Annons

NY RAPPORT från Boston Consulting: ”Raketfart i elbilsomställningen – men ändå inte snabbt nog”

2026 kommer mer än hälften av alla nysålda personbilar globalt vara el eller hybrid enligt BCG:s anlays. Det är fyra år snabbare än vad tidigare beräkningar visat. Redan 2027 förväntas den sista nyförsäljningen av en bil med enbart förbränningsmotor ha gjorts i Norden, och det är Storbritannien och Norden som tar täten i det paradigmskifte som pågår just nu.
– Vi har rätt förutsättningar politiskt och ekonomiskt, och det är klart att det är en fördel att ligga så långt fram. Dessutom har vi nästan uteslutande förnybar el i elnätet vilket gör att den gröna värdekedjan förblir intakt, säger Mikael Ternhult.

Mikael Ternhult, partner och VD på BCG Stockholm och expert på bilindustrin.

SÄNKTA BATTERIPRISER TRYCKER UPP ATTRAKTIONSKRAFTEN
Batteripriserna har sjunkit kraftigt, och de sänkta priserna på elbilens enskilt dyraste komponent har gjort fordonen mer attraktiva för konsumenterna. Men trots detta går omställningen inte snabbt nog för att möta Paris-avtalets mål för bilindustrin.

För att exempelvis EU ska nå målen i sin Green Deal skulle det krävas att utsläppen från personbilar kapas med 90 procent till 2043, sju år tidigare än planerat.
Bilar har långa livscykler och det kommer därför ta tid innan alla förbränningsmotorer tas ur bruk. För att ytterligare skynda på omställningen krävs gemensamma ansträngningar från länder och industri, och starka incitament för att få bort diesel- och bensinbilar från gatorna. Det krävs också att infrastrukturen för laddning skyndas på.

SVENSK FORDONSINDUSTRI DRIVER PÅ
Den svenska bilindustrin driver på utvecklingen och ligger före sina globala konkurrenter.
– Sverige står starkt, men inte heller vi kommer nå målen i Parisavtalet tillräckligt snabbt om inte fler ökar takten nu. Det finns stora kommersiella möjligheter och behöver göras stora investeringar när efterfrågan nu skiftar i rasande takt och hela värdekedjan byggs om, säger Mikael Ternhult.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title