Annons

MBSE: Dassault får stor PLM-order inom modellbaserad systemteknik från sydkoreanskt storvarv

Det är inte bara Siemens Digital Industries Software som lyckas bra med stora kontrakt på PLM-stöd till storspelare i den sydkoreanska varvsindustrin. I veckan har Dassault Systèmes meddelat en större order från Samsung Heavy Industries, som går ut på att bolagen ska samarbeta för att etablera ett, ”smart digitalt varv”.
Som så ofta i de här sammanhangen handlar det annonserade avtalet om ett MoU, Memorandum of Understanding, mellan Dassault och Samsung Heavy Industries. Varvet är ett av Sydkoreas fem största när det gäller nybyggnation av skepp, t o m något större än det Hyundai Heavy Industries, som tecknade ett samarbetsavtal med Siemens på PLM-sidan tidigare i år. Bolaget satsar också hårt på att bygga upp en digitalt baserad smart produktframtagnings-apparat. Man vill i detta bli, ”en global ledare inom den högteknologiska varvssektorn.”
I detta fall blir det alltså Dassasult’s PLM-plattform 3DEXPERIENCE, som blir bas i det digitala systemet. Tanken är att designa varvet för att optimera varvsverksamhetens schemaläggning och utförande, samt effektivisera och automatisera flödet av information som krävs för konstruktion, för att påskynda produktion och montering. I centrum för detta ligger modern MBSE-teknik, Model-Based System Engineering. Med detta, skriver man i pressmaterialet, ”kommer Samsung Heavy Industries att bättre kunna möta den växande efterfrågan på transportörer för flytande naturgas genom att förbättra sin kapacitet att producera dem och förkorta leveranstiden.”
- Automatiska system har visat sig påverka verksamhetens effektivitet i hög grad inom alla branscher. Ett smart varv inom varvsindustrin kommer också att bidra till att sänka byggkostnaderna och förbättra kvaliteten på fartygen, kommenterar Jung Nam Lee, DT Director, Samsung Heavy Industries.

Genom att introducera modellbaserad systemteknik kan Samsung Heavy Industries designa mer sofistikerade och hållbara fartyg som kräver mer automation, nya system och framdrivningar samt högre säkerhet och kontroll.

3DEXPERIENCE i huvudroll
MBSE, som redan är en standardproduktutvecklingsmetod inom transport- och mobilitets-, rymd- och högteknologiska industrier, kommer att göra det möjligt för Samsung Heavy Industries att stärka sin konkurrenskraft i fartygsutvecklingsprocessen och påskynda denna process tack vare full spårbarhet från idé till produktion.
– Vi planerar att påskynda innovationen inom varvsindustrin, säger Jung Nam Lee.

Samarbetet med ”Smart SHI-teamet” från Samsung Heavy Industries kommer att göra det möjligt för Dassault att organisera en rådgivande grupp för digital transformation för att definiera och validera nya processer och verktyg som krävs för att uppnå det smarta varvet. Detta kommer att involvera Dassaults kärnteknologier och experter från dess lokala kontor och globala huvudkontor.

Dassault Systèmes 3DEXPERIENCE plattformsbaserade smarta varv kommer att, ”stödja en unik digital tråd som integrerar olika datakällor och driftinformation i realtid.”
I detta kommer även digital tvillingteknologi att spela en viktig roll.

Digital skeppstvilling förs igenom digital varvsmodell
En tung poäng här är att koppla ihop de konstruerade skeppens digitala tvillingar och varvets digitala tvilling, automatisera och standardisera affärsprocesser med artificiell intelligens, och optimera planering och drift inom varvet och med leverantörskedjan kommer att möjliggöra smarta innovationer för både produktionsmetoder och produktionsutförande.
Det blir alltså en 3D-modell (skeppet) som kommer att ”flyta” igenom en 3D-modell av varvet. Därmed blir det möjlig att i förväg, innan man byggt dyra fysiska skepp eller produktionsanläggningar att virtuellt testa, ändra eller optimera t ex produktionsflöden för att istället på sista raden kunna gå rakt på relevant fysisk produktion.
– Det är viktigt för Koreas varvsbyggande att påskynda sin omvandling med ny och avancerad teknologi som gör att den kan behålla sitt ledarskap inom produktivitet och kvalitet för komplexa fartyg, och vi är stolta över att stödja SHI i denna resa, säger François-Xavier Dumez, VP för Marine & Offshore Industry, på Dassault Systèmes, och fortsätter:
– Genom vårt samarbete med Samsung Heavy Industries får vi en möjlighet att introducera och implementera våra enastående erfarenheter av lösningar inom marina industrilösningar och uppnå ett nytt paradigm inom varvsindustrin i Korea.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title