Annons

Mentor – genidraget bakom 2-siffrigt Q3-plus för Siemens Digital Industries Software

Sammantaget hävdade Simens AGs CEO, Thomas Kaeser, att bolaget nu vinner marknadsandelar. Men han tvingades också notera en nedgång för intäkterna på PLM- och automationsområdet, som dock dämpades totalt sett av Kinas snabba ekonomiska återhämtning och att mjukvaru-/PLM-sidan rott hem några betydande kontrakt; medan intäkterna inom automation minskat betydligt.
Genom kostnadsbesparingar, inkluderat intäktsökningen från mjukvarusidan kan Digital Industries-delen t o m visa upp en ökad vinst.

Gränssnitt från Mentormjukvaran.

ETT GENIDRAG FÖR PROGRAMBOLAGET
Och som sagt, investeringen i och köpet av Mentor har visat sig vara ett genidrag för bolaget. Under ett analytiker- och pressamtal, sa Siemens AGs finanschef (CFO), Ralf Thomas, att Mentors utmärkta resultat bl a baserades på en stark efterfrågan på halvledare i kundbasen.
– Bara för att ge en liten ”smakbit” avseende Mentor, har lösningen under kvartalet bidragit med cirka 40 procent till intäktsutvecklingen, sa han och tillade vidare att så vitt han kunde se, ”så kommer programvarorna i bolaget, ur ett sekventiellt perspektiv, att vara inne på en väg präglad av fortsatt tillväxt.”
Ingen dålig sak, givet de tuffa tiderna och ett gott betyg till Siemens uppsättning av PLM-verktyg, vilket CEO för hela Siemens AG-koncernen, Joe Kaeser, inte var sen att påpeka:
– Vår strategi för att integrera hård- och mjukvara till det vi kallar ”EAD-systemet” -systemet har lönat sig. Det vi särskilt ser är att det Mentor tillhandahåller mer och mer vartefter fordonsindustrin går över till eldrivna konstruktioner och hur automotive i detta digitaliseringens tidevarv alltmer lutar sig mot simulering av el- och elektronikfunktioner och annat. Till och med halvledarvärlden har plockat upp Mentor, för att på så vis etablera kraftfullt IT-stöd från oss, som ett företag som förstår sig på automatisering. Det är den trend vi har sett över tid och som förväntas fortsätta, konstaterade denne koncernens högste operative chef.
EAD står för ”Elektrifiering – Automation – Digitalisering”, vilket varit en av bolagets slagord de senaste åren.

LOVANDE PLATTFORM FÖR APPLIKATIONSUTVECKLING
Men hur gick det för de andra kända PLM-mjukvarorna då? Nja, här var man inte lika påtagligt entusiastisk från bolagsledningen. Kaeser sa att IoT-operativsystemet MindSphere förvisso är en viktig pusselbit i bolagets programportfölj, ”men har inte bidragit mycket till tillväxten.”
Han tillade dock när det gäller en annan av lösningarna i bolagets PLM-portfölj, Xcelerator, nämligen lågkodplattformen Mendix att, ”vi är nöjda med Mendix även om detta program ännu inte fått en stark materiell manifestation när det gäller intäktsbidrag och resultat, men vi är på god väg att utveckla dess värde i våra interna processer, stödja applikationer som sedan baseras på MindSphere och liknande.”
Vi ska tillägga att Mendix, som PLM&ERP News tidigare rapporterat om i flera artiklar, spelar en nyckelroll på Siemens ”produktutvecklingsplattform”, Xcelerator, där lösningen är ett av de senaste tillskotten.

Lågkodplattformen Mendix, en del av Xcelerator-portföljens utbud av lösningar, knyter enkelt ihop de bitar som behövs för t ex den digitala tråden.

