Annons

Metalliska material: 19 miljoner till nytt modelleringsprojekt

Det händer en hel del inom ramen för det strategiska innovationsprogrammet, Metalliska materiaI. Efter en genomförbarhetsstudie som har flera separata insatser som drivits inom modellering sammanförts och samarbete etablerats mellan högskolor, institut, mjukvaruutvecklare och metallföretag.
Man ska nu genomföra ett fullskaligt projekt kring modellering av varmbearbetning. Målet är att tillverkare av metalliska material skall kunna få tillgång till virtuella processlinjer för bearbetnings- och värmningsprocesser, så nya material- och processer kan utvecklas snabbare, effektivare och säkrare. Fullskaleprojektet, som döpts till FINBEAM, kommer att ha ett fokus på just modellering av varmbearbetning, vilket har identifierats som den största utmaningen.
För detta har man fått en total budget på 19 miljoner kronor.

Projektets mål är att svenska FINBEAM kommer att bilda ett kritiskt kluster tillsammans med andra initiativ inom området. Detta är en enorm utmaning som måste antas för att säkra materialföretagens framtida konkurrenskraft.
– Projektet kommer att kombinera resultat från grundläggande modellering och avancerad provning för att bygga simuleringsverktyg som kan användas direkt inom företagens processutveckling. Vi ser fram emot att universitet, institut, mjukvaruföretag och företag kommer att samarbeta för att ta material- och processmodellering till nästa nivå, säger Rachel Pettersson, forskningschef på Jernkontoret och koordinator för projektet FINBEAM.

7,8 miljoner från Vinnova. FINBEAM har en total budget på 19 miljoner kronor, varav 7,8 miljoner kommer från Vinnova. Totalt inom det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material satsas nu över 80 miljoner kronor i projekt i utlysningen ”Bärande idéer för stärkt konkurrenskraft – Fullskaleprojekt”. Det är åtta projekt som nu har beviljats stöd från den svenska innovationsmyndigheten Vinnova. Projekten är uppföljande fullskaleprojekt till de genom­för­barhetsstudier som beviljades ekonomiskt stöd i den tidigare utlysningen ”Bärande idéer för stärkt konkurrenskraft – Genomförbarhetsstudier”.

Bereda plats för mer utmanande hypoteser. Syftet med utlysningen har varit att stimulera, utveckla och prioritera ”bärande idéer”, bereda plats för mer utmanande hypoteser och ansatser och samtidigt erbjuda en möjlig­het för innovationsområdets företag att i en sammanhållen process efterfråga, styra och förhålla sig till ett antal idéer under utveckling.
Fullskaleprojekten som har beviljats i denna utlysning kommer att vidareförädla bärande idéer som har utvärderats i genomförbarhetsstudier och där visat potential att kunna resultera i signifikant förbättrade varor, tjänster, processer, organisationer, affärsmodeller eller externa relationer.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title