Annons

MASKINKONSTRUKTION: 50 procent snabbare hantering vid stora sammanställningar i nya IRONCAD 2020

Programmet, som utvecklas av IronCAD LLC i USA, har funnits på marknaden i 20 år och används som sagt inom primärt maskinkonstruktion för att bland annat skapa specialmaskiner, automationslösningar och produktionsutrustning.
– I nya version 2020 förbättrar vi produktiviteten för användaren genom snabbare flöde i hela kedjan från koncept till färdig 2D-ritning, summerar Solidmakarnas VD, Henrik Andersson.

Lyhörda för användarnas önskemål
IRONCAD användarna tillfrågas kontinuerligt vilka nya funktioner man vill införa i programmet och detta ligger till grund för en stor del av förbättringarna i nya 2020 releasen. Versionen har beta-testats grundligt innan frisläpp och återkopplingen från de som testat pre-release.versionen har varit mycket positiv.
Bland förbättringarna kan nämnas ökad prestanda vid hantering av stora sammanställningar. När det gäller ”öppna-”, ”spara-” eller ”importera-kommandona” vid stora filer med många parter märks rejält kortare hanteringstider, faktiskt så mycket som uppemot 50 procent.
Detta uppnås bland annat genom att på ett bättre sätt utnyttja flerkärniga processorer. Det är alltså inte utan skäl IRONCAD betraktas som en av de bästa CAD-lösningarna på marknaden för hantering av stora sammanställningar.

Med ”ShrinkWrap” i IRONCAD 2020 – (förenkling av en 3D-modell) – kan användaren nu snabbare och dynamiskt kan växla mellan förenklad representation eller detaljerad modifierbar version.

Snabba dynamiska växlingar
En populär funktion i sammanhanget är ”ShrinkWrap” (förenkling av en 3D-modell) där användaren nu i IRONCAD 2020 snabbare och dynamiskt kan växla mellan förenklad representation eller detaljerad modifierbar version.
– Vi ser att många användare av traditionella 3D CAD lösningar får stora problem med hanteringen när sammanställningarna blir stora. Det är svårt att överblicka vad som sker vid en förändring. Hantering av tappade relationer och komplicerad arbetsmetodik ger enorma dolda kostnader för företagen. Detta problem slipper användaren i IRONCAD. Användaren har istället full kontroll vad som skall ske vid en förändring – även oplanerad sådana. Och med nya version 2020 har vi sett att vi kan korta tidsåtgången och sänka kostnaderna ytterligare för företagen, säger Henrik Andersson.

Husqvarna har investerat en miljard i en ny helautomatiserad fabrik för kedjetillverkningen, som definitivt går i spåret mot att etablera Industri 4.0-konceptet i produktionen. Denna fabrik är toppmodern och man har använt sig av bl a IRONCAD i designarbetet. ”Vi kan inte konkurrera genom att montera snabbast, men däremot smartast”, säger Niklas Broberg, platschef i Huskvarna. BILD: DI

Husqvarna skapar högautomatiserad fabrik med hjälp av IRONCAD
Andersson berättar vidare att man på den svenska kundlistan bl a har Husqvarna.
– De har under senare årbl a skapat en helt ny fabrik med hjälp av IRONCAD. Fabnriksinvesteringen är på över 1 miljard kronor och den nya EDGE-fabriken på 10 000 kvadrat tillverkar nu sågkedjor med hög grad av automation. Här används IRONCADs förmåga att hantera stora filer, importera mängder av olika filformat och skapa layout över hela fabriken. Just Husqvarna har använt IRONCAD inom produktionen i många år för till exempel fixturkonstruktion, säger Solidmakarnas VD.

Stort lyft för 2D-ritningar
Bland övriga nyheter i IRONCAD 2020 kan nämnas att ett annat fokusområde har varit 2D-ritningsmodulen, som har fått ett stort lyft. Här har prestandan generellt förbättrats, men man har även förbättrat kommandon, ökattillgänglighet till vanliga kommandon samt skapat lösningar som gör att 2D-kataloger nu kan användas med ”dra&släpp-funktionen” för vanliga ritningssymboler, som svets, ytjämnhet, toleranser till exempel.

Vidare – IRONCADs funktion för att automatiskt skapa flera 2D-ritningar med en knapptryckning: ”Bulk Drawing” har utvecklats ytterligare för att gå från koncept till färdig ritning snabbare.
Många IRONCAD användare använder plåtbockning (”SheetMetal”) och här finns nya funktioner för stegvis bockning och för att breda ut vanliga solider med ny kontroll över utformningen. Även ”Lay-flat Design” funktionerna har utvecklats.
En mycket användbar funktion i IRONCAD är katalogerna för dra&släpp på sidan av skärmen, som nu kan hanteras mer fritt och är dockningsbara på flera skärmar samtidigt. Nu finns även bättre stöd för 4K skärmar.

Populär add-on: IronPRO XT
Till IRONCAD finns en mycket populär AddOn; IronPRO XT med 3D fästelement, balkar etc. enligt svensk standard. Denna erbjuder i sin nya version ett otroligt snabbt och smidigt sätt att skapa trappor i metall. Välj bredd, höjd, typ av steg och vagnstycke – klart! Och användaren kan enkelt dra i handtag för att ändra dimensioner på sammanställningsnivå och snappa mot omkringliggande geometri så som golv eller balkar! Detta är något som är mycket tidsödande i traditionella lösningar.
Solidmakarna erbjuderför övrigt intresserade att ladda ned en svenskanpassad testversion av IRONCAD, som är en komplett version och som fungerar i 30 dagar. Dessutom finns gratis grundutbildning för alla tillgänglig på Solidmakarnas sida på YouTube.
– Att vårt svenska utbildningsmaterial med filmer är fritt tillgängligt är mycket uppskattat. Vi anser att företag inte först skall köpa ett program och därefter möjlighet att gå en utbildning för att se om programmet passar företagets behov eller inte – det är som att ”köpa grisen i säcken”. Vi erbjuder istället alla att följa vår utbildning gratis på tider och platser som passar användaren – innan köpet, kommenterar Henrik Andersson.

Han hävdar slutligen att, ”med IRONCAD 2020 har programmet tagit ett stort steg framåt och vi tror att många företag i svensk industri skulle kunna sänka kostnaderna rejält med programmet.”

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title