Annons

MILSTEN i samarbetet mellan SAP och SIEMENS: Första gången bolagens portföljer levereras som helt integrerad prenumerations- och molnbaserad lösning

FULL FAS 1-LEVERANS PÅ AVTALET FÖR 2,5 ÅR SEDAN. Det var onekligen en stor överraskning när affärsystem-utvecklaren SAP och PLM-ledaren Siemens Digital Industries för ca två och ett halvt år sedan tillkännagav sitt då så omtalade partnerskap. SAP, som redan hade flera PLM-lösningar och som var en av Siemens Teamcenters tuffa konkurrenter – hur skulle detta gå?
Riktigt bra har det visat sig, menar SAP i en bloggpost, i alla fall när det gäller det tekniska samarbetet. Per december 2022 och nu i februari 2023 kommer man att ha skapat åtminstone tre mycket starka integrationslösningar byggda på partnerskapet som annonserades i juli 2020.
På den kommersiella sidan har man dessutom annonserat ett antal större och mindre affärer, som visar att försäljningen kommit igång. Men det kommersiella utfallet är än så länge av förklarliga skäl en bit ifrån genombrottsnivå. SAPs och Siemens kunder tillhör ofta den högsta enterprise-nivån, vi talar om flera industrisegments allra största OEMer, vilket innebär att verksamheten inte präglas av snabba kast och programbyten för att något nytt kommit ut på marknaden. Men också det faktum att SAP och Siemens Digital Industries verksamheter omfattar mycket folk som dels ska skolas in i de tekniska bitarna och dels ska utbildas på den kommersiella sidan, har betydelse. Lägg därtill att erbjudanden ska skapas, som sedan ska in i prislistorna. Det hela är komplext och tar helt enkelt tid.
Hur som helst betraktas milstolparna som nåddes i och med den tredje integrerade SAP-Teamcenter releasen, lanserad den den 5 december 2022, och den mindre uppdateringen nu i februari 2023, som mycket viktiga i partnerskapet. December-utgåvan och den mindre förbättringen i februari 2023 markerar kort sagt slutförandet av de båda aktörernas första gemensamma utvecklingsfas.
I reala termer innebär detta att SAP och Siemens lösnings-portföljer för första gången kan kombineras i en enda lösning, som levereras helt integrerad som en prenumerations- och molnbaserad lösning från SAP.

Det var i juli 2020 som Siemens Digital Industries och SAP överraskade PLM-världen med en nyhet som skakade om: Siemens och SAP kom överens om att skapa ett strategiskt partnerskap, bl a med målet att samarbeta kring ett gemensamt gränssnitt mellan Siemens PLM-svit Teamcenter och SAP S/4HANA.
Tillsammans skulle man nu utveckla en integrerad digital tråd och kanske ännu intressantare rent kommersiellt: SAP skulle börja sälja Siemens Digital Industries Softwares Teamcenter snarare än sina egna PLM-lösningar. Det senare sades inte rakt ut, men en god idé och konsekvens över tid skulle kunna vara att företagen fokuserar det som är respektive aktörs styrka och släpper fortsatt utveckling av konkurrerande bitar; något som f ö Siemens Digital Industry Software-chefen, Tony Hemmelgarn, varit inne på i en tidigare PLM&ERP News-intervju. Idag är uttryckssättet från åtminstone SAP dock mer försiktigt kring det senare:
”SAP Teamcenter by Siemens-portföljen som säljs av SAP är inte en ersättning för någon av de befintliga SAP PLM-lösningsportföljerna. Den är utformad för att utöka nuvarande erbjudanden genom att tillhandahålla en ytterligare process och kapacitet inom vår DSC-designpelare (Digital Supply Chain) och utöka värdet av våra befintliga SAP-produkter. Det är inte en ersättning för SAP PLM-produkter eller lösningar,” skriver SAPs Gareth Webb i en bloggpost på SAP Community.
Tilläggas kan att SAP definierar Digital Supply Chain som fem pelare i E2E-processen holistiskt över hela livscykeln från ”Design to Operate” (D2O). Nedan finns en översikt över denna process på hög nivå som beskriver inverkan av digital produktdata över varje fas av D2O.

