Annons

Nu kan man läsa till civilingenjör i Jönköping

Från torsdag den 15 mars kan man ansöka till Tekniska Högskolans i Jönköping civilingenjörsutbildning inom Industriell produktframtagning. Detta är universitetets första civilingenjörsutbildning. Även tidigare har ingenjörer kunnat utbilda sig på hög nivå i Jönköping genom att kombinera en kandidat- och en masterexamen, vilket motsvarar civilingenjörsexamen.
– Men civilingenjör är ett mycket starkt varumärke som värderas högt av både studenter och arbetsgivare, och därför tog vi beslutet att ansöka om examensrätt, förklarar Ingrid Wadskog, VD för Tekniska Högskolan i Jönköping.

– Utbildningen har en unik internationell profil och ett starkt stöd från regionens företag, säger Ingrid Wadskog och tillägger att, engagemanget från regionens företag har varit stort. Ett 60-tal företag, från de stora koncernerna till små- och medelstora företag, stöttade ansökan. Näringslivets engagemang signalerar att vi är starka i vårt genomförande och bidrog till att regeringen gav oss förtroendet.

Möter kompetensbehov. Så har också det femåriga civilingenjörsprogrammet utformats för att möta regionens kompetensbehov.
– Det här är en civilingenjörsutbildning som integrerar produkt- och produktionsutveckling i en och samma utbildning, och därmed kan bidra till att företagen blir mer effektiva. Den har också ett unikt erbjudande inom internationalisering. Studenterna ges möjlighet att studera upp till två och en halv termin utomlands. Vi samarbetar med campus runtom i världen där också svenska företag finns närvarande, berättar Johan Karltun som är programansvarig:

– Studenterna får värdefull internationell erfarenhet redan under studietiden och företagen får möjlighet att knyta till sig medarbetare som redan kan de globala processerna. Vi hoppas att den nya civilingenjörsutbildningen ska vara till stor glädje för regionen och bidra till att ännu fler ingenjörsstudenter söker sig till Jönköping.

 

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title