Annons

NY SENSORBASERAD ABB-LÖSNING: Skräddarsydd digital monitorering för prediktivt underhåll av transportband

Skador på ett transportband kan orsaka betydande produktionstidsförluster i gruvor och i bearbetningsanläggningar med personliga inspektioner som följd för att kunna bestämma tillståndet för transportbanden.
Den nya ABB Ability Condition Monitoring erbjuder i sammanhanget en fullständig översikt av utrustningens tillstånd, genom kontinuerlig övervakning av banden, och genererar larm och varningar i händelse av försämring. Genom att gå från förebyggande till prediktivt underhåll kan operatörer undvika kostsamma fel som kan uppstå mellan fysiska inspektioner, och personal kan tas bort från farliga områden.

Sensorer installerade på strategiska punkter i transportbandutrustningen för relevanta besked på varierade parametrar för produktivt underhåll.

SENSORER PÅ STRATEGISKA PUNKTER
Tekniken är baserad på sensorer installerade på strategiska punkter i transportbandutrustningen och är speciellt utformade för att motstå tuffa miljöer samtidigt som utrustningens hälsa och tillstånd övervakas.
Den ger enkel åtkomst till information via dashboards. Feltrendanalys, händelselarm, dataloggar och rapporter kan övervakas för enstaka eller flera transportörer via fjärranslutning, SMS och e-post.

ABBs Eduardo Botelho.

– Med kontinuerlig övervakning av utrustningens tillstånd behöver operatörerna endast planera nödvändigt underhåll när indikatorer ger signal om att utrustningen försämras och sannolikheten för fel ökar. Det kommer konsekvent att registrera uppriktnings- eller hastighetsproblem online långt före fel uppstår, och föregripa problem som fallande material, energiavfall, överdrivet slitage, brott eller eldsvåda, säger Eduardo Botelho.

Allmänt gäller att lösningen kan fungera som ett fristående alternativ eller integreras i vilket styrsystem som helst eftersom det är kompatibelt med befintliga underhållsverktyg och infrastruktur.
KPIer kan anpassas utifrån kundens behov eller problemområden.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title