Annons

Mot högre höjder – en fallstudie kring SOVELIA PLM på Planet Platforms

ADDNODEÄGDA SYMETRI PARTNER I IMPLEMENTATIONSARBETET. Svenska PLM-lösningen Sovelia, som befinner sig under det av Addnode-koncernen ägda Symetris paraply, tillhör inte de vanligaste systemen som diskuteras i teknikpressen. Men det hindrar inte att det har hänt en hel del kring denna plattform. Antalet kunder växer och de rent teknologiska bitarna har blivit mer omfattande. Här är några exempel: Man är idagsläget uppe på 23.1-versionen av Sovelia PLM, man har släppt Sovelia Plant 2024.1 (tidigare Naviate Plant 3D) och Sovelia CAD Add-in 24.1 för Inventor.
Bakgrunden till att detta PLM-system idag finns i Addnode-sfären är följande: Det var likaledes Addnodeägda PLM-konsulten TECHNIA som för ett antal år sedan förvärvade det finska PLM-bolaget Ravalik. På köpet fick man en lösning som hette Auric. Runt 2010 byttes varumärket och namnet ut. Den då 10:e versionen av Auric kom istället att heta Sovelia. Frågan var nu vad TECHNIA skulle göra med lösningen, inte minst i skenet av bolagets växande PLM-samarbete med Dassault Systemes och 3DEXPERIENCE-plattformen. Lösningen blev att Sovelia lämnades över för vidare teknologisk och kommersiell utveckling till Addnodes andra stora dotterbolag inom CAD- och PLM-sfären, dåvarande Cad-Q, numera Symetri. I denna famn har sedan Sovelia utvecklats och finns idag på ett antal företag i Norden.
Vi ska i dagens PLM-fallstudie titta närmare på ett av dessa användarföretag. Det handlar om Planet Platforms, en aktör som ligger i framkant inom tillverkningssektorn för fallskydd och utrustning för säker ombordstigning på flygplan, Safe Access Equipment. De kan beskrivas som innovatörer inom skräddarsydd modulbaserad utrustning för säker åtkomst. På kundlistan finns storspelare som BAE Systems, Rolls-Royce och Bristow Group.
- Sovelia PLM har i princip blivit som en extra resurs i teamet och bidrar till smidigare arbetsflöden, säkerställer datakvaliteten, minimerar fel och sparar allmänt tid. Detta och annat har medfört att vi slutför fler projekt varje månad, kommenterar Carl Geldard, CAD-manager på Planet Platforms, och pekar även på värdet av Symetris insatser i implementeringsarbetet: ”De vägledde oss varje steg på vägen mot en komplett lösning på plats i bolaget.”

Ett allmänt grundantagande, och ofta bevisat faktum, är att systematisk hantering av produkter genom hela dess livscykel kan ge betydande fördelar för företag av alla storlekar. Även mindre och medelstora företag, som Planet Platforms, kan få samma effektivitetsfördelar som stora spelare också eftersträvar, genom att implementera en PLM-lösning. 
Symetri skriver i sin casestudy att, ”för Planet Platforms blev det något av en uppenbarelse att inse hur mycket de hade att vinna på att överväga en lösning för produktlivscykel-hantering – ett smidigt sätt att skapa smartare arbets- och tillverkningsprocesser genom digitalisering.” 

– Genom Sovelia PLM visade Symetri vägen för oss att vi kunde arbeta på ett nytt och bättre sätt. Att implementera den här lösningen är det bästa vi gjort och den bidrar till att lyfta hela teamets kompetens, och även självförtroendet eftersom det nu blir rätt första gången, säger Carl Geldard.

Relevanta svar på mot alla direktiv

När det gäller Planet Platforms produktion tillhör att man utöver plattformar för flygplansunderhåll och helikopterpåstigning tillhandahåller lösningar inom järnväg, underhåll av distributions- och logistikfordon samt tillverkning. I det senare fallet i allt från produktionslinjer av fordon till anläggningar för livsmedelsbearbetning. Samtliga lösningar syftar till att eliminera fall- och skaderisker genom användning av säker utrustning för åtkomst.
Som tillverkare av den här typen av lösningar är det prioriterat att bolaget i alla sina processer jämför och säkerställer att samtliga produkter svarar upp mot relevanta direktiv. Detta kommer tillbaka i alla steg – från designprocess till produktion och testning. Man gör noggranna bedömningar för uppfyllnad av höga krav utifrån hälso-, säkerhets- och miljöperspektiv.

Steget mot smart tillverkning
Carl Geldard pekar i detta på hur arbetskrävande processen att översätta CAD-ritningar till produktionsfärdiga underlag kan vara. Att göra rätt från start är en poäng i detta. När han började på konstruktionsavdelningen arbetade han därför tillsammans med Symetri i flera steg med att uppdatera och vässa avdelningens metodik och teknologi. Det låg utöver detta sedan på Geldards bord att föra in CAD i bolaget, en resa som började med Autodesk Mechanical Desktop och så småningom gick vidare till Autodesk Inventor. Det långvariga samarbetet med Symetri går nästan 20 år tillbaka i tiden.
– Vi hade hållit fast vid traditionella arbetssätt som hade passat oss under många år. Konstruktörerna skapade en ritning, skickade den vidare till verkstadsgolvet, tillsammans med Excel-kalkylblad för tillhörande komponenter och stycklistor. Därefter var det medarbetarna på verkstadsgolvet som hade i uppgift att göra något vettigt av det hela.

