Annons

Northvolt säkrar 10 miljarder i nytt kapital och batteribeställningar för 120 miljarder kronor

Det händer stora saker kring svenska batteritillverkaren Northvolt, som dragits igång av förre Teslamedarbetaren och grundaren av Northvolt, Peter Carlsson. Idag har bolaget tillkännagivit att man dragit in en miljard dollar, nära tio miljarder svenska kronor, till sin planerade fabrik, Northvolt Ett i Skellefteå, där man ska tillverka litiumjonbatterier. Det är Volkswagenkoncernen och Goldman Sachs Merchant Banking Division som lett avtalet om kapitalökning på 1 miljard dollar i Northvolt tillsammans med BMW Group, AMF, Folksam Group och IMAS Foundation. Byggnadsarbetet kan därmed dra igång i augusti. Men det stannar inte där:
* Samtidigt har Northvolt säkrat beställningar till fabriken på 13 miljarder dollar, ca 120 miljarder kronor, från ett antal nyckelkunder.
* Vidare: Ett joint venture mellan Volkswagen Group och Northvolt kommer att inrättas för att etablera en 16 GWh batterifabrik i Niedersachsen, Tyskland.
- I dag är det inte bara en milstolpe för Northvolt, detta markerar också ett centralt ögonblick för Europa, som tydligt visar att vi är redo att konkurrera i den kommande vågen av elektrifiering och att vi ska göra det med hjälp av battericeller som har det lägsta CO2-avtrycket möjligt, säger Peter Carlsson.

I bakgrunden till dagens meddelanden från Northvolt finns också att Europeiska investeringsbanken i princip godkänt ett lån på 400 miljoner dollar (350 miljoner euro) som en del av den totala finansieringen för Northvolt Ett. Plus tidigare satsningar från Siemens, ABB, Vattenfall och SCANIA.
Sedan den officiella lanseringen i mars 2017 har Northvolt vuxit från 12 till nästan 300 personer och har nu över 45 olika nationaliteter, som värvats från företag som Tesla, Daimler, LG Chem, Panasonic, Spotify och Google. År 2018 levererade Northvolt sin första produkt – ett batteripaket – till Epirocs flotta av underjordiska gruvmaskiner, samt producerade sin första battericell. För närvarande har företaget ett forskningslaboratorium och två battericellfabriker under uppbyggnad i Sverige – Northvolt Ett i Skellefteå och Northvolt Labs i Västerås – samt en batterisystemfabrik i Gdańsk, Polen, som redan är i produktion.

Skellefteåfabriken blir den primära anläggningen
Northvolt Ett-fabriken kommer att fungera som Northvolts primära produktionsanläggning, värd för aktivt materialberedning, cellmontering, återvinning och hjälpmedel. Kapaciteten utökas till minst 32 GWh.
– Med de här finans- och industripartnerna i världsklass som kommer samman och bakom vårt uppdrag ser vi en enorm möjlighet och fart för ytterligare kapacitetsutbyggnad och produktinnovation under de närmaste åren. Det här är bara början, säger Peter Carlsson.

Tysk Northvolt-fabrik ska vara igång 2023
Förutom fabriken i Sverige planerar Volkswagen och Northvolt alltså att inrätta ett 50/50 joint venture för att etablera en 16 GWh-batterifabrik i Salzgitter, Niedersachsen, Tyskland. Volkswagen investerar cirka 1 miljarder dollar (900 miljoner euro) i detta. En del av beloppet är avsett för joint venture-projektet, en annan del av det totala beloppet kommer att placeras direkt i Northvolt.
Produktionsanläggningen är planerad att starta tillverkning av battericeller för Volkswagen från slutet av 2023 eller början av 2024 och kan ökas till 24 GWh under de följande åren.
Stefan Sommer, ledamot av Volkswagen AG, ansvarig för inköp, säger:
– Volkswagen lägger grunden på alla nivåer för framgångsrikt genomförande av vår elektrifieringsstrategi. Med Northvolt har vi hittat en europeisk partner vars kunnande och hållbara, CO2-optimerade produktionsprocesser för batterier, gör det möjligt för oss att utveckla cellproduktionen här i Tyskland. Förutsättningen för detta är förstås skapandet av den politiska ramen.

Anmärkningsvärd ökning av efterfrågan
Under de senaste åren har Europa sett en anmärkningsvärd tillväxt i efterfrågan på inhemsk cellkapacitet som drivs av den industriella övergången till elektrifierade produkter. Efter att ha ingått ett antal leveransavtal har en betydande del av produktionsvolymerna från Northvolt Ett sålts till viktiga kunder, vilket motsvarar ett sammanlagt ordervärde på över 13 miljarder dollar till 2030.
Michael Bruun, CEO på Goldman Sachs, konstaterar i sammanhanget att övergången till en ren energiframtid i Europa är beroende av hållbar och kostnadseffektiv battericell produktion.
– Northvolt har utvecklat branschledande teknik och processer som positionerar den att spela en avgörande roll i den europeiska utbudet under de närmaste åren. Vi är glada att samarbeta med industriella och finansiella investerare och stödja en världsklass ledningsgrupp som utför en ambitiös tillväxtstrategi, säger han.

BMW: ”Hållbar värdekedja”
Vi ska också notera att BMW Group är en stark supporter för att hitta ytterligare batteriproducenter i Europa, med fokus på att skapa en hållbar värdekedja. Därför har man stött Northvolt i det att man ser en potential och kompetens som kan leda till effektiv produktion. BMWs Klaus Fröhlich, styrelseledamot i BMW AG, säger i en kommentar att man under de senaste 15 åren byggt upp en expertis över hela värdekedjan när det gäller elektromobilitet.
– Med vår flexibla arkitektur och den femte generationen av våra eldrivna fordon kommer vi att kunna skala upp till höga produktionsvolymer och bättre tillgodose kundernas ändrade efterfrågan. Det är därför som vi använder vårt kunnande för att stödja utvecklingen av värdeskapningskedjan för batterier i Europa tillsammans med flera partners. Northvolt delar vårt hållbarhetssätt – från regenerativ kraftproduktion till konsekvent återvinningshantering. Vi ser fram emot att gemensamt utveckla nästa generations batteriteknik med dem.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title