Annons

Ny omnikanallösning från Infor – men vad betyder begreppet?

ERP-utvecklaren Infor lanserar en ny omni-kanallösning, Infor Networked Order Management (INOM). Poängen med denna nya flerkanalsmjukvara är att hjälpa varumärken och återförsäljare att vässa köpupplevelser genom att skapa en mer flexibel lagerorkestrering.
Enligt Infor kommer INOM att skapa ett exta stort värde genom kopplingen till och utnyttjandet av bolagets GT Nexus Commerce Network. Det senare brukar Infor beteckna som, ”världens största affärsnätverk som omfattar över 55 000 företag, inklusive sex av de tio logistiktjänstleverantörerna och över 40 globala finansinstitut.”
Förutom att satsningen är intressant sätter den fingret på vad man med lätthet skulle kunna utnämna till ett av IT-områdets mest luddiga begrepp; ”omnikanal”. Många använder sig av ordet, men vad står det egentligen för? PLM&ERP News har tittat lite närmare på den saken och förstås också på vilket sätt Infors nya lösning kommer in i sammanhanget.

Omnikanal alltså – vad betyder det? Svenska konsulten, Johan Hallgårde, har funderat kring detta i ett utmärkt blogginlägg. Han konstaterar inledningsvis att om man istället använder ordet ”multikanal” hade betydelsen blivit mer uppenbar: ”Man ska sälja i flera (multipla) försäljningskanaler (butik, online, via app, via e-kiosk, på sociala medier, via katalog, qr-koder, augmented reality-kampanjer, pop-up butiker etc). Genom att sälja i fler kanaler når man fler kunder och kan helt enkelt därför sälja mer.”
Multikanal verkar alltså vara enklare att förstå innebörden av, men omni – ”hur säljer man då,” undrar Hallgårde.
Svaret är att, ”här någonstans brukar någon som läst in sig i ämnet börja rapa upp en massa begrepp: ’Sömlöst, kundresa, beröringspunkter, ekosystem, kundupplevelse, Beacons, rich content, App 2,0, Apple pay, mobila POS-system, drönare, Google Glass, Consistent brand experience, Ipads i butik, Sociala Medier, Click and Collect, etc”.
I detta svar anar man ”kringgående rörelser”. Om detta skulle vara summan av ”omnikanal” blir saken rätt komplicerad att delge sina anställda, kollegor eller styrelse.

Wikipedias definition … och Hallgårdes. Så, låt oss närma oss ett definitionsförsök och varför inte då titta på den vanligaste – den från Wikipedia i en något förkortad och fritt översatt version:
”Omnikanal är marknadsföring av multikanalförsäljning, men är koncentrerad mer på ett sömlöst tillvägagångssätt för konsumentupplevelsen genom alla tillgängliga köpkanaler. Återförsäljare uppfyller de nya kundkraven genom att sjösätta specialiserade strategiska ”supply chain-mjukvaror”. Man gör detta för att kunna använda alla kanaler parallellt och för att kunna spåra kunderna inte bara från en eller två kanaler utan från allihop.”

Sömlöst över alla kanaler sålunda – är man omnikanal då, frågar sig Johan Hallgårde.
Nja, ”visserligen har man kommit en bra bit om man har ett analysverktyg som verkligen kan följa kunden mellan de olika kanalerna och ett supply chain system som sköter försörjningen av varor och ordrar i och mellan varje kanal, men det känns fortfarande som det haltar betänkligt.”
Resonemanget mynnar sedan ut i denna konsults egna definition, som lyder så här: ”Omnikanal är att driva sitt företag och varumärke på ett sätt som optimerar kundresan att den är följdriktig, ger samma känsla i alla relevanta beröringspunkter och leder till att kunden uppfyller sina aspirationer.
Likväl, definitionen svarar bara på vad det är och betyder, inte mer än så.”

Vi ska stanna där i denna artikel med tillägget att man, enligt Hallgårde, också måste även titta på, ”hur man når hit och det absolut viktigaste, varför man ska göra det”. 

Infors nya orderhateringslösning. Sett i ”hur-perspektivet” kan vi så närma oss Infors nya Networked Order Management-lösning (INOM). Bolaget beskriver det hela som ett nätverksbaserat tillvägagångssätt för orderhantering, som ”förbättrar kundservicen genom att utnyttja lager över hela leveransnätet, reducera situationer när lager är tömda, ”rädda” försäljning och korta ledtider i leveranskedjorna.”

Infors Wade Gerten.

– Vårt tillvägagångssätt för orderhantering tjänar kunderna bättre genom att utnyttja tillgängliga lagertillgångar hos alla nätverksdeltagare, säger Wade Gerten, senior VP för Infors ”Retail R & D”. INOM ger kort sagt tillgång till fler alternativ utöver de som traditionellt varit tillgängliga. Detta inkluderar tilläggsleveranser, mellanlager, lager som ägs av återförsäljare och nätverkspartners och till och med återförsäljarnas butikslager. Att få med allt detta har med tidigare tillvägagångssätt för orderhantering varit omöjligt. Det är det inte längre.

Flera tillgängliga alternativ för kunderna. Infors Networked Order Management-lösning för sålunda med sig ett antal positiva effekter. Det blir exempelvis enklare att tillhandahålla flera alternativ för kunder, inklusive köp med online-hämtning i butik, köp online med frakt från butik och en blandning av att ta hem och leverera beställda föremål. Dessa komplexa transaktioner kan hanteras inom en enda transaktion direkt, s a s ”framför kunden”. Den mobila butikskomponenten ger dessutom samma moderna användarupplevelse som andra av Infors butiksprodukter, som utnyttjas på olika försäljningsställen och inom lagerförvaltning. Användarupplevelsen man får är också, menar Infors Wade Gerten, ”så pass intuitiv och lättanvänd att någon träning inte längre krävs när man tar in nya butiker i kedjan”.

Infors AI-plattform, Coleman, kommer att utnyttja den nya lösningen för att bestämma hur man bäst kan hantera alternativen när det gäller upp- och nedskalning av laget och då på ett mer kundcentrerat sätt.

Tätt integrerad med produktkonfigurationen. Det kan vidare vara värt att notera att Infors produktkonfigurationslösning är tätt integrerad med nya INOM, vilket gör det enkelt för kunder att skapa egna unika produkter och uttrycka sig samtidigt som de ökar konverteringsfrekvensen inom e-handeln, intäkterna per order och varumärkeslojaliteten.

Wade tillägger att Infors AI-plattform, Coleman, kommer att utnyttja den nya lösningen för att bestämma hur man bäst kan hantera alternativen när det gäller upp- och nedskalning av lagret och då på ett mer kundcentrerat sätt. Ett exempel: Om tillgången på en produkt/vara är begränsad kan man upp- eller nedprioritera så att t ex existerande kunder får tillgång till produkten först, eller så kan man applicera en lösning som går ut på att man primärt stöder sånt som kan skapa nya kunder eller marknader.
Coleman optimerar också besluten genom att inte bara lära sig det mest effektiva sättet att fördela produkter utan också genom att göra det möjligt att automatiskt accelerera leverans till kunder som genom sina köp bidrar till att ge högre värde.

Som alltid numera när det gäller Infor är bolagets lösningar molnbaserade och det nya tillvägagångssättet för orderhantering som kommer med INOM minskar, menar man, dramatiskt kostnaden och komplexiteten som vanligtvis präglar i äldre ”Distributed Order Management-system”.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title