Annons

NEXTAGEs nya PLM-plattform: Uppe och rullar på tio dagar!

I bagaget har NEXTAGE som sagt medarbetare med lång erfarenhet från CAD- och PLM-området.
– Den operationella modellen, NOrM eller NEXTAGE Operational Model, bygger på detta, 15 års erfarenheter av komplexiteten i att implementera, anpassa och driva PLM-lösningar med snabb ROI, säger Göras.

Exempel på gränssnitt från NEXTAGEs NVP-plattform, som bygger på Siemens Teamcenter.

På grundval av detta har man skapat en standardiserad PLM-plattform, som egentligen täcker fler behov än vad de flesta kunder har behov av eller vill ha.
– Tittar vi på saken historiskt så gick det oftast till så att kunden skickade en kravspecifikation på vad man ville ha. Men var det vad man egentligen behövde när man digitaliserade sina verktyg och processer? Nja, jag vågar påstå att fallet ofta inte var så. Vi har lärt oss av detta och gör nu en leverans bestående av ”best practice” på en standardiserad PLM-plattform. Där det för 15-20 år sedan inte fanns lösningar annat än att bygga ihop anpassningar och specialkonfigurationer finns det idag ”best practices” och lösningar på det mesta.

I detta, menar Calle Göras, bygger NEXTAGEs nya NVP på insikter om sånt som historiskt varit problem. Därför kan man också rulla ut PLM snabbt, kanske snabbare än någon annan.
– Vi siktar absolut på att affären ska bli smartare för kunden än den traditionella. En uppgradering t ex går betydligt fortare och blir betydlig mindre kostsam för kunden och dessutom går en implementation så mycket fortare med NVP. Det betyder också att det blir en smartare affär för oss också. Kundvärdet ger en win-win i sitt prydno.

Vad innehåller NVP? Vi ska titta lite närmare på NVP-lösningen. Den innehåller primärt följande kapabiliteter:
* Allmänt – stöd för design- och utvecklingsprocesser
* CAD-data management för alla den vanliga systemen
* Produktstrukturhantering
* Item management
* VIZ, alltså visualiseringslösningar
* WorkFlow – hantering av arbetsflöden byggt på ett standardbibliotek
* En organisationsmall att växa med
* XMLfil-exporter för ERP-system
* Reporting – lätt modifierbar rapportgenerering
Därtill finns appar för materialhantering, ändringshantering (change management) och mekatronik.

I pipen finns flera områden som utvecklas, som exempelvis industrianpassade lösningar, produktinformation och produktportföljhantering.

Tre investeringsnivåer. Som egentligen alla dagens molnmodeller jobbar NEXTAGE med subskriptions- eller prenumumerations-debitering av NVP. En hyresmodell alltså. Kostnaden ligger på tre olika nivåer beroende hur ”djupt” man vill gå in i molnet:
* SaaS – Software-as-a-Service – vilka mjukvaror behöver man hyra?
* IaaS- Infrastructure-as-a-Service – vill man slippa skapa och hantera en egen infrastruktur väljer man att hyra in sig på denna också.
* PaaS, Platform-as-a-Service.

NEXTAGEs sverigebas, Calle Göras, har en lång erfarenhet från PLM i en rad olika miljöer.

– Det finns flera kostnadsfördelar med att välja NVP som molnlösning, påpekar Calle Göras. En traditionell implementation för exempelvis tre användare har en hög tröskel. Vår modell går snabbt, du är uppe och rullar på tio dagar eller t o m mindre i en existerande molnlösning. Det är kort sagt ”Plug’n’Play” som gäller.

Han tillägger att man inom NEXTAGE sedan har de kompetenser som behövs för utbildning, workshop-träning, skapa användarcase, användarförståelse och kring sånt som hur man frisläpper, kopplar dokument och bygger BOM-lösningar (Bill of Materials), etc.
– Sånt som eCAD, change management, och material management kan man sedan addera som appar vartefter grunderna sitter.

Snabb implementation, lika med snabb ”pay back”. När kommer paybacken med ett NVP-system ”i huset”? Här kommer den snabba implementationstiden in i handlingen, menar Göras.
– Det är egentligen en förutsättning för snabb ”pay back”. Så fort kunden börjar använda systemet kommer vinsterna som betalar satsningen.

