Annons

Norska Holta köper svenska metallpulverspecialisten MPT

MPT Sweden har köpts av norska Holta Invest, ägare till Nizi International Group. Det svenska bolaget levererar metallpulver till svets- och metallegeringsindustrierna. MPTs verksamhet spänner över en kundstock i fler än 40 länder. Huvudkontoret ligger i Ekshärad.
Säljare av MPT är CapMan, som i sin tur köpte bolaget 2009 och har sedan dess etablerat en stabil position inom sin sektor, expanderat till nya marknader och breddat sitt produktutbud. Som ny ägare är det Holta Invests ambition att tillföra kunskap från tidigare investeringar i sektorn och bidra till MPTs fortsatta tillväxt, i linje med ledningens vision.

Holta Invest är ett privatägt norskt investmentbolag som gör långsiktiga investeringar i utvalda industrier där bolaget har expertkunskap. MPT, menar man, kommer att passa in väl med metallverksamheten i Nizi International Group, där Chemalloy ingår, levererar specialiserade metallpulver till den nordamerikanska svetsindustrin. Förvärvet av MPT är ett viktigt steg i Nizi Groups strategi att skapa ökat mervärde för sina kunder.

Nordiska bolag kända för att vara högpresterande. – Det finns många premiumtillverkare och -leverantörer av metallrelaterade produkter i Sverige och Norden, som fortsätter att vara mycket attraktiva för internationella investerare. Nordiska metallbolag är inte bara kända för att vara välskötta och högpresterande, utan även innovativa när det gäller hållbarhet och andra områden som investerare lägger vikt vid idag, säger Mike Jenny, direktör på finansrådgivningsfirman Livingstone, som fungerat som mellanhand på finanssidan i affären.

I den intensiva konkurrens som råder på M&A-marknaderna idag, är lokal närvaro avgörande för att hitta och utvärdera investeringsmöjligheter runt om i världen.

– Den här transaktionen är ett exempel på hur Livingstones internationella team med djup sektorexpertis samarbetar över gränserna. Vi har bidragit med tillgång till det internationella köparlandskapet och levererat integrerad projektledning till vår kund, säger Thomas Karlsson, partner på Livingstone.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title