SAP PLM portfolio extension enabled by SAP Teamcenter by Siemens.

En enda digital tråd
Detta sagt, hur har det då gått? Riktigt bra, inte minst med tanke på komplexiteten och en från start uttalat tuff konkurrenskultur. Detta har man lagt bakom sig. Enligt deras gemensamma färdplan för integration har målsättningen med det man släpper varit att mellan SAPs och Siemens’ lösningar bygga det bästa tekniska gränssnittet för att sluta gapet mellan PLM och ERP. En enda digital tråd som spänner över respektive plattformar har varit målet.
Idag – ca 2,5 år efter att dealen blev klar – släpper man nu i denna anda sin tredje gemensamma produkt. Så här ser ”road mapen” som man levererat på ut:

 1. 2021 Q4 – Product Engineering Fundamentals.
 2. 2022 Q2 – Manufacturing Engineering Fundamentals
 3. 2022 Q4 – Closed Loop Engineering & Manufacturing

SAPs Gareth Webb skriver i sin bloggpost att partnerskapet mellan SAP och Siemens nu levererar, ”det värde som det var avsett att leverera. Vi har flera kunder som drar full nytta av SAP Teamcenter by Siemens-portföljen tillsammans med SAP-lösningar, som ger mer variation av produkter på marknaden, med ökad datakvalitet och en betydande ökning av effektiviteten genom processoptimering genom att ta bort silos mellan avdelningarna.”

Gareth Webb.

I detta hävdar han att det tredje steget som levererades i december 2022 var ett viktigt steg framåt i de transformerande aspekterna av partnerskapet.
”För första gången kan SAP och Siemens lösningsportföljer kombineras i en enda lösning som levereras helt integrerad som en prenumerations- och molnbaserad lösning från SAP.”

Tre tunga milstenar
Men vad är det då som möjliggjorts genom var och en av de tre nedan definierade milstenarna i samarbetet?

 1. SAP PLM-portföljförlängning aktiverad av ”SAP Teamcenter by Siemens”
 2. SAP och Siemens förenade integrations-lösning
 3. ”SAP Teamcenter by Siemens”, som privat molnutgåva

Låt oss titta på de här bitarna en och en:

 • 1. SAP PLM-portfölj-förlängning aktiverad av SAP Teamcenter by Siemens

SAP Teamcenter by Siemens-portföljen, som säljs av SAP, är inte en ersättning för någon av de befintliga SAP PLM-lösningsportföljerna. Istället är inriktningen att utöka nuvarande erbjudanden genom att tillhandahålla en ytterligare process och kapacitet inom SAPs DSC-designpelare och utöka värdet av bolagets befintliga SAP-produkter. ”Det är alltså inte en ersättning för SAP PLM-produkter eller lösningar,” skriver Webb.

I detta menar han att SAP insett att Siemens styrka med Teamcenter på vissa marknader har ett djup man vill att SAP-kunderna ska kunna åtnjuta. En följd härav är att om dessa styrkor adderas utökas värdet av SAPs PLM-lösningar. ”Vårt fokus har varit att utveckla end-to-end-processer som driver kopplingen mellan lösningarna och möjliggör den digitala tråden,” noterar han.

Resultatet är att SAP nu kan erbjuda över 100 lösningar från Siemens-portföljen by Teamcenter. Dessa säljs alltså via SAP, som SAP-produkter, vilket i sin tur ger att SAP har och tar det fulla ansvaret för leverans av mjukvara, funktionalitet, support och uppdateringar.  Med detta kan SAP och Siemens att tillhandahålla industrilösningar över hela den kombinerade portföljen och integrera dem närmare, ”vilket ger ökat värde i processeffektivitet, systemprestanda och samtidigt sänkta kostnader.”