Noterbart när det gäller investeringar i sånt som PLM är vidare att de som köper, eller rättare sagt, är intresserade av att köpa system agerar idag annorlunda jämfört med tidigare.
– Visst är det så, säger NEXTAGE-chefen. Ofta är redan uppåt 70 procent av inköpssteget redan gjort innan man kontaktar en leverantör.

Men en investering idag handlar inte bara om mjukvaruplattformen, med molnet är infrastrukturlösningarna en mycket intressant bit, som i ett slag kan förändra en kalkyl eller en existerande sammantagen driftskostnad för ett PLM-system. Calle Göras:
– Så är det, och ifråga om vårt NVP-upplägg är även infrastrukturen standardiserad. Scripten finns där, vi hanterar konfigurationer som ID-generatorer, osv.

Slutligen – fungerar NVP? Det gör det, PLM&ERP News har plockat fram två fallstudier. Först Kronaby klockan.

Det är en produkt som kombinerar innovativ teknologi med elegant design. Storyn tar sin början för bara ett par år sedan. Året var 2015 och grundarna av företaget Anima hade en vision om att göra avancerad teknologi i kombination med vacker design tillgänglig för konsumenterna. Tre år senare finns deras klockor tillgängliga på marknader över hela världen under varumärket Kronaby.

Teamet bakom Anima hade erfarenhet av PLM system och förstod tidigt hur viktigt det är med ett kraftfullt CAD och PLM stöd för att komma snabbt ut på marknaden. Med hjälp av NEXTAGE valde Anima NX CAD för att designa sina klockor, och Teamcenter PLM för att hantera sin produktinformation. Redan under tiden Animas kontor i Malmö möblerades, var NEXTAGE på plats och implementerade Teamcenter och NX.
– Man levererade en helhetslösning som gjorde det möjligt för oss att komma igång snabbt med fördefinierade arbetsflöden och processer. Samarbetet med NEXTAGE har fortgått och vi tittar tillsammans på att utveckla ny funktionalitet när behov eller krav uppstår, säger Henrik Telander, HW+SW Director, Head of Development, på Anima.

Han påpekar också att Kronaby är en ny generation klockor vars funktioner konstant uppdateras av konstruktörerna på Anima.
– För att hålla sig i framkant och undvika misstag har stödet från plattformen för produktutveckling visat sig mycket värdefull.

Som produkt är Kronaby en tämligen komplex lösning. Den kan sammankopplas med en smartphone, via en användarvänlig applikation. Den har också funktioner som: Remember This Spot, Find Phone och Filtered Notifications. Varje funktion är utvald för att se till att användarna kan hålla sig uppdaterade utan att bli distraherade – så att de kan fokusera på det som betyder mest för dem.

CASE 2: NP Innovation – PLM på tio dagar. Ett annat case, där man tydligt kan peka på löftet om 10 dagars implementation av NVP, är NP Innovation. Bolaget är specialiserat på filtreringslösningar och vattenrening.  De ville göra det enklare att hitta produktdokumentation och öka återanvändningen av konstruktioner från sitt CAD-system, Solid Edge. Som start-up med endast fyra anställda var det också viktigt för NP Innovation att kunna koncentrera sig på sin kärnverksamhet snarare än på IT-stöd och uppsättning av servar och mjukvaruinstallation.

Bolagets design manager, Gustav Kågesson, såg behovet av ett system för att samla och koppla ihop vår produktdata på ett smart sätt.
– NEXTAGE föreslog Teamcenter som lösning av system, och rekommenderade infrastruktur och IT-stöd baserade på vårt behov. Sedan implementerade de lösningen smidigt på bara 10 dagar.

Sammantaget 50 procent mindre letande. Framgångsfaktorer här var implementationen av molnlösningen (Teamcenter) på tio dagar, ett CAD-system, Solid Edge man är mycket nöjd med och man har fått en låg serverkostnad via Amazon.

Resultaten av det implementerade IT-stödet är iögonenfallande:
* 50% mindre tid spenderas på att leta efter produktdata
* 50% ökning av återanvändning av designer och data
* 100% tillförlitlighet för Bill of Material (BOM)-hanteringen
* Förbättrad spårning av ändringar, synlighet och respons.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title