Annons

AFFÄRSSYSTEM: Ny stor FLYG- och FÖRSVARSORDER när världsspelare satsar på IFS

I grunden handlar Marshalls beställning om bolagets fortsatta digitalisering. Efter att ha påbörjat ett koncernövergripande initiativ för att öka smidighet, konkurrenskraft och lönsamhet ansåg man sig behöva en mer plattformsmässig lösning; ett system som kunde skalas upp och ner i takt med utvecklingen inom tillverknings- och underhållsverksamheten (MRO).

Gary Moynehan, tillförordnad
CEO för Marshall Aerospace and
Defense.

STÄNDIG JAKT PÅ ATT PLOCKA UPP NY TEKNIK
Samtidigt var man ute efter att eliminera informations-silor och inkonsekventa processer i alla divisioner och på alla webbplatser.
– I mer än ett sekel har vi anförtrotts att leverera toppmoderna produkter och tjänster till några av de största och mest respekterade organisationerna på det globala försvarsområdet, säger Marshall Aerospace and Defence, tillförordnade CEOn, Gary Moynehan, och fortsätter:
– Vi har nått denna privilegierade position genom att tidigt plocka upp ny teknik, ständigt leta efter sätt att förbättra och utmana status quo. Genom att utnyttja de robusta, branschspecifika funktionerna i IFS-lösningen blir vi mer smidiga, konkurrenskraftiga och lönsamma, vilket gör att vi kan påskynda vår företagsprestanda när vi fortsätter att växa globalt.

Marshall A&D Group är en ledande leverantör av hanterade tjänster, integrationer och teknologier för den globala flyg- och försvarssektorn (A&D).

ROBUST STÖD FÖR KOMPLEXA PROJEKT
Med huvudkontor i Stoprbritannien är Marshall som sagt en ledande leverantör av hanterade tjänster, integrationer och teknologier för den globala flyg- och försvarssektorn (A&D). En order från en spelare av denna magnitud är alltid att betrakta som en fjäder i hatten. Men som vanligt i dessa sammanhang var man inte den enda spelare som var på plats i Marshalls utvärderingsprocess. Det blev en konkurrensutsatt anbudsrunda där det brittiska A&D-bolaget till slut ändå fastnade för IFS Applications 10. Enligt pressmaterialet för att mjukvaran, ”erbjöd omfattande och robust stöd för komplexa projekt och sammansatt tillverkningsverksamhet, tillsammans med en MRO-lösning för underhåll av Hercules C-130 och andra kunder till Marshall”, på flyg- och försvarssidan.
IFS chef för Aerospace & Defence, Scott Helmer, menar i en kommentar att detta är ett utslag av att IFS gjort stora investeringar i sin relaterade lösningar och förvisso också fortsätter att investera i A&D-lösningar:
– Detta har givit god utdelning till företag som Marshall, som vill öka effektiviteten och förbättra beslutsfattandet.

ANALYS BYGGT PÅ DATA FRÅN EN CENTRAL PLATS
Han menar vidare att Marshall genom att standardisera processer med IFS kan övervaka och analysera all affärsinformation från en central plats, samtidigt som man drar nytta av en modern plattform för supportaktiviteter.
Klart är slutligen att IFS-lösningen kommer att användas i hela värdekedjan, från första kontakt med kunder till uppskattning, planering, projektledning, produktion, frakt, MRO och supporttjänster.
Det brittiska A&D-företaget utnyttjar också IFS-plattformen för att hantera alla leverantörer och entreprenörer och likaså för att möta de komplexa krav på handels- och exportkontroll som gäller för den internationella försvarsindustrin.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title