Annons

Nordiska ministerrådet konsoliderar på Unit4-system

Nordiska ministerrådet satsar på Unit4s affärssystem Business World . Lösningen ska användas för hanteringen av finans- och HR-funktioner. Målet med implementeringen av det nya affärssystemet är att förenkla och effektivisera processer som tidigare skötts manuellt och av flera olika system, samt förbättra sin rapportering.
– Vi sitter idag med många olika system och manuella processer, säger Kari Metliaas, avdelningschef på Nordiska Ministerrådet. Unit4 Business World kommer möjliggöra en effektiv hantering av, samt ge organisationen aktuell och lättillgänglig statusinformation inom de olika verksamhetsfunktionerna.

Nordiska ministerrådet är de nordiska regeringarnas officiella samarbetsorgan och det övergripande ansvaret för ministerrådet axlas av de nordiska statsministrarna. Tillsammans arbetar man för gemensamma nordiska lösningar som ska ge synliga positiva effekter för Nordens invånare. För att effektivisera ministerrådets arbetsprocesser har man nu valt att implementera Unit4 Business World.

Ger fokus på kärnverksamheten. I uppdraget ingår finans, lön, HR, projekt och publikationsadministration, samt SaaS.
– Det är förstås jättekul att Nordiska ministerrådet valt Unit4 Business World som sitt nya affärssystem. Vårt mål att göra det enklare för dem som använder våra lösningar att fokusera på sin kärnverksamhet. Detta ligger i linje med ministerrådets uppdrag att underlätta för befolkningen i de nordiska länderna, vilket gör uppdraget extra roligt, säger Katarina Gunnarsson, VD på Unit4 Nordic East. 

Nordiska ministerrådet implementerar Unit4 Business World i samarbete med Unit4s team från de fyra nordiska länderna.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title