Annons

METALLINDUSTRI: Ny ABB-lösning för kallvalsverk lyfter prestanda till nya nivåer

Dataanalyskomponenten använder processpecifika algoritmer, baserade på ett sekel av domänkompetens inom metallindustrin för att samla in högfrekvent data från fabriksstyrsystem och upptäcka trender, verifiera riktmärken och andra prestandafaktorer, och skicka varningar till operatörer samt bistå med underhåll när möjligheter att optimera prestanda identifieras.

Genom att utnyttja den samlade styrkan hos slutkund och ABB-experter delas information via dashboards, vilket gör det möjligt för alla parter att söka sig ner till individuella band.

ABB-EXPERTER GER SUPPORT PÅ PLATS ELLER DISTANS
Utöver detta finns ABB-experter tillgängliga för att ge support på plats eller utanför anläggningen där de kan rekommendera åtgärder för att säkerställa att verket upprätthåller sina prestandamål gentemot nyckeltal (KPI) för produktivitet, kvalitet och avkastning. Genom att utnyttja den samlade styrkan hos slutkund och ABB-experter delas information via dashboards, vilket gör det möjligt för alla parter att söka sig ner till individuella band.
ABB-experter kan även förse kunder med detaljerade rapporter som beskriver förbättringsområden, identifierade trender eller problemområden som finns i historiska data, vilket möjliggör för kontinuerlig förbättring över tid.
– Till exempel identifierar tidslinjen och den kronologiska analysfunktionen en försämring eller andra trender på ett ögonblick. Detta belyser grundorsaken till problem i realtid för alla KPIer till det sista valsade bandet, samt möjliggör sekundär analys av KPI:er kronologiskt för samtliga valsade band, säger Andreas Vollmer.

MEST AVANCERADE PRESTANDA-
TEKNOLOGIN HITTILLS FRÅN ABB
Nilabja Ash, global produktchef inom Metals Service på ABB Metals, håller med:
– Detta är vår mest avancerade prestandaoptimeringsteknologi hittills, med större möjligheter att automatiskt upptäcka, analysera, förutsäga och förhindra fel än i befintliga lösningar. Den har potential att avsevärt förbättra förmågan att upptäcka trender och relationer mellan olika processparametrar, övervinna kvalitetsproblem, minska oplanerad stilleståndstid och nå högre nivåer av produktivitet, kvalitet och avkastning i kallvalsverk än någonsin tidigare, förklarar han och tillägger:
– Som teknikledare kommer vi att fortsätta förbättra vår tjänst. Genom att arbeta nära våra kunder kan vi direkt förstå nya trender och problem. Vi har ett långvarigt och bevisat engagemang för innovation, och som ett team ser vi fram emot att se ABB Ability Performance Optimization Service för kallvalsverk ge påtagliga effekter.

Viktiga fördelar inkluderar kontinuerligt samarbete och tillgång till experter; ökad produktivitet genom förbättrad tillgångsprestanda och minskad stilleståndstid; högre avkastning och kvalitet till följd av omedelbar korrigerande åtgärd när problem uppstår; minskad risk för utrustningsfel; förmågan att utnyttja insikter över hela företaget, och minskat avfall, energi och andra kostnader.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title