Annons

Molnet, PLM, OT och anläggningshantering först ut när partnerskapet mellan Siemens och SAP TAR FULL FART och utökas

Det är onekligen mycket intressant att detta partnerskap tycks ha fått en god start, så god att man nu annonserar att man går vidare med en en utvidgning av partnerskapet.
Chefen för Siemens Digital Industries, Cedrik Neike, konstaterar att man med ett inledande fokus på diskret tillverkning kommer att börja erbjuda marknaden ”SAP Asset Intelligence Network, SAP Asset Strategy and Performance Management-applikationen” och ”SAP Enterprise Portfolio and Project Management-paketet”.
För SAPs del blir det Siemens’ PLM-mjukvarusvit Teamcenter som erbjuds till företagen. Lösningen har hittils i ett första skede initierats i SAPs organisation och nu också förts in i affärsystem jättens prislistor. Allt i akt och mening att möjliggöra ett ekosystem med integrerad serviceutveckling och tillgångsverksamhet.

– De kunde ha valt vilken lösning som helst för att bygga PDM/PLM-kärnan de ville ha. De behövde ett PDM-verktyg, kände till styrkan i Teamcenter och valde denna lösning som bas, säger Tony Hemmelgarn till PLM&ERP News.

”INGET MAN FIXAR ÖVER EN NATT,” säger Tony Hemmelgarn
Kan man räkna med ett snabbt kommersiellt genomslag? Nja, det är alldeles för komplext för det, säger Tony Hemmelgarn, chef för Software-divisionen inom Siemens Digital Industries till PLM&ERP News. Han konstaterar att först och främst visar dealen med SAP på styrkan i Teamcenter.
– De kunde ha valt vilken lösning som helst för att bygga cPDm/PLM-kärnan de ville ha. De behövde ett cPDm-verktyg, kände till styrkan i Teamcenter och valde denna lösning som bas för att kunna göra det som behövs för effektiv produktlivcykelhantering, säger han. (Förkortningen cPDm står för ”collaborative Product Definition management”).
– Detta är verkligen en stor sak. Men det är inte ett samarbete som man diskuterar ihop sig om över natten och sedan sätter ihop till färdiga lösningar över ett par veckor. Det är betydligt mer komplext än så. Det som är bra är att deras säljkår nu kommit fram till ett läge där de kan sälja våra lösningar, som Teamcenter. Bara kring detta är en tuff process. Det tar tid att få in erbjudandena i prisböckerna och allt kring systemutbildning och andra bitar inuti Siemens och SAP, men vi är där nu och har allt klart. Teamcenter är inte något du börjar sälja på två veckor. Det finns en försäljningsprocess där, men vi har haft en bra start med en viss kundinteraktion kring produkten.

FLERA VASSA SYNERGIER MELLAN BOLAGENS PORTFÖLJER
Detta sagt om de kommersiella bitarna, men det finns förstås mer som ska på plats i pusslet, säger Hemmelgarn:
– Den andra saken har varit, med tanke på att alla utmaningarna kring säljprocesserna är klara: vart går vi härifrån? Teamcenter-försäljning är en sak, men hur integrerar vi resten av våra portföljer? Saker som, hur man använder TC som kärnan i produktlivcykelhanteringen, som en stark bas för konfigurationshantering, o s v. Hela idén om samarbete, kunskapshantering av allt vi gör och kopplar det samman med SAPs positioner i livscykel och kapitalförvaltning etc. Detta är områden där vi sett många vassa synergier som kommer samman, men det är inte bara att integrera dessa möjligheter, dessa produkter ska också in i våra prisböcker.
Men även här börjar saker och ting landa, vilket dagens annonsering kring konkreta program- och integrationsleveranser är utmärkta bevis för.
Som noterades i ingressen ovan ingår i detta nya molnbaserade tjänster som kan hjälpa tillverkare av industriell utrustning att vässa sina tillgångars, maskiner och byggnader, effektivitet, undvika oplanerade stilleståndstid och förkorta designcykler i teknikprojekt kring relaterat till dessa tillgångar.
Siemens hävdar att detta kan hjälpa till att, ”maximera affärsvärde över hela produkt-, service- och tillgångarnas livscyklar och möjliggöra nya samarbetsprocesser mellan tillverkare och operatörer.

