Annons

MEDICINTEKNIK: Nästa generations biopsisystem – om NeoDynamics, Etteplan och ett ingenjörsarbete som gjort skillnad

Magnus Olsen tillägger att trots att mycket kunskap och delar av designen kunde ärvas från den ursprungliga versionen av NeoNavia så var den tekniska specifikation till den nya lösningen väldigt omfattande.
– Den stora utmaningen var att omkonstruera den handhållna drivenheten (2 på bilden nedan) från engångsbruk till flergångsbruk och samtidigt göra den kompatibel med tre olika nålvarianter med målet att helt ersätta alla andra ultraljudsledda bröstbiopsiinstrument på marknaden. Tillsammans med Etteplan och våra övriga partners har vi utformat ett system med användare och patient i fokus. Ett system som motsvarar de högt ställda kraven för att vara framtidens biopsiinstrument, säger han.

NeoNavia är avsett för ultraljudsprovtagning och består av tre komponenter: en basenhet (1), en handhållen drivenhet (2) och tre typer av biopsinålar (3).

SNABB TEKNOLOGIUTVECKLING INOM MEDICINTEKNIK
Det är i sammanhanget värt att påpeka att den snabba utvecklingen inom medicinteknik öppnar upp för ny och mycket avancerad teknik. NeoDynamics är i detta en sann pionjär inom området, men det finns bitar där konsultstödet från Etteplan varit betydelsefullt.
– Så är det och vi är hedrade över att ha fått vara en del av deras resa i detta, säger Mårten Jansson, regional chef för Etteplans svenska rörelse inom Engineering Solutions och tillägger:
– Vi kombinerar vår omfattande expertis inom design av medicintekniska produkter, regulatoriska frågor, teknisk dokumentation och produktutveckling med NeoDynamics pionjäranda för att skapa en banbrytande produkt. Lanseringen av NeoNavia är ett bra exempel på hur vårt ingenjörskap verkligen gör skillnad.

PATENTERAD PULSTEKNIK
Om NeoDynamics kan noteras att det är ett svenskt medicinteknik-företag som arbetar med att förbättra diagnostik och behandling av cancer. Företaget har relaterat till detta utvecklat ett innovativt biopsisystem, NeoNavia. Detta bygger på en patenterad pulsteknik, baserad på forskning som bedrivits vid Karolinska Institutet i Sverige. I dagsläget utvärderas NeoNavia för diagnos av bröstcancer på ledande kliniker i Storbritannien, Tyskland och Sverige.
NeoNavia-systemet är avsett att användas för ultraljudsledd vävnadsprovtagning och består av en basenhet, en handenhet och tre typer av biopsinålar (se bilden ovan). Respektive nåltyp drivs av den nya pulstekniken som ger en mer kontrollerad nålinförsel och exakt placering av nålen i tumören samtidigt som den möjliggör vävnadsprover av hög kvalitet från både bröst och lymfkörtlar. Pulsbiopsisystemet NeoNavia är utformat för att erbjuda läkare och patienter en precis och vederhäftig vävnadsprovtagning för korrekt diagnos och individualiserad behandling.

OMFATTANDE KUNSKAPER
Vid utvecklingsarbetet av detta system har alltså Etteplan varit en partner och Magnus Olsen framhåller att det varit mycket produktivt:
– Ja, vi är mycket nöjda med samarbetet med Etteplan, som inte bara har omfattande kunskap om vårt företag och vår produkt, utan även under lång tid har lett hela design- och utvecklingsprojektet i nära samarbete med vårt eget team, från idé till godkänd produkt. De har tillhandahållit alla nödvändiga tekniska kompetenser och resurser i projektets olika faser och har alltid stöttat oss väl vad det gäller kvalitetssäkring och regulatoriska frågor, avslutar NeoDynamics utvecklings- och operative chef.

DUKTIGT PÅ MJUKVARA OCH INBÄDDADE LÖSNINGAR
Allmänt är Etteplan duktigt på lösningar inom mjukvara och inbyggda system, lösningar för industriell utrustning och anläggningsteknik. Inom dessa områden, inkluderat tekniska dokumentationslösningar, är man betrodda leverantörer till flera världsledande företag inom tillverkningsindustrin.
Bolaget är vidare en av de större nordiska konsultaktörerna, även om verksamheten sträcker sig ut till flera andra ställen i världen. Ifjol, 2020, omsatte bolaget cirka 260 miljoner euro, alltså en bit över 2,6 miljarder kronor. Företaget har idag cirka 3 300 medarbetare i Finland, Sverige, Nederländerna, Tyskland, Polen, Danmark och Kina.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title