Annons

Mot 100-miljonersvallen: Deva Mecaneyes gör ”ALL-TIME-HIGH” för sjätte året i rad

Under året har bolaget förstärkt sin position inom avancerade tekniska analyser på CAE-sidan (FEM, CFD etc) som t ex jordbävning, vindlast, vibration och annat genom förvärvet av beräkningsbolaget Tau, som PLM&ERP News tidigare rapporterat om.
Tau Beräkning AB fusioneras in i Deva under 2020, vilket innebär att man in-house får en verksamhet som kommer att betyda allt mer på produktutvecklingsområdet.
Mycket talar för att de konsulter som förbisett eller lågprioriterat beräkningsområdet, simulering och analys, kommer att få det tufft i att bibehålla sin konkurrenskraft. Varför?

Därför växer simulering och
analys i betydelse inom produktframtagning
Klart är att denna arena, som ryms under CAE-akronymen, under de senaste åren har vuxit ut till ett av PLM-områdets – och därmed också produktutvecklingssidans – absolut viktigaste discipliner. I digitaliserings skarpa strålkastarljus måste de virtuellt utvecklade produkterna initialt kunna simuleras för att funktionssäkras, verifieras och valideras som digitala prototyper i en värld där de fysiska ekvavilenterna minskar i betydelse; medan de virtuella är på väg att ta över scenen.
Det hela går dock utvecklingsmässigt ännu längre vartefter digitala tvillingar av tillverkningsanläggningar innebär att man under hela produktrealiseringsresans alla moment kommer att ha krav på att kunna simulera även produktionen. Det blir s a s en digital tvilling av en produkt som också måste kunna simuleras tillverkningsmässigt i en digital fabrikstvilling, innan den går i fysisk produktion.
På sista raden handlar det om att fixa saker virtuellt, medan det ännu bara kostar en bråkdel att göra det jämfört med vad det kostar att få stopp eller förseningar i den fysiska produktionen.

Men detta tycks nu Deva ha med i sina utvecklingskalkyler. Ett nytt affärsområde ”utveckling och beräkning” har nämligen etablerats, där man, enligt egen utsago, ”erbjuder spetskompetens inom utvalda nischer som beräkning, åtagandeprojekt inom produktutveckling, maskin- och verktygsutveckling, samt regulerings- och lagkrav (CE/LVD/MDR m fl).”

Vässar positionen inom elkraft
Under 2020 satsar bolaget vidare, skriver man i sin rapport, ”att utöka sin position inom elkraft för att ta en stark position och kunna bidra i Sveriges stora och helt nödvändiga omställning inom elnät och elproduktion med målet att nå koldioxidneutralitet.”
– Vi har aldrig tidigare varit så relevanta för våra kunder som nu. Vi
hjälper dem att öka takten i arbetet med att utveckla
framtidens produkter och produktionssystem och denna efterfrågan ökar
kontinuerligt. Vårt mål är att vara bäst i Norden inom
våra utvalda nischer vilket känns väldigt inspirerande, säger Magnus
Welén.

Inom parentes ska slutligen nämnas att Deva har under året även tilldelats
UCs utmärkelse, ”Diamantföretag”, vilket innebär att bolaget haft UCs
högsta möjliga kreditvärdighet under tio års tid, vilket endast 0,005 % av Sveriges aktiebolag lyckats med.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title