STORA FRAMTIDSFÖRHOPPNINGAR KRING MENDIX
Xcelerator i sig är en integrerad PLM-portfölj av programvara, tjänster (med lösningar som Teamcenter, NX CAD, Simcenter för CAE, och annat) och i detta är Mendix att karaktärisera som en plattform för applikationsutveckling, en slags kärna för att exempelvis skapa och hålla ordning och reda på den digitala tråden.
Mendix brukar betecknas som en lågkodplattform; vilket innebär att komplexiteten ligger ”under ytan” och den som vill använda mjukvaran för det ändamål den har – att bygga appar – behöver inte koda i programmeringen, därav kategoriseringen ”lågkod”. Det gör programvaran. Användaren behöver bara ”dra och släppa” och kan i en anpassad app bygga en instrumentbräda, en ”dashboard”. Denna ger inte bara aktuella statusrapporter, tillgång till sånt som 3D-modeller, BOMar, OT-data (Operational Technology, ”driftsteknik”) och annat från alla mjukvaror och maskiner som ingår i ett företags konfiguration av mjukvaror och enheter i produktionsapparaten, utan kan också förses med åtgärder relaterat till olika ”alerts” och sånt som behöver fixas. Och som sagt, allt detta utan att det krävs en massa kodning, därav beteckningen ”lågkod”.
Poängen med denna faktiskt eminenta lösning är att den knyter ihop och kombinerar hela portföljen av Siemens programvaror för design, konstruktion och tillverkning.
Givet detta är det ingen överdrift att Siemens förväntar sig storverk av denna lösning. En kvalificerad gissning, baserad på lösningens goda kapabiliteter, är att Mendix kommer att få till en stark tillväxt inom såväl befintliga kundsegment som det som kommer in via Siemens kundbas.
Siemensledningen tror också att Mendix kommer att accelerera tillväxten för bolagets nuvarande moln-, IoT och Digital Enterprise-programvara (t ex PLM/PDM-systemet Teamcenter).

Tony Hemmelgarn är CEO och chef för Siemens Digital Industries Software, som i högsta grad drog till att Siemens kunde visa upp överraskande bra siffror för PLM-sidan av verksamheten.

PARTNERSKAPET MED SAP
Vi ska också tillägga att partnerskapet med SAP på PLM-sidan kom upp under analytiker- och pressamtalet. Om detta sas att:
”Partnerskapet med SAP är banbrytande och syftar till att utveckla en integrerad lösning för end-to-end-hantering av produkter och tillgångar över hela deras livscykel. Detta partnerskap kommer att driva digitaliseringen och leverera en omfattande lösning för den fjärde industriella revolutionen (Industri 4.0). ”
Inte så mycket matnyttigt i nyhetsväg och exakthet, i och för sig. Hela upplägget kom som en stor överraskning när partnerskapet lanserades nu under semesterperioden. Spekulationerna blir förstås också många kring detta samarbete, där egentligen rätt lite avslöjats om vart det kommer att leda. Självklart är det dock en fjäder i hatten för Siemens Teamcenterplattform att SAP s a s blir återförsäljare av denna lösning. Medan saken skapar en viss osäkerhet i SAP-världen hos de kunder som har SAP PLM’s lösningar, t ex som produktutvecklingsstöd.
PLM&ERP News kvalificerade gissning är dock fortfarande att man över tid kommer att få se en utfasning av några av SAPs PLM-lösningar.

INGEN OMEDELBAR AVVECKLING
Vi ska dock notera att en sådan utfasning inte behöver betyda att den försvinner direkt. Orden ”fasa ut” kan tyckas vara en lite hårdragen konklusion, men låt oss säga så här för att göra tydligt vad det skulle kunna betyda:
SAP kommer inom en inte allt för avlägsen framtid att sluta vidareutveckla flera av sina PLM-relaterade lösningar för att istället gå över till en vanligt förekommande strategi när det gäller produkter på väg ut – man enbart underhåller dem. Dassault Systemes gjorde det t ex med den egna SmartTeam-lösningen, men detta till trots används den fortfarande, t o m av vissa svenska bolag.
Existerande kunder som använder SAPs PLM-lösningar – t ex SAP Engineering Control Center (ECTR) – kommer alltså säkerligen att kunna fortsätta med detta, men bör inte förvänta sig mycket mer än att den underhålls. Användare som investerat stora summor i dessa lösningar kommer förstås inte direkt, eller måhända ens över tid, att sluta använda dem.
Det är som med Siemens Metaphase-produkt, den underhålls till de kunder som fortsätter använda lösningen, men ”utvecklas” i en innovativ mening inte. Däremot kan ju en kund gå över till Siemens Teamcenter för att kunna utnyttja lösningar för allt modernare designkrav. På samma vis lär det förhålla sig med några av SAPs PLM-moduler, de underhålls, men utvecklas inte. I någon mening är detta liktydigt med att produkten avvecklas som en dynamisk lösning som står på egna ben.
Men som sagt ännu är detta spekulationer – hur den mer exakta vägen framåt ser ut kommer vi att bli varse vartefter.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title