 • 2. SAP & Siemens förenade integrationslösning
  Viktiga bitar av partnerskapet är kapaciteten att SAP-användarna via SAP Teamcenter by Siemens kan utnyttja:
  – Vassa Closed-Loop processer. Detta handlar principiellt om automatiserade lösningar där t ex styrningen av en maskin hanteras via återföring av predefinierade värden – exempelvis framtagna via simulering – som läses av och föranleder åtgärder vid avvikelse.
  – Förkonfigurerade out-of-the-box-upplagda kartläggningslösningar för datamodeller direkt
  – Uppgradera och ändra valfri slutpunkt utan att påverka andra system
  – Utveckling av processer kontinuerligt utan stora kostnader för komplexa integrationsscenarier.

Att skapa dessa möjligheter för användarna har krävt en hel del arbete när det gäller integrationslösningar. Man kan lugnt utgå ifrån att detta också krävt grundläggande förändringar i respektive bolags kärnprodukter, liksom flera innovativa integrationsgrepp. 
Garteh Webb uppger i sin bloggpost att, ”den första uppsättningen kunder som anammat den gemensamt utvecklade integrationen har redan rapporterat minskade implementeringstider och en mer presterande arkitektur. Faktum är att en kund möjliggjorde integrationen med system som korskommunikation inom några timmar och ett avslutat projekt med hög grad av konfiguration efter 6 veckor.”

Tittar vi framåt i SAP/Siemens-projektet talar man om att i nästa fas att på den solida grunden för PLM-kapacitet lägga till ytterligare värdeskapande möjligheter som planeringsintegration och andra SAP-produktkopplingar som SAP Master Data Governance.

Färdkartan nedan visar det aktuella läget för den levererade kapaciteten.

SAP Teamcenter by Siemens – privat molnutgåva
Syftet med denna lösning för SAP Teamcenter by Siemens är att komma närmare SAPs egen SAP S/4HANA molnstrategi. Det gör det möjligt för SAP att presentera ett komplett erbjudande för vår Design to Operate-livscykelprocess (D2O), som ska levereras i molnet och tillhandahållas av en enda lösningsleverantör. Alla funktioner och funktioner i SAP Teamcenter by Siemens och SAP S/4HANAs digitala kärna är kopplade i en digital tråd.
– En helt integrerad digital tråd som stöder federerade PLM-domäner över hela företaget levereras på ett enda abonnemangs-baserat kontrakt, som Keith Zobott, Global VP SAP Digital Products & Projects, har uttryckt det hela.

SAP Teamcenter by Siemens privata molnerbjudande kommer att omfatta hela den nuvarande uppsättningen Teamcenter-funktioner som säljs av SAP. Kunder kommer att ha all flexibilitet i sina system på plats utan några tekniska omkostnader och kostnader för att operativt driva sina Teamcenter-system. Detta kommer att minska risker, kostnader och öka smidigheten när det gäller att ta till sig teknik.

Uppenbarligen slutar inte användningen av digitala produktdata när informationen landar i SAP Digital Core S/4HANA. Detta är, menar blogpostförfattaren Gareth Webb, bara början på att ha få en rikare källa med produktdata och därmed skapa mervärde.
– SAP har en svit av andra lösningar som ger kapacitet som kan dra nytta av den digitala produktdatan, noterar han och nämner bl a:

SAP Enterprise Product Development – Visualisera en komplett materialförteckning för multidisciplindesign, från flera PLM-system som en federerad BoM

SAP Enterprise Portfolio and Project Management – Spåra leveranser, styra projekt och definiera de strukturer för arbetsnedbrytning som krävs för att utföra komplex produktdesign.

SAP Digital Manufacturing Cloud – All förmåga att ta en produkt från design till leverans inklusive planering, tillverkning och utförande.

SAP Product Lifecycle Costing – Utveckla en detaljerad kostnadsprognose och spåra deras konsekvenser

SAP Product Compliance – förstå effekterna av en förordningsändring på en design och upprätthåll efterlevnad under hela livscykeln.

SAP Visual Reservdelar och inspektion – Navigera visuellt i en produktdefinition för att identifiera reservdelar eller förstå installations- och inspektionskrav relaterade till en produkt

SAP Production Engineering and Operations – Avancerad lösning för komplex produkttillverkning.

SAP Product Data Management Integration – Multiple PLM-systemintegreringsteknik som möjliggör SAP som huvudproduktdefinitionssystem för federerad PLM.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title