Annons

Northvolt får ”grönt” mångmiljardlån för utbyggnad av batterifabriken i Skellefteå

”INVESTERINGAR KOSTAR 100 MILJONER PER GWh.” Att det är kostsamt att bygga toppmoderna gigabatteri-fabriker behöver ingen tvivla över. När Northvolt tar sikte på att bygga ut anläggningen Northvolt Ett i Skellefteå behöver man ytterligare fem miljarder dollar, motsvarande drygt 50 miljarder svenska kronor. Detta finansierar man med lån varav Europeiska Investeringsbanken, EIB, kommer att lämna ett lånepaket på totalt strax över 1,038 miljarder amerikanska dollar (942,6 miljoner euro); ett lån som blev klart i veckan.
Utbyggnaden förväntas öka den årliga batteriproduktions-kapaciteten till upp till 60 GWh. Transaktionen är det största gröna lånet som har tagits upp i Europa hittills och kommer att möjliggöra uppförandet av en helt integrerad cirkulär batteriproduktionsanläggning som aldrig tidigare har funnits utanför Asien.
Northvolt-chefen Peter Carlsson har i en tidigare PLM&ERP-news-artikel angett målet att nå en 25-procentig marknadsandel i Europa för bolagets batterilösningar inom automotive. Med detta ambitiösa mål följer att han måste bygga fler gigafabriker, alternativt, som nu i Skellefteå-fallet, bygga ut existerande anläggningar. Han förklarade också i samma artikel att en GWh representerar en investeringskostnad på 100 miljoner euro.
EIBs vicepresident, svensken Thomas Östros säger i en kommentar att man varit involverad i Northvolts finansiering länge, ”från finansiering av demonstrationsanläggningen i Västerås 2018 till den första fasen av gigafabriken i Skellefteå. Vi såg tidigt Northvolts potential och betydelse för den energiomställning som måste göras.”
- Denna finansiering är en milstolpe för den europeiska energiomställningen. Den innebär att vi kommer att kunna utnyttja Northvolt Etts fulla potential och visar att cirkulära, hållbara affärsmetoder är avgörande för att nå framgång inom dagens industri, säger Peter Carlsson, i en kommentar.
När det gäller PLM-verktygen är det Siemens-lösningar som dominerar mjukvaru- och hårdvarulandskapet på Northvolt. Inte minst spelar lösningarna i Siemens Digital Industries Software Xcelerator-portfölj en stor roll, inkluderat applikationer som NX CAD, Teamcenter, MindSphere (IoT-operativsystem) och Tecnomatix (digital tillverkningshantering). Dock utgör PLM- investeringarna en tämligen liten del av totalkostnaderna – men hur stor del då?

Det är ingen dålig resa Peter Carlsson och hans medarbetare på Northvolt gjort sedan starten 2016. Förutom att batteridrift generellt är en miljövänligare framdrivningsform än fossila förbränningsmotorer så är även kringverket i samband med tillverknings- och livscykelhanteringsbitarna av batterierna områden där Northvolt kommit långt. Företaget är pionjärer när det gäller att utveckla en hållbar batteritillverkningsmodell. Det samlade ordervärdet man nu samlat på sig efter starten lär uppgå till 55 miljarder dollar, vilket också pekar mot att verksamheten på sikt blir lönsam. Denna orderstock, motsvarande närmare 580 miljarder kronor, kommer från viktiga kunder, däribland BMW, Fluence, Scania, Volvo Cars och Volkswagen Group.
Företaget levererar f ö redan nu också batterier från gigafabriken Northvolt Ett i Skellefteå och från sitt FoU- och industricampus Northvolt Labs i Västerås. Sammanlagt har man i dagsläget mer än 5 000 anställda i Sverige, Tyskland, Norge, Polen, Portugal, USA och Kanada.

Ljus framtid trots vissa marknadsutmaningar
Framtiden ser alltså ljus ut för bolaget, något som inte minst bekräftas av hur utvecklingen ser ut när det gäller batteribehoven inom t ex automotive. Även om vi sett en lite trögare utveckling för helelektrifierade bilar under 2023, så är initierade bedömares vy att detta kommer att vända tämligen snabbt. Räknar man in både helelektriska och hybrida elbilslösningar så ökade t o m försäljningen 2023 med 55 procent till ca 7,5 miljoner fordon.

Dock är detta med helelktriska fordon i stora stycken också en fråga som berör infrastrukturen för laddning av fordonen, som hittills varit för gles för ett större genombrott.

Även de höga inköpskostnaderna för helelektriska bilar är en hämsko, inte minst har batterisidan del i detta, såsom varande en stor del av komponentkostnaden i fordonsframtagningen. Men generellt sett för de senaste åren är prisbilden på väg neråt, men utgör fortfarande uppåt en fjärdedel av bilpriset. Mellan 2010 och 2021 sjönk priset på litium-jon-batterier, som bland annat används i elbilar, med 89 procent. 2022 ökade kostnaden dock för första gången, för att 2023 återigen sjunka, med 14 procent jämfört med 2022. Det gör att kostnaden minskat med 90 procent sedan 2010.

