tillsammans som en enhet är ett naturligt steg för oss. Vi är alla förväntansfulla inför vad som nu är möjligt när det kommer till skapandet av innovativa tillverkningslösningar inom området produktionsprogramvara.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title