Annons

Northvolt säkrar 3,8 miljarder i europeiskt stöd för batterifabrik i Sverige

Idag dominerar de kinsesiska och sydkoreanska batteritillverkarna en europeiska automotivemarknaden. Men det finns uppstickare som planerar för ett stort genomslag i Europa och svenska Northvolt, grundat av förre Teslamedarbetaren, Peter Carlsson, är en av dem som hunnit långt i planeringen för utveckling av en fabrikslösning.
Men fabriker av det här slaget är kostsamma att bygga. Kapitalbehoven är kort sagt synnerligen stora. I dagsläget har Peter Carsson dock varit lyckosam och han genom att etablera samarbeten med aktörer som Scania och Siemens, för att nämna några, säkrat miljardbelopp. Idag står det klart att han fått in ytterligare kapitaltillgång, ca 3,8 miljarder kronor (350 miljoner euro). Northvolt har gjort en principöverenskommelse som ska ge Europeiska Investeringsbankens stöd till Northvolts gigafabrik för tillverkning av litiumjonbatterier i Skellefteå.
– EIB:s principöverenskommelse är en viktig milstolpe i slutförandet av vår kapitalanskaffning för upprättandet av Northvolt Ett, säger Peter Carlsson, idag VD för Northvolt.

Europeiska investeringsbanken (EIB) har gjort en principöverenskommelse för stöd till Europas första egenproducerade gigafabrik för tillverkning av litiumjonbatterier, Northvolt Ett, i Sverige. Efter ett låneavtal kommer finansieringen att komma från Europeiska fonden för strategiska investeringar (Efsi), hörnstenen i Investeringsplanen för Europa.

Gigafabrik ska byggas i Skellefteå
Gigafabriken kommer att byggas i Skellefteå i norra Sverige – en region med omfattande råvarutillgångar och gruvdrift med långa anor vad gäller processtillverkning och återvinning. Tack vare regionens stora tillgång till ren energi, kommer byggandet av fabriken i norra Sverige göra det möjligt för Northvolt att använda 100 % förnybar energi i sina tillverkningsprocesser.
– Framtagandet av en konkurrenskraftig och grön batterivärdekedja inom Europa kommer inte endast att minska växthusgaserna genom att fasa ut fossila bränslen i elproduktionen och på transportområdet utan även bidra till att skydda miljontals välbetalda europeiska industrijobb i den allt hårdare globala konkurrensen, konstaterar EIB:s vice ordförande Andrew McDowell.
Det lån på 350 miljoner euro till Northvolt som idag godkändes i princip av vår styrelse är den största direkta EIB-finansiering som någonsin godkänts för batteriteknik och vi ser fram emot att arbeta tillsammans med Northvolt under de kommande månaderna för att ingå avtalen.

Strategiska partners
– EIB och EU-kommissionen är strategiska partners inom ramen för EU:s batteriallians. Jag välkomnar det betydande stöd som föreslås av EIB till Northvolts gigafabrik som en språngbräda för inrättandet av en konkurrenskraftig, hållbar och innovativ värdekedja, med en storskalig tillverkning av batterier, här i Europa, säger Maroš Šefčovič, Europeiska kommissionens vice ordförande med ansvar för energiunionen. Våra båda institutioner har ett nära samarbete med  industrin och viktiga medlemsstater för att EU ska bli världsledande inom denna snabbt växande sektor.
Northvolt Ett kommer att utgöra Northvolts primära produktionsanläggning, med beredning av aktivt material, cellmontering, återvinning och hjälputrustning. En fjärdedel av fabriken kommer att ha anlagts 2020. När Northvolt Ett uppnått full kapacitet kommer anläggningen att producera 32 GWh i batterikapacitet per år.

Det är inte bara Skellefteå som får anläggningar inom ramen för Northvolts batteriutveckling. Även Västerås finns med som lokaliseringsort. Anläggningen Northvolt Labs, som byggs på Finnslätten i Västerås där flera av stadens stora industrier finns samlade, ska utveckla och testa litiumjonbatterier innan storskalig produktion tar vid. Northvolt Labs blir en cirka 19 000 kvadratmeter stor anläggning som på sikt förväntas skapa arbetstillfällen för omkring 300–400 personer.

Utfasning av fossila bränslen
– Idag har vi kommit ett steg närmare vårt mål att tillverka de grönaste batterierna i hela världen och att bidra till en framtid i Europa där fossila bränslen är utfasade, , säger Peter Carlsson, en av grundarna av och verkställande direktör för Northvolt.
Kapitalet, till vilket detta EIB-lån läggs, kommer att finansiera inrättandet av den första batteriproduktionsanläggningen för 16 GWh. Batterierna från Northvolt Ett är avsedda för användning i bil- och nätenergilagringsapplikationer samt industriella och bärbara applikationer.
– Dagens beslut av EIB är väldigt tillfredsställande och ett stort steg mot storskalig batteriproduktion i EU och ett fossilfritt samhälle, säger Ibrahim Baylan, Sveriges näringsminister.  Beslutet visar att det i Sverige finns förutsättningar för en hållbar batteriproduktion och att det är viktigt för Sverige och resten av EU att producera batterimaterial och batterier utifrån miljövänlig, svensk elektricitet.
 
Om Northvolt kan konstaterades att det grundades 2016 för att bygga världens mest miljövänliga batterier, med minsta möjliga koldioxidavtryck och högsta ambitionen vad gäller återvinning, för att möjliggöra en europeisk övergång till förnybar energi. Northvolts experter bygger nästa generation av batterifabrik med särskilt beaktande av processinnovation, stordriftsfördelar och vertikal integration. När anläggningen står klar kommer den att vara en av de största batterifabrikerna i Europa med en årlig kapacitet på 32 GWh.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title