Annons

Maskinleverantören Voith och ABB i tunga roller i stor SCA-investering

Investeringen i ny maskin, infrastruktur och kapacitetsoptimering innebär att SCA:s årsproduktion i Obbola ökar från nuvarande 450 000 ton kraftliner till 725 000 ton. Arbetet att bygga upp en helt ny, stor och bred maskin online kommer att möta den växande efterfrågan på förnybara förpackningar med högre produktionskapacitet och effektivitet.

VOITH ÄR TOTALLEVERANTÖR
Voith tar som totalleverantör ansvaret för hela papperstillverkningsprocessen och projekthanteringen på det nya Obbola bruk. ABB:s leverans omfattar sektionsdrifter för maskiner som är anpassade för höga hastigheter och stora ytvikter samt specialiserade motorkrav, omriktarstyrsystemet ABB Ability System 800xA med verktyget ABB Ability Data Logger och Safety PLC-lösning för drivsystemets säkerhetsfunktioner.
– Det här avtalet visar på ABB:s förmåga att dela projektuppdrag med OEM-leverantörer som Voith och betjäna slutkunden på ett sätt som tillvaratar vår lokala närvaro och globala expertis, säger Per-Inge Bengtsson, Sales Manager för massa och papper på ABB i Sverige.
Han noterar vidare att, ”vi kan arbeta nära tillsammans med avtalsparter för att erbjuda en flexiblare projektmodell som gör det möjligt för oss att hantera risker på ett bättre sätt och balansera förväntningarna för såväl OEM-leverantörerna och kunderna.”

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title