Annons

Microsoft och Infor fick stryka på foten när Löfbergs valde IFS

I digitaliseringens spår växer nu antalet företag som förändrar och anpassar sina IT-system till det nya. Att knyta ihop verksamheterna från produktutveckling, via tillverkningen, till distribution och kopplingar till slutkunderna blir i detta en prioritet. Ofta sitter man inom företagen på lösningar som kan karaktäriseras som ”icke ihopkopplade lapptäcken”. Sånt är på väg ut och ersätts med sammanlänkade system där en av huvudpoängerna är att data bara ska behöva skrivas in en gång, för att sedan vara tillgängliga i olika sammanhang, på skilda enheter, genom hela kedjan. Allt styrt i automatiserade processer.
Kafferosteriet Löfbergs är ett bra exempel på företag som tagit grepp om sitt ”lapptäcke”. Bolaget ska ersätta sina äldre system från bl a Microsoft och Infor med IFS Applications. Med denna affärssystemlösning kan Löfbergs hantera sin försörjningskedja genom hela företagets verksamhet, de globala delarna inkluderade.

– Vi behövde en global affärssystemlösning med ett tydligt fokus på processtillverkning för matindustrin tillsammans med servicehantering. Med den nya mjuikvaran kan vi integrera alla nyckelprocesser kopplade till produktutveckling och få en bättre översikt över alla våra produktionsanläggningar och operationer. Detta kommer förbättra vår marknadsledtid avsevärt för hela vårt utbud av högkvalitativa kaffeprodukter, säger Lars Appelqvist, VD på Löfbergs.

Noggrann urvalsprocess. Valet av IFS Applications kommer efter en noggrann utvärderingsprocess. Man har valt IFS Applications för att forma enhetliga nyckelprocesser inom företaget, vilket skapar en sammanhållen försörjningskedja genom hela företaget, vilket inte bara ger ökad synlighet utan också ökad tillgänglighet och stöd i tolkningarna av det som händer genom Applicationssvitens kapabiliteter inom prediktiv analys och digitaliserad och automatiserad processhantering.
Installationen omfattar ungefär 250 användare i nio länder och på tre olika produktionsanläggningar förlagda i Sverige, Norge, Danmark, Storbritannien, Finland, Kanada, Estland, Lettland och Litauen.

Ersätter Infor och Microsoft. IFS kommer att ersätta ett flertal äldre lösningar, bland annat från Microsoft och Infor. IFS Applications kommer stödja finans, produktion, försörjningskedja, inköp, produktutveckling, hållbarhetsarbete, kvalitetshantering och fältservice-funktioner.
– Applications kommer kort sagt att att vara en platform på vilken Löfbergs kan utveckla och dra nytta av digitalisering och automation för att kunna utveckla nya affärsmodeller, säger IFS’ VD för den skandinaviska rörelsen, Glenn Arnesen.
– Löfbergs har valt vår lösning för att få bättre synlighet i sin affärsverksamhet, fortsätter Arnesen, som också påpekar att man ser IFS Applications som, ”det perfekta valet för företag inom matindustrin, tillverkning eller grossistbranschen och erbjuder industrispecifika funktioner och verklig insikt i såväl lokala som globala operationer.”

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title