Annons

MathWorks 2021b-releaser av MATLAB och Simulink: Två nya produkter och fem stora uppdateringar

R2021b introducerar också nya produkter som stöder trådlös kommunikation:

RF PCB VERKTYGSLÅDA
RF PCB Toolbox möjliggör design, analys och visualisering av höghastighets- och RF-flerskiktade kretskort (PCB). RF-ingenjörer kan designa komponenter med parametersatt eller godtycklig geometri, inklusive distribuerade passiva strukturer som spår, böjar och vias. Med hjälp av frekvensdomän-metoden för moment och andra EM-tekniker (ElektroMagnetik) kan koppling, spridning och parasitiska effekter modelleras. Verktygslådestöd för ODB ++ och databaser från Cadence Allegro, Mentor Expedition, Altium och Zuken gör det möjligt för ingenjörer inom signalintegritet att analysera höghastighetsdelarna av PCB-layouten.

SIGNAL INTEGRITY TOOLBOX
Signal Integrity Toolbox tillhandahåller funktioner och appar för att designa höghastighets seriella och parallella länkar. Användare kan generera experiment som täcker flera parametrar, extrahera designmätvärden och visualisera vågformer och resultat. Verktygslådan stöder standardkompatibla IBIS-AMI-modeller för statistisk och tidsdomän-simulering för att analysera utjämning och klockåterställning.

Förutom de nya produkterna innehåller R2021b stora uppdateringar av Symbolic Math Toolbox, Lidar Toolbox och Simulink Control Design och andra produkter inom områdena Deep Learning, Reinforcement Learning, Predictive Maintenance och Statistics and Machine Learning.
R2021b är tillgänglig omedelbart över hela världen.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title