Detta var en omständlig process med dubbletter av filer vilket ofta ledde till feltolkningar, säger han.
– Precis, men det var så det var. Det var en del av produktionsteamets uppgifter att reda ut dessa frågor. Teamet fick lösa problemen i stunden. Det här verkade egentligen inte vara ett större problem förrän Symetri visade oss hur mycket vi hade att vinna på att överväga en lösning för produktlivscykel-hantering, en smidig metod för tillverkning som kunde ta våra processer in i den papperslösa världen inom ramen för smart tillverkning. För oss var det fascinerande, tillägger Planet Platforms CAD-manager.

Ett exempel på Sovelia PLMs gränssnitt. 3D-funktionaliteten i Sovelia PLM inkluderar snabba och enkla arbetsflöden som är utvecklade för att hjälpa dig att visualisera och se produktdata i ett 3D-format, direkt inuti Sovelia PLM.

Att skapa arbetsflöden som flyter
Från pappersbaserat till digitalt blev alltså den nya färdriktningen. Planet Platforms konstruktionsavdelning hade hyllmeter med pappersbaserade underlag och ritningar.
– Medarbetarna från tillverkningsteamet behövde dock så gott som alltid komma in på kontoret för att information och krav behövde förtydligas. Samarbetet mellan teamen skapade ett stort gemensamt engagemang för att skapa lösningar av högsta kvalitet. Men det tog även viktig tid från själva projekt-genomförandet, som gjorde att projekten tog längre tid. Förseningarna gick ju att undvika. Vi behövde bara bli på det klara med hur vi skulle gå tillväga, säger Carl Geldard och tillägger:  ”Vi visste också att om interaktionen mellan teamen kunde automatiseras så skulle arbetsflödena flyta på. Vi bad därför om Symetris rekommendationer för hur vi bäst skulle göra detta”.

Från manuellt till digitalt
Efter en utförlig utvärdering av Planet Platforms ”design-to-manufacture-process” rekommenderade Symetri – även om samarbetet teamen emellan hade fungerat bra – att man skulle satsa på ett digitalt tillvägagångssätt. Bland annat för att det avsevärt skulle kunna stärka banden mellan teamen. Med en digital lösning på plats skulle kopplingen komma att handla om data snarare än om problemlösning – och möjligheten att människor skulle kunna interagera mycket mer med varandra för att utforska nya idéer, dela visioner och insikter, istället för att lägga tid på att klargöra oklarheter som uppstått utifrån problem med designritningar.

Ett exempel på ett återkommande problem var att tolka data i de olika Excel-bladen; för varje skräddarsydd produkt behövde de enskilda komponenterna kopieras från kalkylarket. Det skapades därför lätt dubbletter av komponenter, vilket inte var så konstigt när antalet komponenter kunde uppgå till flera tusen. Det enda sättet för Planet Platforms produktionsteam att hantera detta var att ta bort dem manuellt.
På sista raden var det tydligt att digitala istället för manuella processer skulle ge vad man eftersträvade.

Tillförlitliga data grundat på EN sann källa
Sovelia PLM blev således vägen in mot den digitala världen.

– Precis, baserat på grundlogiken i att ha all data samlad i ett centralt datahanterings-system, lyckades vi med konststycket att skapa ”EN sanning”. Inget mer extrajobb med att duplicera informationen, onödigt arbete eller annat som utelämnats av misstag. Symetri hjälpte oss med den viktiga datamigrerings-fasen och sedan var vårt nya PLM-system i gång, kommenterar Carl Geldard.
– Vårt konstruktionsteam består av tre personer och med en accelererande tillväxt i bolaget behövdes vissa förbättringar. Att hantera den ökade efterfrågan var i sig inte problemet, däremot att hantera ständiga frågor från verkstadsgolvet angående information, att behöva förtydliga och återupprepa information, prata igenom designkoncept osv – alla dessa avbrott i arbetsflödet påverkade vår arbetsbelastning.

Fördelarna med arbetsflödet

Säkerställer slutgiltig data
En av fördelarna är de automatiserade processer som drivs av Sovelia PLM: Allt börjar med metadata och Sovelia tillhandahåller högkvalitativ, exakt data som är sammankopplad med den slutgiltiga artikeln, vilket tidigare var största källan till fel under bolagets manuella dagar

Snabbare processer
Det är lättare att återanvända vanliga stycklistor; man hittar komponenter genom att bara trycka på en knapp.

Information till rätt person vid rätt tidpunkt
Sovelia PLM säkerställer också snabba godkännande-processer, vilket i sin tur gör att information endast är tillgänglig för utvecklingsavdelningen när ett projekt är i konstruktionsfasen. Systemet släpper inte informationen vidare förrän designen är klar.

Bättre flyt i arbetsprocesserna
Vem som än behöver tillgång till information, från CAD-avdelningen till verkstadsteamet, kan få den var som helst, på vilken enhet som helst.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title