Annons

Ny Ericssonrapport: ”5G beräknas nå 1,5 miljarder abonnemang 2024”

”5G har en jättepotential,” hävdar Ericsson föga överraskande i en ny rapport (”Ericsson Mobility Report”). Från startläget nu fram till slutet av 2024 beräknas 5G täcka mer än 40 procent av världens befolkning. Samtidigt förväntas mobilrelaterade IoT-uppkopplingar överstiga 4 miljarder inom sex år.
Talen blir lätt svindlande i de här sammanhangen, men de underliggande indikatorerna talar ett tydligt språk: Mobil datatrafik ökade 79 procent under det tredje kvartalet 2018, jämfört med motsvarande period 2018.
- När 5G nu gör entré på marknaden förväntas täckningsutbyggnaden och upptagningen i abonnemang bli betydligt snabbare än vid tidigare generationsbyten. Samtidigt fortsätter mobilt IoT att växa starkt. Det vi ser är starten på grundläggande förändringar, som inte bara kommer att påverka konsumentmarknaden utan också många industriverksamheter, säger Fredrik Jejdling, exekutiv VP och ansvarig för ”Business Area Networks”.

1,5 miljarder 5G-abonnemang kommer, enligt Ericssons rapport, att förbättra en rad kapabiliteter inom mobilt bredband fram till slutet av 2024. Därmed blir övergången till 5G den snabbaste globala generationsväxlingen hittills för utrullning av ny mobilteknik.

Viktiga drivkrafter i denna 5G-utbyggnad inkluderar ökad nätkapacitet, lägre kostnad per gigabyte och nya användningsbehov.

Nordamerika och Nordostasien förväntas leda 5G-upptaget. I Nordamerika prognostiseras 5G-abonnenter att utgöra 55 procent av mobilabonnemang före utgången av 2024. I Nordostasien ligger motsvarande prognos på över 43 procent. Därmed blir dessa marknader betydligt snabbare än den ”gamla” världen i upptaget av den nya tekniken. I Västeuropa beräknas nämligen 5G komma att stå för betydligt lägre andel, cirka 30 procent av mobilabonnemangen i slutet av 2024.

Vidare konstateras i Ericssons Mobility Report att upptagningen av NB-IoT och Cat-M1-tekniken driver tillväxten när det gäller antalet mobila IoT-anslutningar över hela världen. Av de 4,1 miljarder mobila IoT-anslutna enhetrna fram till 2024 förväntas Nordostasien svara för 2,7 miljarder – en siffra som också återspeglar mer proaktiva ambitioner och större storlekar på den mobila IoT-marknaden i denna region än i exempelvis Västeuropa.
Man pekar också på att diversifierade och utvecklande krav inom breda användningsområden ökar kraven på att tjänsteleverantörer distribuerar både NB-IoT och Cat-M1 på sina marknader.

Kina en tillväxtmotor på området. Allmänt noteras i rapporten att mobilt datatrafik ökade med 79 procent under  Q3 2018 jämfört med Q3 2017 – och i detta är Kina en nyckelmotor.

Den här ökningen är den högsta sedan 2013. Ökad datatrafik per ”smart mobil” i Nordostasien – främst i Kina – har drivit upp de globala siffrorna ordentligt. Med en trafiktillväxt ”per smart telefon” på cirka 140 procent mellan slutet 2017 och slutet av 2018 har regionen den näst högsta datatrafiken per sådan enhet av alla. Nivåmässigt talar vi om 7,3 gigabyte per enhet och månad. Detta kan jämföras med strömmande HD-video under cirka 10 timmar per månad.

 

Men ännu ligger Nordamerika högre i datatrafik per ”smartphone” – 8,6 gigabyte per månad i slutet av året – vilket kan jämföras med strömmande HD-video under mer än 12 timmar per månad.

Mellan 2018-2024 förväntas den totala mobila datatrafiken öka med en faktor fem, med 5G-nätverk som förväntas bära 25 procent av mobiltrafiken i slutet av perioden.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title