Annons

Minskad vinst, men strategiska förvärv skapar kraftfull tillväxt för Addnode

Addnodekoncernen, med dotterbolag inom PLM och CAD som TechniaTranscat och Symetri, växer kraftfullt under nye bolagschefen Johan Andersson. När man nu presenterar siffrorna för årets tredje kvartal framgår att tillväxten jämfört med samma kvartal ifjol var 14 procent. Den stora biten av ökningen hänger ihop med Addnodes offensiva förvärvsstrategi, inte minst på PLM-området. I år har man exempelvis köpt flera större europeiska bolag: Holländska infostrait och brittiska Intrinsys. Dessa bolag är konsoliderade, vilket förklarar den stora ökningen av omsättningen. Totalt för hela koncernen ökade den till 534,5 miljoner, att jämföra med fjolårets 467,1. Dock minskade rörelseresultatet från drygt 24 miljoner till 2,7. Ett resultat som enligt Andersson beror på lägre försäljning relaterat till nedskrivningar av kundprojekt i affärsområdet PLM; liksom att man även haft höga externa förvärvskostnader.

Men den nye Addnodechefen är inte särskilt bekymrad.

– Nej, vi har tagit hem ett par stora kontrakt på den tyska marknaden med lösningar som visat sig vara mer komplexa och tuffare att få på plats än planerat. Det tog helt enkelt längre tid och krävde mer folk än förväntat. Men det handlar å andra sidan om långa kontrakt med viktiga kunder. Vi kunde måhända tagit höjd för icke förväntad komplexitet, men totalt sett är detta affärer med kunder där långsiktighet kommer att löna sig både över kommande kvartal och längre fram. Nöjda kunder är alltid en garanti för bra affärer.

Från en lokal spelare till en global storhet.

Andersson tillägger att man nu tagit nedskrivningarna för dessa två större projekt i Tyskland och vidtagit åtgärder för att återställa lönsamheten. Ur strategisk synvinkel är detta av stor vikt. Den tyska marknaden med närområden är betydelsefull för det dominerande företaget i Addnodes PLM-division, TechniaTranscat. Bolaget, som är en s k ”value solution partner” till den globalt ledande PLM-mjukvaruutvecklaren, franska Dassault Systemes (DS), har på några få år gått från att ha varit en lokal aktör i Norden till att ha blivit världens största DS-partner i sin kategori. Omsättningen har under samma tid exploderat från ett par hundra miljoner kronor till dagens beräknade årsintäkter på en dryg miljard!

Det är siffror som talar ett tydligt språk – affärer kan på kort sikt kräva mer i investeringar än förväntat, men när systemen väl sitter på plats blir de inte utbytta i första taget. Följdbeställningar är ofrånkomliga och då kan man ta igen på karusellerna vad som förlorats på gungorna. Det viktiga är att man etablerar sig som en långsiktig och trovärdig partner, som gör klart för kunderna att man inte låter någon misslyckas i satsningen på PLM-lösningar.

Missa inte i detta sammanhang att läsa VF/PLM&ERP News analys av hur marknaden på PLM-konsultingsidan utvecklas i skenet av nya teknologier. Förändringstrycket är stort och kundbehoven nya – men vad handlar de om?

Klicka på rubriken: A Market in Transformation: Accenture, TechniaTranscat and the Changing Realities for PLM Service Providers för att läsa analysen som publicerats på vår amerikanska systersajt, ENGINEERING.com

Följderna av Symetris byte av affärsmodell.
Inte heller för den andra storspelaren inom Addnodekoncernen, Design Managementbenets Symetri (f d Cad-Q – Nordens största Autodeskpartner), har saker och ting varit problemfria under det senaste året. Bolaget har lagt om från att sälja lokalt installerade, s k on-premise installationer av CAD och andra system (ofta kallat ”evighetslicenser”) till att istället sälja sina lösningar enligt en hyres- eller s k subskriptionsmodell. Istället för att kunderna som tidigare betalar sina licenser i förskott sprids intäkten därmed ut över tid enligt en hyresmodell. Därmed sjunker intäkten för Symetri till en början för att under en cykel om tre till fyra år, återigen komma upp på de tidigare nivåerna. Oftast då också på högre nivåer då hyresmodellen innebär en större flexibilitet för kunderna att välja tilläggskapabiliteter i programutbudet, alternativt skala upp användningen för tillfälliga eller växande projekt. I en kalkyl kring detta kan man räkna med en dipp under det första året, vilket alltså är precis vad som speglas i Symetris siffror.