Allmänt pekar utvecklingen i alla fall på en fortsatt snabb utveckling på elbilssidan.

Expansionen måste ske snabbt för att behovet är stort, sa t ex Marcus Ulmefors, ansvarig för data- och maskininlärningsplattformar på Northvolt, på ett event i Las Vegas för inte så länge sedan:
– År 2021 motsvarade produktionen av litium-jonbatterier 300 gigawattimmar. En gigawattimme räcker till för att bygga 15 000 fordon och köra sex miljoner kilometer när batteriet är fulladdat. Idag beräknar experterna att behovet kommer att tiodubblas till över 4 000 gigawattimmar och många experter nämner siffror uppåt 6 000, sa han.

Klart är också att molnet har en nyckelroll i Northvolts expansionsplaner. Men medan många företag i tillverkningsindustrin genomför en lång och komplex digitaliseringsresa har Northvolt inget icke-digitalt arv att behöva ta hänsyn till, vilket gör att man snabbt kan utveckla och integrera nya tjänster. Och i dagsläget dominerar AWS molntjänster dominerar i produktionsmiljön.

Produktionsplanering på Northvolt 1.

Siemens Digital Industries ”bottenplatta” i produktframtagningen
Vidare bör noteras att Northvolts upplägg kring fabriksuppbyggnad och hantering av produktionsapparaten i ett digitalt perspektiv är mycket intressant:

Digitala tvillingar är ett tungt inslag inte bara i batteriframtagningen utan också i fabriksbyggena. Genom att utbyttja dessa digitala modeller får man s a s tillgång till ”fabrikskopior”, som sedan kan användas när man bygger ut anläggningar eller bygger nya.  
När det sedan mer specifikt gäller produktutvecklingssidan är mjukvaror från Siemens Digital Industries Software som har huvudroller, oftast relaterade till bolagets PLM-portfölj, Xcelerator. Här finns Siemens Teamcenter (PLM-/PDM-backbone), NX (CAD), Battery Design Studio, Simcenter Structures/STAR-CCM+ (flödessimulering)/Amesim (1D-simulering), som gäller och på produktionssidan finns bl a Tecnomatix/Plantsimulation med i handlingen.
På automationssidan hittar vi vidare Siemens Simatic-portfölj, inkluderande styrsystems-, integrations- och säkerhetslösningar, medan rörelsekontroll av motorer och servon e t c hanteras i Siemens Simotion.
Notabelt i sammanhanget är att Siemens på batterisidan utvecklats till marknadsledande leverantör av PLM- och automationskapabiliteterna. Exempelvis använder klara världsettan på fordonsbatterier, kinesiska CATL, också de Siemens hård- och mjukvaror.
När det gäller sånt som processautomation och elektrifieringen av anläggningarna spelar f ö också ABB viktiga roller.

ABB tillhandahåller kraftförsörjningsinfrastruktur från det lokala nätet ända in i produktionsanläggningarna.

PLM-arsenal en mindre post i sammanhanget
Men av de totala fabriksinvesteringarna utgör PLM-bitarna bara en liten del av totalen. Detta emedan de anslutna automationslösningarna för att uppnå en superrationell produktion är betydligt större än PLM-satsningarna.
Sett till totala siffror för dessa projekt är det dock fortfarande fråga om en relativt liten andel. De exakta investeringsstorlekarna är affärshemligheter, men PLM&ERP News kvalificerade gissning – baserad på listpriser och förväntade stora kundrabatter – är att PLM-investeringarna i Siemens Digital Industries Closed-Loop Manufacturing-koncept och en gigafabrik lika stor som Northvolt Ones Skellefteå, Sverige plats, har hittills legat i intervallet 2-3 miljoner dollar (ca 20 till 30 miljoner kronor), beroende på storleken och mer specifika detaljer i layouten.

På produktutvecklingssidan har mjukvaror från Siemens Digital Industries Software huvudroller på Northvolt, oftast relaterade till bolagets PLM-portfölj, Xcelerator. Här finns t ex Siemens Teamcenter (PLM-/PDM-backbone), NX (CAD), Battery Design Studio, Simcenter Structures/STAR-CCM+ (flödessimulering)/Amesim (1D-simulering).

Ett sådant projekt i Northvolt Ett-klassen lär kräva mer än tusen Teamcenter-licenser och ett hundratal NX CAD-platser. Dessutom finns ett antal speciallicenser för saker som batterisimulering, och ett större antal MOM (Manufacturing Operation Management) och MES-licenser som kopplar PLM till produktionssidan. För den senare är ett par hundra licenser för en anläggning i gigafabriksstorlek en rimlig uppskattning.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title