Annons

NIRA Dynamics och Ramboll i samarbete kring ny sensorteknik för väglagsbedömning

Peter Ekdahl, affärsområdeschef på Ramböll, säger i en kommentar att kommunerna har stora underhållsbehov och måste ofta prioritera oförutsedda skador som rapporterats av invånarna.
– Med tekniken från NIRA kan vi få insikter i realtid om vägars tillstånd så att insatser kan göras vid rätt tidpunkt och på rätt plats. Kommuner kan använda skattebetalarnas pengar mer klokt och samtidigt ge invånarna bättre och säkrare vägar att resa vidare till skolan och arbetet.

FABRIKSINSTALLERAD MJUKVARA
Tanken är alltså att man med en fabriksinstallerad programvara i vanliga personbilar kan utnyttja bilarnas befintliga sensorer för att analysera vägförhållanden i realtid.
Vägdata levereras till en molnbackend där den aggregeras och analyseras innan den distribueras till kunderna.
Mottagarna av data ser oegentligheter och andra störningar relaterade till vägytan, samlade i ett digitalt gränssnitt. De kan också se friktionsdata, d v s hur hala vägarna är, vilket förstås kan vara en fördel under vinterförhållanden för att planera och prioritera rensningsinsatser som minimerar risken för olyckor.

TVÅ MILJONER BILAR UTRUSTAS MED TEKNIKEN NÄSTA VINTER
I pressmaterialet hävdar NIRA Dynmamics att tekniken finns redan idag i över 200 000 bilar, samlar kontinuerligt in data och utrullningsgraden är hög. Under nästa vinter kommer 2 miljoner bilar att utrustas, vilket möjliggör täckning över hela Europa. Genom NIRAs unika algoritmer kan vägytan övervakas på ett sätt som inte har varit möjligt tidigare, i större områden och med högre frekvens.
– Det är väldigt spännande att inleda ett samarbete med en stor aktör inom vägunderhåll på den nordiska marknaden. Att utnyttja både våra företags erfarenheter och bakgrund kan skapa nya möjligheter för produktutveckling som gynnar kommuner i hela Sverige och Finland. Tillsammans kan vi effektivisera och förbättra vägunderhållet för att skapa bättre vägar överallt, säger Lisa Åbom, VD för NIRA Dynamics.

TJÄNSTEN BLIR EN DEL AV RAMBOLLS WAYWISE-plattform
Tjänsten kommer att bli en del av Rambolls digitala plattform Waywize, som också analyserar trafikdata från mobiltelefoner för bättre stadsplanering, koldioxidavtryck på vägar så att klimatet kan beaktas vid planering av vägar, vibrationer så att yrkesförare får en bättre arbetsmiljö och mycket mer.

– I Waywize använder vi data för att kunna skapa samhällsnytta med åtgärder som baseras på fakta. Tekniken från NIRA kommer att vara ett välkommet komplement till att skapa förutsättningar för hållbarhet både ekonomiskt, klimatmässigt och socialt, säger Peter Ekdahl.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title