Annons

NY RAPPORT: ”Många företag inser inte utmaningarna som följer med massiva molnsatsningar”

Pandemin gjorde organisationer runt om i världen mer beroende av molntjänster än någonsin tidigare. Mitt i den storskaliga övergången till hybridarbete visade molnet sitt värde. Det svensk-amerikanska IT-företaget Snow Software har nyligen släppt en undersökning som visar att två av de viktigaste faktorerna till molnanvändning enligt IT-ledare är flexibiliteten och skalbarheten. Snow Software är duktigt inom teknikinformations-lösningar och teknologioptimering som tar sikte på att ge maximalt värde. Mer än 4 000 organisationer runt om i världen använder Snows plattform för att få bättre transparens, optimera användande och kostnad.
Därför är det av intresse när bolaget lägger fram resultaten av en undersökning som den  nu gjorda, där man bl a konstaterar att trots sin ökande popularitet har övergången till molnet bjudit på utmaningar som har resulterat i ett antal ihärdiga myter och missuppfattningar, som fortsätter att plåga denna tekniks relativt nya rykte.

Lång startsträcka
Molninfrastruktur sågs som den ultimata lösningen på Coronapandemins många IT-utmaningar. Även om dess löften – snabbhet, smidighet, kostnadsbesparingar och säkerhet – kan förverkligas, underskattar organisationer ofta omfattningen av vad som krävs. Enligt Snows undersökning upplever mer än två tredjedelar, 68 procent, av IT-ledare vars organisationer anammar en hybridstrategi av både offentliga och privata moln en rad utmaningar för moln- och infrastrukturhantering, nu när verkligheten kickar igång för dessa investeringar.

Inte utan hot
Säkerhet och dataintrång i molnet får av förklarliga skäl stor uppmärksamhet. Ett mindre förbiseende i molninstallationen och dess pågående hantering kan få katastrofala konsekvenser.
Mitt i den ökande takten av molninförande är det inte ovanligt att höra IT-ledare uttrycka oro över att säkerheten kanske inte ges tillräcklig uppmärksamhet eller att molninfrastrukturen utsätter dem för onödiga risker. Faktum är att för 24 procent av IT-ledarna är att minska oron kring cybersäkerhetsskydd den molnhanteringsutmaning som de allra mest önskar att de kunde lösa på ett ögonblick, och på frågan vad deras största infrastrukturutmaning är hänvisar var tredje till ökande säkerhetshot.
– Det som dock är viktigt att ha i åtanke är att problemet uppstår när IT-avdelningar inte är utrustade med tillräckliga resurser eller expertis för att anpassa sin säkerhetsstrategi i den takt som behövs för att hålla jämna steg med ständigt föränderliga cybersäkerhetshot, säger Jesse Stockall.

Molnet är inte alltid billigare
När det är korrekt implementerat är en av molnets främsta försäljningsargument dess prisvärdhet och kostnadsbesparingar. Med det sagt kan molnet vara en fälla som många företag faller i, med missuppfattningen att molnet alltid är billigare än installationer på plats, eftersom det inte finns någon investering eller underhåll av datacenterhårdvara.
Det är definitivt möjligt att spara pengar och vara mer effektiv i molnet jämfört med lokala datacenter, men det är viktigt att se till att du övervakar din användning. Ofta blir organisationer som barn i en godisaffär; med så mycket teknik som erbjuds med en knapptryckning kan det vara svårt att hålla koll på vad som läggs i din varukorg och hur mycket det kostar.

Samtidigt som molnet traditionellt sett har positionerats som ett snabbare, säkrare och i slutändan mer prisvärt alternativ till lokal infrastruktur, måste IT-ledare inse att molnet inte är en helhetslösning utan bara en del i den övergripande IT-hanteringen.
– Visst finns det fördelar från dag ett, som möjligheten att bli global, distribuera applikationer var som helst i världen, men om du verkligen vill dra nytta av molnet måste du anstränga dig. Innan du flyger upp i molnet måste du först förstå din verksamhet och dina applikationer. Först då börjar du se att din investering verkligen lönar sig, avslutar Jesse Stockall.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title