Annons

MES: Hexagon blir partners med Plex Systems i jakten på tillverkning à la Industri 4.0


  • – Det är ingen tvekan om att mer uppkopplade, datadrivna tillvägagångssätt för tillverkning är centrala för att få ut bättre produkter till marknaden snabbare och mer kostnadseffektivt, kommenterade Paolo Guglielmini. Plex ger värdefulla erfarenheter till våra kunder, och dess imponerande öppna MES-lösning förstärker vår teknik; en teknik som erbjuder en väg för att öka effektiviteten på fabriksgolvet genom att samla ihop data från silofierade processer för att lösa tillverkningsproblem snabbare och mer samarbete.
Tillverkare kommer att kunna dra nytta av den förbättrade transparensen och få kontroll över sina tillverkningsprocesser genom sånt som kan utvecklas ur partnerskapet mellan Hexagon och Plex.

DELAR VISIONEN KRING SMART TILLVERKNING
Hexagon och Plex delar en gemensam vision för smart tillverkning, konstaterar Guglielmini. Detta erbjuder tillverkarna en stegvis väg för att uppnå större automatisering och uppbyggnad av Industri 4.0-baserade system. Med hjälp av Plexs robusta MES-system (Manufacturing Execution System) med integrerad kvalitetskontroll kommer Hexagons kunder att kunna öka sina arbetsflöden genom att strömma kvalitetsmätningar, tekniska data och annan tillverkningsinformation till Plexs MES och skapa ett digitalt realtidsbaserat uppföljningssystem.
Tillverkare kommer att dra nytta av den förbättrade transparensen och få kontroll över sina lager och tillverkningsprocesser, samtidigt som de får djupare insikt, spårbarhet och möjligheter till kontinuerlig innovation genom att kombinera Plex och Hexagons digitala lösningar.
– Vi är stolta över att samarbeta med Hexagon, en organisation som är lika dedikerad till att leverera smarta tillverkningslösningar som vi är och med en global skala, säger Bill Berutti, CEO på Plex. Smart tillverkning är inte något som kommer att hända år framåt … det är verkligt, det är absolut nödvändigt och det händer nu.

”VIKTIGT PARTNERSKAP,” SÄGER ANALYTIKERN IDC
Hexagon och Plex kommer att samarbeta i möjligheter, initialt i Europa och Indien, där Hexagons kunder har tunga behov av MES-lösningar. Kombinationen av Hexagon och Plex för dessa tillverkare ger en helt digitaliserad lösning från mätning och metrologi till hantering av slutproduktion.
– Smarta tillverkare söker kontinuerliga produkt- och processförbättringar för att säkerställa att kvalitet mäts, verkställs och hanteras i en sluten slinga över design, produktion och inspektion, säger Reid Paquin, forskningsdirektör, på IDC. Detta nya partnerskap kommer att göra det möjligt för tillverkare att göra just det och på global nivå.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title