Annons

Ny AI-modul från Rockwell lagrar produktionsdata och förutsäger kommande problem

Kan man använda tidigare lagrade data för att förutsäga kommande problem? Detta är en av frågorna som med all säkerhet kommer att hanteras inom ramen för industriella produktionslösningar och AI, artificiell intelligens.
Allmänt kan sägas att man på sina håll inom industrin redan kommit igång med denna typ av lösningar, t ex på Volvo Lastvagnar, som utvecklat egna lösningar. På anläggningen i Tuve loggas och lagras data varje gång en operatör använder en av de eldrivna momentdragarna Varje lastbil har tusentals skruvförband och operatörerna använder oftast tryckluftsverktyg för att dra åt dessa förband till ett fördefinierat moment. Alla åtgärder som utförs med eldriven momentdragare loggas, lagras och analyseras med fullständiga moment- och vinkelkurvor från varje verktyg och åtdragning som resultat. Allt detta är ett praktiskt exempel på sånt som kommer att bli typiskt för Industri 4.0-koncept.
Men det finns också andra intressanta lösningar av mer plattformsmässig och i mjukvaruperspektiv "färdiga att använda". Det är Rockwell Automation som i sin nya FactoryTalk Analytics LogixAI-modulen (som tidigare hette Project Sherlock) använder AI för att upptäcka produktionsavvikelser och varna personalen så att de kan undersöka eller ingripa vid behov.

Bolagets produktchef, Jonathan Wise, pekar i sammanhanget på att man med hjälp av denna FactoryTalkmodul, precis som i Volvofallet, kan använda lagrade data för att vässa produktionen, men med skillnaden i detta fall att det hela är inriktat på att förutsäga eventuella kommande problem. Personalen kan enkelt och smidigt få ut varningar och rekommendationer i form av lagrade data från både egna och andra anläggningar. På detta sätt kan nu produktion och processer ständigt förbättras med befintlig automatiserings- och styrkompetens, menar Rockwells produktchef.
– Många befintliga analystekniker kräver specialistkunskaper inom både datavetenskap och industriprocesser, säger han. Men den här tilläggsmodulen till ControlLogix-styrningarna underlättar genom att göra en data scientists jobb. Den passar in direkt i styrchassit och streamar styrdata via bakplanet för att bygga förutsägande modeller. Det handlar om en kontinuerlig produktionsövervakning av driften för att upptäcka avvikelser.

Förutsägande analyser
FactoryTalk Analytics LogixAI-modulen gör förutsägande analyser tillgängliga för personalen så att de kan fatta bättre produktionsbeslut. Modulen lär in din ControlLogix-applikation och meddelar operatörer och tekniker när det sker oväntade förändringar. Det hjälper dem att ligga steget före vid produktkvalitetsproblem och skyddar processintegriteten, hävdar Jonathan Wise.
– Modulen kan till exempel hjälpa operatörerna att hitta prestandaavvikelser på utrustning, exempelvis blandare, som påverkar produktkvaliteten eller leder till stillestånd. Den går även att använda som virtuell sensor. Personalen kan förutsäga mätningen genom att modulen analyserar variabler från linjeresurser, såsom spraymunstycken, torkar och brännare. Då behöver inte personalen manuellt läsa av exempelvis fuktigheten i ett förpackat livsmedel.
Personalen kan sedan bli meddelad vid problem av konfigurerade larm på en operatörspanel (HMI). Kommande modulfunktioner går ännu längre och hjälper personalen att fokusera sin felsökning eller att automatisera processoptimeringen.

Senaste tillskottet i sortimentet
FactoryTalk Analytics LogixAI-modulen är det senaste tillskottet i FactoryTalk Analytics-sortimentet från Rockwell Automation. Sortimentet omfattar FactoryTalk Analytics for Devices som lär in automatiseringssystemets struktur för att meddela personalen vid problem med individuella enheter. LogixAI-modulen kompletterar det med att lära in automatiseringssystemets applikation för att bidra till att identifiera avvikelser från den övergripande funktionen.
Båda produkterna arbetar individuellt, men de kompletterar varandra vid repetitioner. FactoryTalk Analytics-plattformen genererar många olika slags datakällor så att personalen får nya insikter. FactoryTalk Analytics for Devices och LogixAI-modulen blir så småningom båda datakällor för plattformen.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title