Annons

NÖJDASTE IT-KUNDERNA 2018: Radars TOPPLISTA över de bästa leverantörerna

Radars årliga och nordens största rapport runt upplevd IT-leverantörskvalitet visar att kundernas genomsnittliga nöjdhet med sina IT-leverantörer ökar något under 2018 jämfört med föregående år. Samtidigt visar analysen att gapet mellan de som upplevs prestera bäst och sämst ökar.
- Det är glädjande att de som upplevs bäst blir bättre men samtidigt oroande att skillnaden mellan bäst och sämst ökar. Riskerna för såväl leverantörssida som köparsida ökar. Vikten av köparnas kompetens i sourcingprocessen och leverantörernas förmåga till kundcentrisk förändring under den pågående industrialiseringen av IT-ekosystemet är påtaglig, säger Radar-chefen, Hans Werner, i en kommentar.

Kundernas genomsnittliga betyg för leverantörernasförmåga att bygga och upprätthålla den upplevda kvaliteten har ökat motföregående år inom samtliga undersökta områden. Samtidigt innebär årets resultat en högre risk och ett ökat behov av kvalificerad sourcingkompetens då skillnaden mellan bästa och sämsta upplevda kvalitet är större.

Särskilt noterbart är att 11 nya leverantörer etablerat sig bland de totalt 20 som anses vara ledande på att skapa kundvärde. Detta visar på ökade möjligheter för nya aktörer att snabbt ta marknadsandelar genom att förstå och agera på den påverkan som industrialiseringen av IT har på affärsmodell och krav på kundcentricitet.

2018 års toppnoteringar. De leverantörer som av kunder upplevs har skapat bästgenomsnittligt värde och effekt över de sju kriterierna i undersökningen 2018 är: Föregående års placering inom (parantes)

Infrastruktur & drift
1 (ny) Basefarm
2 (ny) Candidator
3 (3) Dicom
4 (1) CloudPro
5 (5) GDM
Verksamhetsnära IT
1 (5) Softronic
2 (2) Advania
3 (ny) EVRY
4 (ny) Consid
5 (ny) iCore
Användarnära IT
1 (ny) Advania
2 (2) Tieto
3 (ny) EVRY
4 (ny) Cygate
5 (3) ATEA
Konsulttjänster
1 (4) Sogeti
2 (ny) Softronic
3 (ny) Advania
4 (3) EVRY
5 (ny) Infotool

Radars årliga rapport IT-leverantörskvalitet Sverige,omfattar leverantörsbedömningar avseende kundnöjdhet och upplevd kvalitet inom fyra områden – Infrastrukturtjänster, Outsourcing och drift, Resurskonsulter samt Verksamhetslösningar.
Analysdata från fler än 900 svenska verksamheter är inhämtad under perioden september till november 2018 och har jämförelsedata tillbaka till 2012 då undersökningarna startade.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title