Annons

NY RAPPORT: ”Bankerna sitter fast i gamla IT-system som sedan länge passerat bäst-före-datum”

Bankerna upplever ett fortsatt stort tryck att förbättra sina tjänster då nya aktörer, som exempelvis FinTechs specialiserade på att leverera högklassiga kundupplevelser, fortsätter att ta marknadsandelar. Det visar World Retail Banking Report 2020 (WRBR) publicerad förra veckan av Capgemini och Efma. Rapporten visar även att banker som nyligen gjort investeringar i nya digitala plattformar anser att det skapar bättre förutsättningar att öka intäkter, skapa nya tjänster och förbättra effektiviteten.
Så här ser det globalt sett ut:

Viktiga komponenter för en lyckad transformation
Rapporten visar på att bankerna kan övervinna en del av utmaningarna med gamla IT-system genom att skapa strategiska samarbeten med FinTechs som tillför nya innovativa tekniska lösningar. Partnerskap och Open Banking är därför viktiga komponenter i sammanhanget.
Mer än hälften av de beslutsfattare som intervjuats anser att en stegvis modernisering och utbyte av gammal teknologi med hjälp av noga utvalda samarbetspartners är vägen framåt för dem. Dessa partnerskap ses också som viktiga acceleratorer i moderniseringen av teknologi, då det ofta tar över två år om man gör det på egen hand medan samma förändring kan ta under ett år med hjälp av rätt partner.

Klas Rutberg, ansvarig för Retail Banking-området på Capgemini Invent, rapporten.

Ett nytt helt nytt digitalt ekosystem på finansmarknaden
Banker som börjar använda sig av olika plattformsmodeller kan utöka sin räckvidd på marknaden, öka effektivitet och lönsamhet samt erbjuda differentierade, personliga tjänster jämfört med sina konkurrenter. Ett genomtänkt och stegvis skifte mot en plattformsbaserad modell gör att banker kan skapa nya affärsmodeller och intäktsströmmar.
– Kunderna förväntar sig idag att få samma typ av kundupplevelse hos sina banker som de vant sig vid från teknikjättar och FinTechs. Bankerna vill men upplever samtidigt svårigheter med att uppfylla kundernas förväntningar då de gång på gång stöter på problem med gammal infrastruktur. Dessutom är dessa satsningar ofta kopplade till stora investeringar där man redan från början har en stor osäkerhet i om initiativet faktiskt kommer resultera i den förväntade nyttan av investeringen, säger Klas Rutberg, och fortsätter:
– Vi börjar se att fler banker som nu investerar i modernisering av sin gamla systempark gör det med samarbetspartners och att man i samband med det tar sikte mot nya intäktsströmmar och affärsmodeller.

Metod bakom rapporten
Årets upplaga av World Retail Banking Report bygger på forskning och insikt från 2020 Global Retail Banking Executive Survey, intervjuer med ledare och Capgemini Open X Readiness Index. Rapporten inkluderar insikt från fördjupningsintervjuer med över 80 chefer i ledande banker från olika regioner.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title