– Det stämmer, säger Johan Andersson, men vi räknar med att vara i närheten av kurvans bottenläge innan den nu är på väg att vända uppåt igen.

Inom parentes ska sägas att framför allt Adobe har blivit omtalat för ett mycket framgångsrikt byte av sin affärsmodell enligt denna modell. På PLM-området finns det idag flera företag som lagt om för att gå över till hyresmodellen, inte minst då Autodesk, vars produkter Symetri bygger sin programportfölj på, vid sidan av egna mjukvaror. Ett annat exempel är PLM-utvecklaren PTC.

TV-reportage om effekterna av att byta affärsmodell.
För den som vill veta mer om hur ett byte från en affärsmodell präglad av försäljning av ”evighetslicenser” till en flexibel hyresmodell rekommenderas VFs PLM TV News intervju med PLM-utvecklaren PTCs CEO, Jim Heppelmann. Reportaget finns publicerat ENGINEERING.com. Heppelmann går här pedagogiskt igenom effekterna av ett sånt affärmodellbyte med VF/PLM&ERP News chefredaktör, Verdi Ogewell. Klicka på rubriken nedan för att titta på TV-rapporten och läsa artikeln:

The Aces Up Jim Heppelmann’s Sleeve: Face to Face with PTC’s CEO – TV Report

Allmänt kan noteras att Design Management-divisionen trots allt haft god efterfrågan från främst bygg- och fastighetssektorn, som ju gått mycket starkt och varit konjunkturdrivande senaste året.

– Även affärsområdet Process Management har en god efterfrågan för framförallt ärendehanteringssystem inom offentlig förvaltning och vi har genomfört tilläggsförvärv som stärker våra erbjudanden, säger Johan Andersson.

Strategiska förvärv med internationell prägel.
Inför de kommande kvartalen pekar Johan Andersson på värdet för de löpande affärerna av de senaste förvärven. Ovan omtalade brittiska PLM-konsulten Intrinsys är ett sådant, liksom köpet av Service Works Group (SWG) också med bas i Storbritannien.

– Båda dessa köp innebär att vi stärker våra erbjudanden och blir mer internationella inom områden där vi ser stora möjligheter, säger Addnodechefen. SWG, exempelvis, har bra verksamheter i Storbritannien, Australien, Kanada och Mellanöstern, som innebär att vi expanderar till nya geografier och breddar vår portfölj med produkter och tjänster för fastighetsförvaltning och hantering av offentlig/privata partnerskaps- och prestationsbaserade kontrakt. Affärsområdet Design Management har sedan tidigare en betydande marknadsposition i Norden inom området och efter förvärvet kan vi leverera en mer omfattande portfölj av lösningar till våra kunder på en global marknad.

– Förvärvet av Intrinsys innebär att Storbritannien blir en ny hemmamarknad för vårt globala PLM-erbjudande. Vi kan nu ännu bättre tillgodose våra kunders behov som världens största och ledande partner till Dassault Systèmes med ett starkt tjänsteerbjudande och kompletterande egna produkter. Intrinsys är Storbritanniens största leverantör av PLM-programvara och tjänster med huvudkontor i England och en filial i Sydafrika.

 

Några nyckeltal för Addnodes tredje kvartal 2017

  • Nettoomsättningen ökade till 534,5 (467,1) miljoner, en tillväxt med 14 procent.
  • EBITA uppgick till 24,3 (39,6) miljoner, en EBITA-marginal på 4,5 (8,5) procent.

Rörelseresultatet uppgick till 2,7 (24,6) miljoner, en rörelsemarginal på 0,5 (5,3) procent.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title