Annons

God tillväxt för Addnode: TechniaTranscat & PLM draglok

Det går bra för Addnodekoncernen. När bolaget idag redovisar siffrorna för fjärde kvartalet 2017 och helåret så är det plus på alla viktiga poster. Bolaget fortsätter att växa under Johan Andersson ledning och helåret 2017 slutar med en 15-procentig ökning av intäkterna, från 2,2 till 2,5 miljarder kronor, och ett EBITA-resultat som går från 171 miljoner till 212 miljoner.
Särskilt starkt var bolagets fjärde kvartal och det är framför allt PLM-sidan med TechniaTranscat som är drivkrafter i tillväxten.
- Vår nettoomsättning ökade med 18 procent och uppgick till 777 miljoner. Den organiska tillväxten uppgick till tre procent. EBITA-resultatet på 101 miljoner är det bästa vi nått i ett enskilt kvartal och vinsten per aktie ökade med 46 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år, noterar koncernchefen, Johan Andersson i en kommentar.

Under Q4 rapporterade Addnode flera köp av bolag, vilket ligger i linje med strategin att växa både via företagsförvärv och organiskt, även om betoningen generellt legat på att ”köpa” tillväxt. Under kvartalet köptes programvarubolaget Apricon, CAD och PDM-bolaget MCAD och programutvecklaren inPORT.

Symetri får fart på affärerna. Tittar man på Addnodes tre ”affärsben” konstaterar Johan Andersson att Design Managements nettoomsättningstillväxt ligger på 14 procent och EBITA-marginalen förbättrades till 11,1 procent under fjärde kvartalet. Här är det huvudsakligen Symetri (f d CAD-Q) vi talar om och klart är att detta CAD-, PLM- och konsultföretag fått bra fart på affärerna igen. Bolaget har allmänt varit påverkat av CAD- och PLM-utvecklaren Autodesks omläggning av affärsmodell, från försäljning av traditionella evighetslicenser (med underhållsavtal) till en renodlad hyres- eller abonnemangsmodell. Denna nyordning har påverkat även återförsäljare som Symetri. Men genom att bolaget breddat sig med dels egna mjukvaror, dels kompetenta konsulttjänster har även affärerna gentemot tillverkande industri utvecklats hyggligt.
Men Symetri är bredare än så och bygg-, arkitekts- och anläggningsområdet är starka ”distanser”, vilket resulterat i bra tillväxt.

– Efterfrågan från främst bygg- och fastighetssektorn är god, säger Johan Andersson, men även från tillverkande industri ser det bra ut. Detta har gett en organisk tillväxt på fem procent och ett förbättrat resultat. Förvärvet av Service Works Group (SWG) har stärkt erbjudandet och bidrar positivt till affärsområdets utveckling.

TechniaTranscat – huvudbolag inom Addnodes PLM-affärsområde, leds av rutinerade Jonas Gejer, som f ö är en av TechniaTranscats grundare.

PLM och TechniaTranscat ess i rockärmen för Addode. Affärsområdet PLM växer dock snabbast av alla, framför allt är det PLM-konsulten TechniaTranscat – under rutinerade PLM-mannen Jonas Gejers ledarskap, som är dominerande och affärsområdets motor. Bolaget är f ö PLM-ledaren Dassault Systemes största ”value solution-partner” och TechniaTranscat har visat synnerligen god förmåga att matcha den explosiva utvecklingen inom PLM och på produktframtagningsområdet. Industrin går just nu igenom dramatiska teknikskiften och på få ställen blir de radikala förändringarna i spåren av detta lika synbara som för de  ledande spelarna inom PLM- och ERP-konsulting. Tjänsteutbudet, liksom programförsäljning, relaterat till sånt som PLM och IoT påverkas starkt av teknikutvecklingen.
– Behovet av kvalificerad rådgivning, blir därför mer nödvändigt och viktigare än någonsin, hävdar Jonas Gejer i en intervju med PLM&ERP News’ Verdi Ogewell, som publicerats på amerikanska storsajten ENGINEERING.com.
Men mer exakt: Hur påverkas de råd som konsulterna tillhandahåller mot bakgrund av sånt som digitaliseringen, nya ”out-of-the-box-lösningar”, explosionen av nya plattformar, Internet of Things (IoT) och den växande produktkomplexiteten?

I vår artikel har vi talat med både TechniaTranscats Jonas Gejer och globala konsultjätten Accentures industriansvarige, Eric Schaeffer. För den som vill veta mer om vart utvecklingen är på väg och hur spelare som TechniaTranscat och Accenture påverkas är detta ett viktigt dokument. Klicka på rubriken nedan för att läsa:

A Market in Transformation: Accenture, TechniaTranscat and the Changing Realities for PLM Service Providers

Detta sagt, ska tilläggas att Addnodekoncernens PLM-ben gjorde ett mycket bra Q4.
– Nettoomsättningstillväxt (för Q4 2017) är 28 procent och EBITA-marginalen ökade till 13,6 procent, noterar Addnode-chefen och tillägger at, ”en god försäljning av programvaror till både befintliga och nya kunder samt en positiv utveckling för förvärvet av Intrinsys har bidragit till det starka resultatet i kvartalet.”

11 procent plus för Process Management-affärsområdet. Också affärsområdet Process Managements tillväxt på elva procent ser förstås bra ut. EBITA-marginalen ökade till 18,2 procent.
– Den organiska tillväxten var tre procent i kvartalet, främst drivet av en god efterfrågan för ärendehanteringssystem och e-arkivtjänster inom statliga myndigheter och kommuner. Lyckade satsningar på egen produktutveckling, tilläggsförvärv och ett stärkt tjänsteerbjudande har bidragit till tillväxten och marginalförbättringen, säger Johan Andersson.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title