– Genom detta partnerskap möjliggör vi en äkta digital tråd som integrerar realtidsbaserad data med virtuella produkt- och tillgångsmodeller med komponenter från både Siemens och SAP för att ge operativ insikt, säger chefen för hela Siemens Digital Industries, Cedrik Neike.

OPERATIVA INSIKTER ÖKAR ANLÄGGNINGSPRESTANDA
Cedrik Neike, som förutom chefskapet för det samlade Siemens Digital Industries också är ledamot av styrelsen för Siemens AG, säger att tillverkare – baserat på det strategiska partnerskapet mellan Siemens och SAP som tillkännagavs i juli förra året – med de nya lösningarna kan tillhandahålla nya tjänster och affärsmodeller för installerad utrustning och hjälpa ägare och operatörer att använda operativ insikt för att öka tillgångsutnyttjandet samtidigt som säkerheten maximeras och riskerna minskas.
– Siemens hjälper industriföretag att fatta säkrare beslut genom att stänga slingan mellan IT och OT, säger han och tillägger:
– Genom detta partnerskap möjliggör vi en äkta digital tråd som integrerar realtidsbaserad data med virtuella produkt- och tillgångsmodeller med komponenter från både Siemens och SAP för att ge operativ insikt. Detta kan påskynda digital omvandling för ägare, operatörer och tillverkare av industriutrustning som kan erbjuda nya affärsmodeller inklusive prestanda- och användningsbaserade kostnader och för att mer effektivt använda tillgångar.

Vi kan med detta partnerskap erbjuda lösningar där tjänste- och designinnehåll delas med verksamheten och tillbaka till produktdesign, som en del av en digital tvilling, med en sluten loop, förklarar SAPs Thomas Sauressig.

SAPs SYN PÅ SAKEN: ”DIGITAL TVILLING SLUTER LOOPEN”
Hur ser SAP-sidan på saken? Thomas Saueressig, ledamot av direktionen i SAP SE för SAP Product Engineering, hävdar att samarbetet bygger på en gemensam vision för industriföretag. Men en grundläggande förutsättning för att uppnå de framgångar de båda partnerföretagen ser framför ögonen är verkligheten för sina kunder och för industriföretag i allmänhet.
Företag som konstruerar, konstruerar, driver och servicerar industriella tillgångar strävar alla efter att förbättra driftseffektiviteten och undvika oplanerad driftstopp, samtidigt som de hanterar den komplexa relationen mellan originalutrustningstillverkare (OEM) och tillgångsoperatör. SAP och Siemens har nu börjat leverea på den vision som bygger upp kapabiliteterna som behövs.
– Genom detta partnerskap planerar vi att erbjuda lösningar där tjänstedesigninnehåll delas med verksamheten och tillbaka till produktdesign som en del av en digital tvilling, med en sluten loop. Den digitala tvillingen kan användas för att planera och utföra serviceverksamhet för anläggningar, flottor, utrustning och fabriker genom ett nära samarbete mellan nätverkspartner, förklarar SAPs Saueressig.
Han tillägger att bolagen, ”kan erbjuda våra kunder enastående fördelar genom att leverera en digital tråd över produktions- och försörjningskedjor – från produktdesign, produktion och drift till underhåll.”
– Detta gör det möjligt för företag att förbättra det totala affärsresultatet och avkastningen på tillgångarna. Genom att utnyttja molnlösningar som ”SAP Asset Intelligence Network” för att stärka samarbete och informationsutbyte kan Siemens och SAP tillsammans hjälpa våra kunder att påskynda Industri 4.0.

UTFORMAT FÖR XCELERATOR-PORTFÖLJEN
De nya Siemens-lösningarna är utformade för att utnyttja delar av Siemens Xcelerator-portfölj av programvara och tjänster inklusive Teamcenter-portföljen, MindSphere, den industriella IoT som en service- och Asset Performance Management-lösning från Siemens och Mendix-plattform med lågkod och DataHub, tillsammans med SAP Intelligent Asset Management och SAP Enterprise Portfolio och Project Management molnapplikationer.c

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title