Annons

Nordisk storspelare i hård satsning på PLM- och PTC-lösningar: Köper Econocap och tar sikte på miljardomsättning

Danmark är en tillväxtmarknad för 9altitudes. Att få in Econocap Danmark i sin sfär menar man passar perfekt inom koncernens strategi. 9altitudes-gruppen står för gedigen branschkunskap med en tydlig tonvikt på tillverkning. Man menar vidare i pressmaterialet att förvärvet av Econocap också stärker PTC-erbjudandet i Europa.
– 9altitudes väljer alltid noggrant beprövade plattformar i världsklass som grund för sina lösningar, kommenterar Filip Bossuyt, VD för 9altitudes och han fortsätter:
– PTC kompletterar 9altitudes Microsoft-baserade lösningar genom att koppla ihop produktutvecklingsteknik och tillverkningslösningar för att möjliggöra processautomation end-to-end och över flera avdelningar.

Han konstaterar vidare att man alltid haft en stark tro på PTCs erbjudande.
– Vi började arbeta med PTC för tio år sedan. Detta då PTC kunde fylla luckan för att erbjuda end-to-end-lösningar för tillverkningsföretag. Vi är också stolta över de många framgångsrika PTC-implementeringar vi gjort och som idag tjänar våra kunder i Belgien, Nederländerna och Frankrike. Jag är mycket glad över att få välkomna Econocap, en topp PTC-partner i Danmark, till 9altitudes-familjen, säger Filip Bossuyt, VD 9altitudes.

Filip Bossuyt, VD 9altitudes.

AUTOMATISERAR AFFÄRSPROCESSER
9altitudes har siktet inställt på att automatisera affärsprocesser och ge extra mervärde genom djup industrikunskap och unik metodik som möjliggör att snabbare rulla ut lösningarna. De fungerar vidare som rådgivare för digitala implementeringsprocesser, utmaningar i samband med digital transformation och digitala innovationsinitiativ.
Det handlar, menar man, ”om teknik för att göra skillnad, inte bara idag utan även imorgon.”
Klart är också att man med köpet av Econocap Denmark ger bränsle åt 9altitudes tillväxtambitioner. Bygg- och köpstrategin för det internationella investeringsbolaget Waterland, som framgångsrikt förvandlat 9altitudes till en europeisk plattform för entreprenörskap är också att skapa ”maximalt digitalt mervärde genom ömsesidig korsbefruktning.”

400 KUNDER OCH HELA PTC-PROGRAMMET
Econocap Denmark har mer än 400 kunder. Man jobbar över det mesta som täcks av PLM-paraplyet: IoT och Industrial IoT via ThingWorx, Augmented Reality via PTCs Vuforia-plattform, CAD-lösningar via PTCs Creo, cPDm via PTCs Windchill, och SaaS och molnbaserad CAD via Onshape.
Bolaget har två kontor i Danmark och ”tillhör listan över de bästa PTC-partnerna.

Bo Rixen, Econocap.

– Teamet strävar mot felfria implementeringar som uppfyller kundernas krav i nära samarbete med relevanta intressenter, säger Bo Rixen, Econocap Danmark.
Han påpekar vidare att man dessutom förstår vikten av användaradoption och att man stöder sina kunder genom utbildning och telefonsupport.
– Alla våra konsulter har arbetat i branschen, så de förstår vad våra kunder pratar
om, och kan ge dem de bästa råd som finns för att se till att de inser verkligt affärsvärde från
deras investering i PTC -programvara och våra tjänster, säger Rixen.

På sista raden har Econocap 20 års erfarenhet av produktutvecklingssidan och
tillverkning. Men tekniken utvecklas kontinuerligt och det krävs djup förståelse för verksamhet för att få till integrerade möten mellan produktutvecklings- oich tillverkningsvärldarna.
– För oss handlar det om förtroende, ett gemensamt mål och värderingar, ett framgångsrikt genomförande av projekt och förstå ditt företag till 100 procent. Det är det som ger resultat och ger mervärde till vår kundens organisation, tillägger René Frokjaer, VD för nye ägaren 9altitudes Danmark.

AMBITIÖSA MÅL
Med Econocap Danmarks ankomst genererar gruppen en konsoliderad omsättning på cirka 85 miljoner euro och förenar nästan 500 anställda i fem länder. Med denna 9altitudes bekräftar sin mål att bli en ledande europeisk digital transformationspartner. Gruppen har ambitionen att växa ytterligare till en omsättning på 150 miljoner euro under de kommande 3 åren genom både organisk tillväxt och ytterligare förvärv.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title