Annons

Microsoft Dynamics 365 plattform när Folkuniversitetet digitaliseras

Folkuniversitetet ska digitaliseras. I detta arbete har man satsat på en lösning från Microsoftpartnern Innofactor Sverige som bygger på Dynamics 365-plattformen. Tunga argument har varit att mobilitet är en förutsättning för ett framgångsrikt system. Därför har Folkuniversitetet valt att med hjälp av Innofactor gå vidare med Microsofts lösningar för Dynamics 365 (”for sales”) och Innofactors modul för kursevent, CEM. Man kommer också stegvis att flytta sin verksamhet helt och hållet till molnet Azure för att i framtiden helt kunna kliva in i den digitala arbetsplatsen.

– Med alla de nya förutsättningar som finns och de nya behoven som växte fram beslutade vi att införa ett nytt verksamhetssystem. Vi valde standardsystemet Microsoft Dynamics 365 och Innofactor som partner för att det bäst motsvarande de önskemål vi hade. Nu ser vi fram emot att kontinuerligt kunna dra nytta av andra företags innovation och införa gemensamma arbetssätt baserat på standardsystemens befintliga processer och funktioner. Andra förväntade effekter är ökad kostnadseffektivitet genom storskalighetsfördelar och förutsättningar för stabilare och effektivare förvaltning, drift och support, säger Peter Mikulic VD Folkuniversitetet Serviceaktiebolag.

Stor och viktig utbildningsspelare. Innofactors VD, Viktor Lundqvist, konstaterar i sammanhanget att Folkuniversitetet är en stor och viktig spelare inom kursverksamhet.
– Vår lösning baserad på Microsoft Dynamics 365-plattformen ger dem en modern lösning där det finns stora möjligheter för dem att fortsätta att kontinuerligt utveckla sin verksamhet och nyttja mer av alla de möjligheter som finns. Folkuniversitetet har under upphandlingen hela tiden haft en långsiktighet i fokus, både avseende lösningen och samarbetet, vilket borgar för ett bra samarbete i många år framöver.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title